Änglarna via Ann Albers, 2 oktober 2019

Änglarna, 2 oktober 2019

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Aldrig i er eviga själs historia har ni någonsin misslyckats! Ni har aldrig svikit er själva för ni är, i ert djupaste väsen, det Gudomliga ljuset i form. Ni har inte svikit andra, eftersom de, precis som ni, helt enkelt har en upplevelse på denna Jord. Ni kan inte svika Gud, lika lite som en våg inte kan svika havet.

Men många av er tror att ni har misslyckats inom några, eller många områden i era liv. Ni känner att ni har misslyckats i relationer. Ni känner att ni har misslyckats med att ta hand om er hälsa, att ni inte har kunnat leva upp till era egna förväntningar, eller vara så framgångsrika som ni önskar att ni kunde vara.

Kära ni, vi i himlarna skulle aldrig någonsin betrakta er som något annat än Gudomlig Kärlek som har en upplevelse i en mänsklig form!

Era termer ”framgångsrik” och ”misslyckande” har ingen betydelse i ljuset av sanningen. Ni kan aldrig vara något annat än det ljus som ni är. Ni kan helt enkelt uppleva er innersta natur – eller inte. Ni kan ”misslyckas” med att uppleva ert större Jag, men detta är bara en beskrivning, inte ett dömande. Ni kan ”misslyckas” med att se sanningen om er eviga, magnifika natur, men även detta är bara en beskrivning av ett tillstånd av att vara.

Ni kan aldrig vara mindre än Gudomliga! Ni kan aldrig någonsin vara avskilda från Källan. Ni kan aldrig vara något mer eller mindre än vad ni verkligen är. Ni kan bara uppleva den välsignade sanningen – eller inte.

När ni känner att ni har misslyckats, vänd på det och säg: ”Jag har lärt mig något!” Ni skulle inte ens ha en känsla av mänskligt ”misslyckande” om ni inte visste att ni kunde göra bättre. Ni skulle inte ens komma till den slutsatsen om ni inte redan hade sett ett bättre sätt att vara, ett bättre sätt att göra saker på, eller ett bättre sätt att uppfatta saker på. Det, mina kära vänner, är själens ”framgång!” Ni har tillåtit er själva att se att ni är mer än ni var för en stund sedan. Ni har lärt er. Ni har utökat er medvetenhet. Ni har vuxit!

Nästa gång ni känner att ni har ”misslyckats” på ett eller annat sätt, stoppa självkritiken och gratulera er själva i stället! Ni har sett ett bättre sätt att vara. Gratulera er själva för att ni har vuxit till en ny medvetenhet. För som ni vet är poängen och syftet med livet på Jorden att växa ifrån illusionen om att ni är separerade från det Gudomliga och varandra. Själens mål är att varje dag försöka hylla – genom alla mänskliga ”framgångar” och ”misslyckande” – en större medvetenhet av den Kärlek ni i sanning är. Enligt oss kan ni inte misslyckas.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Du gillar kanske också...