En Mästare från Kristallriket via Carina Davidsson, 21 juni, 2020

En Mästare från Kristallriket genom Carina 21 juni 2020

 

De nya portalerna av ljus som öppnas upp i dag ger de kristallina ljuskoderna tillträde till jorden på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Kraftfulla strålar av ljus, innehållande en mängd aktiveringar, har entrat jordens yta varför omtumlande resultat nu kan komma i form av total tystnad eller högljudda protester från de mörka energier som haft sitt fäste på de allra mörkaste platser på jorden.

Det är ingen tillfällighet att de platser som drabbats hårdast av den senaste tidens virusangrepp är just de som drabbats. Det finns mängder av mörker kvar på dessa platser och vi ber nu alla er som läser detta om hjälp att ta ner ljus och kärlek till dessa platser. Det finns mängder av anledningar till att just dessa platser är de som har mest mörk energi men inga av dessa detaljer behöver vi fördjupa oss i längre då vi jobbar mest effektivt när vi fokuserar på ett energimässigt plan. Ljuset är den högsta energin i universum och släcker ut mörkret så snart det kommer i kontakt med det oavsett anledning till uppkomst.

De kristallina energierna rinner nu ner genom var och en av era kanaler i en snabbare takt än tidigare och ni som känner er manade ska öppna upp er och ta emot dessa på ett medvetet plan och föra dem rakt ner genom er kropp ut i varje skrymsle och vrå för att eliminera det mörker ni alla har i era allra djupaste sinnen och celler. Vi finns här för att assistera er alla om ni önskar vår hjälp.

De mörka energierna, som varit en naturlig del av livet på jorden, har från ett högre plan bestämt att de ska ge plats för ljuset. På ett energimässigt plan är detta bestämt men genom att låta dessa meddelanden gå ut till dem som tjänat sitt levebröd på de mörka energierna eller skapat sig andra fördelar, maktpositioner och möjlighet att nyttja andra, skapas en stor oreda bland människorna på jorden. De människor som levt och livnärt sig på mörkret är i sina djupaste medvetanden informerade om att de måste avlägsna sig från jorden eller konvertera till ljuset och deras kroppar och sinnen kämpar nu emot på alla plan. Deras kroppar värker av smärta när de tvingas ta in ljuset på samma sätt som när ni själva tar in nya ljuskoder och känner av dem i kroppen. Förstå att denna process är mycket frustrerande och smärtsam för dem av mörkret och att det är därför som de reagerar som de gör. Sänd alla av mörkret ljus och kärlek och be om en väg för deras högsta goda. På det vis hjälper ni dem som är fast i mörkret men också hjälper ni livet på jorden att gå igenom denna process på det mest fredliga sätt som går.

Det finns mängder av kristallina ljuspelare utplacerade på jorden. Dessa har sedan länge aktiverats av oss från de högre världarna och vi tackar alla er som hjälpt till att föra ner det kristallina ljuset från högre sfärer för att aktivera dessa. De av er som ännu inte öppnat upp för denna möjlighet ber vi nu om hjälp att skapa ljusstrålar från de kristallina ljussfärerna ner till dessa ljuspelare på jorden som aktiveras och skapar ett energimässigt kristallint nätverk på jorden. Dessa energinätverk eliminerar kraften i alla dessa lågvibrerande nätverk som skapats av de mörka på jorden i form av t ex 5G. Minns när du för ner ljuset till dessa pelare och ser ljuset sprida sig på jorden i detta nätverk att ljuset är mångfalt mer högfrekvent är mörkret och att den högre planen är satt, skiftet är bestämt och mörkret är medvetet om att de ska dra sig tillbaka.

Vi vet att ni som tydligt minns de kristallina världarna har mycket svårt att ta in alla de hemskheter som mörkret skapat på jorden i form av utnyttjande av barn och annat. Till dem av er som känt så vill vi poängtera att det naturligtvis är frivilligt att ta del av all smärtsam information men vi vill också uppmuntra er att ta del av det då era medsystrar och bröder av ljuset lägger ner ett fantastiskt jobb på att slå hål på alla de mörka nätverk som existerar på jorden. När ni blir medvetna om och tar till er det elände som är mångas verklighet på jorden kan även ni hjälpa till genom att före ner ljus och kärlek till alla dessa situationer. Ni är alla av ljuset och ni har alla en uppgift att fylla här på jorden. En del av er är rustade för att stå i frontlinjen och kämpa fysiskt och andra är rustade med kunskap om att föra ner ljuskoder till dessa situationer och hjälpa till på distans.

Vi uppmuntrar nu alla er som läser detta att be era Högre Jag om hjälp att se och förstå det uppdrag som just ni kommit hit med i den tid som nu pågår. Vi uppmuntrar er att ta kontakt med oss i de högre rikena och be om hjälp att transformera era liv i ljuset och sen öppna upp er för de förändringar som detta ljus för med sig i era liv. Ljuset är Ni, Ni är Ljuset. Tillåt ljuset aktivera era känslor, tankar, kropp och sinnen. Tillåt era liv att förändras i riktning med ljuset oavsett vad det innebär för er på ert mänskliga plan. Tillåt de drömmar som ni haft i tredje dimensionen att växa i ljuset eller elimineras och ersättas av drömmar av ljuset. Släpp alla tankar på att ni har rätt i allt ni tycker och tänker och lämna över dem till ljuset inom er. Om det ni tycker och tänker är av ljuset kommer det att stärkas och manifesteras, om det inte är av ljuset kommer det att elimineras och ersättas av uppfattningar och tankar som är bättre för er. Var inte rädda för att släppa det gamla, var öppna för ett liv i ljuset och ni är garanterade ett liv i kärlek.

Vi finns med er på denna resa. Sträck ut er hand emot oss och vi vandrar med er.

 

Du gillar kanske också...