En Mästare från Kristallriket via Carina, 28 februari 2019.

En Mästare från Kristallriket via Carina, 28 februari 2019.

 

Kära Ljusvarelser,

Ge aldrig upp ditt syfte att föra ner ljuset till jorden. I de tyngsta av energier i den jordliga verkligheten kan frånvaro av ljus bli mycket märkbart och kännbart för er kära Ljusvarelser. I den moderna tiden finns en mängd motsatser till ljuset. Ni ska dock minnas att ljuset är den energi som är ert sanna hem och att inget eller ingen någonsin kan ta det ifrån er.

Att behålla era vibrationer på en hög nivå samtidigt som ni jordar er har nu äntligen blivit möjligt för er i den Nya Tiden. Att öppna upp era sinnen och låta dem vibrera med renhetens ljus, samtidigt som ni låter era mänskliga tankar och upplevelser fylla era sinnen med intryck, gör er starka och redo att leva ert nya liv. Den aura av ljus som skapas i och runt ert mänskliga jag när ni medvetet tar ner ljuset till er själva och låter er själ fylla upp ert mänskliga jag med era kristallina sanningar, gör er mycket starka och onedbrytbara. I sanning vet ni att endast kärleken är verklig. I sanning vet ni att ljuset är ert hem. I sanning vet ni att de mörka energierna på jorden endast är som mörka tillfälliga moln som skymmer solen för en stund och att solen alltid finns där redo att träda fram. I sanning har ni i uppdrag att sprida ljuset i form av kärleksfulla handlingar på en jord full av gamla mörka karman och upplevelser som nu behöver helas och läkas ut för gott.

I den Nya Tidens era har ni en mycket stark ställning då ert ljus vibrerar i samklang med den nya verklighet som på ett energimässigt plan är skapat av gemensamma Universella krafter. Ljuset tränger igenom livets alla delar på jorden och luckrar upp det som varit mörkt och tungt. I den initiala tiden har mörkret fortfarande kraft att protestera och möta upp ljusets framfart med olika metoder. Men ingen av dessa metoder kan i sanning hålla emot ljuset under en längre tid. Ljuset är som vatten, det tränger in i varje vrå där det drar fram.

Era mänskliga liv har varit svåra att förstå både för er själva och andra runt omkring er. Era krafter har under den gamla tiden varit mycket begränsade och era kroppar har varit sköra och bräckliga då ni som Ljusvarelser saknat en jordande energi. Flera av er har nätt och jämt orkat ta er fram på den gamla tidens jord. Ni har varit kraftlösa och tidvis mycket låga i ert humör. Var viss om att denna tid nu är förbli. Likt en jättestor diamant av ljus har ni nu börjat föra ner ert ljus till grunden av er själva. Detta ljus ger er kraft och styrka att ta itu med era mänskliga liv. Era drömmar om en tid i ljuset på jorden kommer successivt förverkligas och ni kommer att uppleva en lätthet i allt det ni företar er och som är förenligt med er själs sanna önskan.

Den gamla tiden smälter nu samman med den Nya Tidens Ljus. Man kan omnämna denna process med olika namn som Transformation, Skifte, Sammansmältning eller varför inte Uppgradering av gamla energier. Innebörden är att mänskligheten är redo att skifta tillvägagångssätt och mål med sitt leverne. Människorna på jorden kommer inte längre ha behov av att bli utmanade för att uppleva lycka när de kämpat sig fram till sina mål. Kamplusten kommer att falna, inte minst när de bevittnar hur ni Ljusvarelser skapar framgång i era liv helt utan kamp, prestationslust och vassa armbågar.

Som Ljusarbetare har ni haft mycket svårt att leva upp till prestationer och kamp vilket skapat en känsla av misslyckande i er. Ni kommer nu att förstå att ni aldrig varit utrustade med denna energi för att ni lätt och enkelt ska kunna visa vägen i den Nya Tidens skapande av liv. Ni kommer att mera stillsamt och fridfullt glida fram mot era mål på jorden och ni kommer att känna er tillfredsställelse i hjärtat istället för i egot. I sanning har ni i er energi vetat att ni inte alls behöver kämpa för att nå era mål då varje inkarnerad människa har sina egna gåvor, väg och mål som är reserverade just för henne. Kampen och konkurrensen mellan människorna är skapad, eller snarare påhittad, ur illusionen brist som bygger på en icke existerande rädsla. Glädjen att nå era själsliga mål i er mänskliga kropp kommer att göra er mycket lyckliga på ett sätt som ni tidigare inte upplevt.

Under tiden av sammansmältning kommer många av er lida av stressade tankar, onda leder, muskler och kraftig huvudvärk. När ert ljus sänker sig ner genom era kroppar för att grunda sig ställs alla gamla tankar, vanor och liv på sin spets. Ni blir stressade och upplever att marken under era fötter rör sig och att ni inte vet vad ni ska ta er till för att komma i balans igen. Bara vila och ta det lugnt när ni kan. Låt dessa energimässiga sammanslagningar pågå utan att ni lägger er i dem alltför mycket. Ja, ni kommer att känna er förvirrade och kanske till och med förtvivlade men vi LOVAR att allt kommer att stabilisera sig tämligen snabbt och ni kommer inte vilja skruva tiden tillbaka.

Ge er själva friheten att uppleva allt det som ni upplever i denna process utan att döma eller kontrollera det. Det är en tid av förändring som blir mycket jobbig om ni stretar emot och försöker förstå vad som händer innan ni accepterar ert nya uppgraderade jag.

Vi är många som är med er från den Kristallina Världens Vetande. Ni är en av oss och vi lovade er när ni valde att anta ert uppdrag på jorden att vi skulle bistå er på alla sätt vi kunde.

Vi bistår er gärna med kärlek, kraft och mod att ta er igenom det skifte som nu startat upp och pågår som bäst. Ge oss er hand och vi slår följe med er. Vi älskar er alla innerligt och finns här för er närhelst ni behöver oss. Ha TILLIT till KÄRLEKEN i denna process!

Du gillar kanske också...