En Mästare i Kristallriket via Carina, 4 november, 2020

 

En Mästare i Kristallriket, kanaliserat av Carina, 2020-11-04

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Genom att länka upp er till er själva på det femdimensionella planet av medvetande kan ni börja se era visioner för er själva i den Nya Tiden. De gamla maktstrukturerna och uppfattningarna om världen är under upplösning och det gör livet på jorden turbulent men vi påminner er om att när ni minns er nya vision av det som händer nu kommer ett fullkomligt lugn infinna sig i era liv. Det är dags att tänka om kära vänner och för att kunna göra det, för att kunna se den högre visionen av livet som redan nu finns klart, behöver ni väcka upp era femdimensionella minnen om er själva och livets verklighet.

I den Gamla Tiden har ni inte haft tillgång till den Nya Tidens verklighet men genom att tillåta er själva att minnas det som ni redan vet slår ni hål på den illusion ni levt i och fram träder er nya vision om er själva och livet på jorden. I samma ögonblick som ni minns er femdimensionella verklighet, som redan nu pågår som en parallell till allt det elände som ni dagligen uppfattar, så försvinner den rädslobaserade bilden av det som händer. Förstår ni? Ni behöver inte vänta, ni har redan tillgång till en sanning om det som händer nu som gör er lugna, trygga och kärleksfulla.

Sätt er ner och prata med era guider och änglar. Om ni inte uppfattar dem så gör det inget alls. De är med er och uppfattar allt ni säger. Be om hjälp att minnas den högre visionen av det som nu sker och be om hjälp att minnas er vision om framtidens ljusa tillvaro.

Minns att den Nya Tidens energi är mycket vacker och fylld av Tillit. Den är helt i avsaknad av kontroll och som ni redan vet är det bara er uppgift att minnas er egen vision av det nya livet på jorden, inte fundera på hur världsledare och medmänniskor väljer att minnas sin vision av det nya livet på jorden. Tillit är en av de mest naturliga ingredienser i ert nya liv men den skiljer sig kanske något från den Tillit ni tänkt att ni ska ha när ni levt i den tredje dimensionens medvetande.

Att ha Tillit i den Nya Tiden innebär stor acceptans av det som händer runt omkring er och släppande av all kontroll av den. Det innebär att ni vet att alla har sin väg att vandra för att komma in i en högre värld av medvetande. De själar som har inkarnerat på jorden som första planet har en typ av förutsättning att leva kvar i den Gamla Tiden ytterligare en tid medan ni som inkarnerat från liv i de högre dimensionerna kommer att släppa den gamla visionen av vad som är viktigt i era liv, snabbare.

Välj att minnas att ljusa, kraftfulla energier nu verkar på jorden och att dessa påverkar alla utifrån de energier de bär på just nu. Människor har olika typer av lågvibrerande energier att rensa ut för gott. En del är rädda för sjukdom, en del är rädda för döden, en del är rädda för att tappa makt över andra och en del är rädda för att de känner att deras kontroll och logiska resonemang nu rämnar. Ni vet att detta är en jättelik storstädning av energi och en förutsättning för att livet på jorden nu ska ändra riktning. Alla har sin individuella resa och som ni minns är er uppgift nu att minnas er egen högre vision av ert liv och livet på jorden och sen släppa all form av kontroll av den.

Det som är av ljuset kommer att bestå då det redan är kompatibelt med de ljusa energier som nu etablerar sig på jorden. Be oss om hjälp att minnas er högre vision om er själva och jorden. Var rädda om era kroppar och välj att minnas kärleken till den ni är och det ni har.

Det är storslagna tider och vi är så tacksamma för allt det fina ni är.

 

Du gillar kanske också...