Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 19 juni 2020

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 19 juni 2020

 

19 juni 2020. Mike Quinsey

Händelser avancerar ganska snabbt men nyheter om dem når sällan era öron eftersom de som dikterar mänsklighetens gång är så hemlighetsfulla om sina handlingar. Ibland är det nödvändigt för deras skydd, men eftersom Illuminati långsamt skjuts tillbaka av Alliansen försvagas dess inflytande avsevärt. Samtidigt arresteras många av deras medlemmar som bedriver negativa aktiviteter för brott mot Mänskligheten. Som ett resultat kan de inte störa planerna på att ta bort de negativa krafterna som äventyrar det positiva arbete som utförs för att frigöra mänskligheten från de mörkas tentakler. En punkt bör snart nås där det är möjligt att arbeta öppet och permanent förvisa dem och återigen återställa friheten på Jorden.

De mörka har inga begränsningar för sina handlingar mot de själar av Ljuset som har undertryckts i så många år, så att framsteg har tryckts tillbaka med minst 50 år eller mer. Emellertid har nyligen gjorda åtgärder av Ljuset nått en vändpunkt, där det rimligen kan antas att förändringar för att förbättra och lyfta upp mänskligheten är möjliga. När New Age kom in, vilket började 2012 blev ni säkra på framgång och faktiskt har förändringens frön redan planterats. Vi vet att ni har varit mycket tålmodiga men när förändringarna går framåt måste det säkerställas att de är fria från negativa störningar. Det har inte varit någon vanlig uppgift att förbereda ärenden för en problemfri period då enorma framsteg kan göras. Mindre problem är mer lokaliserade och påverkar emellertid inte de förändringar som är på väg.

Vi avstår aldrig att nämna att ingenting av någon betydelse händer utan goda skäl, och till och med händelser som inte verkar ha någon omedelbar nytta för er kan orsaka en kedja av händelser som uppnår något som är nödvändigt för att ni ska gå vidare i rätt riktning. Moder Natur är kanske ett bra exempel eftersom jordförändringar ofta är långtgående utan någon uppenbar anledning, men efter att ni reflekterat över dem kommer ni att förstå syftet. Jorden förbereder er för fördelaktiga förändringar som kommer att resultera i en trevligare miljö och återställa den till dess bästa skick. Om ni noterar det potentiella resultatet kommer ni att kunna gå förändringar tillmötes utan att vara besvärade. Förstå att människan under en mycket lång period har orsakat så mycket skada på Jorden, till exempel med aktiviteter som gruvdrift. Så det är ert ansvar att ställa detta till rätta, även om vi är beredda att ge er hjälp när ni visar er villiga att göra det.

Ni kommer att upptäcka att er väntan har varit mycket värdefull, och ni kommer snart att glömma prövningarna och traumat att leva i de lägre vibrationerna. De kommer att ha tjänat sitt syfte och utvecklingen av alla själar har gynnats av sina upplevelser. Ni är större och starkare än ni någonsin har varit och väl förberedda för de utmaningar som ligger framöver. Vissa kanske inte samtycker men tills ni kan se hela bilden kan ni inte uppskatta omfattningen av Planen för Mänskligheten. Saker styrs från källor högt över er nivå där den övergripande utsikten är panoramautsikt och där det är möjligt att förutsäga den framtida potentialen genom att se alla tillgängliga alternativ. En sak är säker att, oavsett det val ni gör, kommer Uppstigningen som planerat och ingenting kommer att kunna stoppa den.

Det är en så viktig tid med så många förändringar som sker och i princip kommer de gradvis att leda er på rätt väg. Det finns en större plan för er frälsning och många avancerade varelser är närvarande för att säkerställa att ni gör tillfredsställande framsteg. Ta emot den underbara möjlighet som erbjuds dig att flytta ut från de lägre vibrationerna och håll dina ögon på ditt mål som säkerställer att du aldrig behöver gå igenom samma upplevelser igen. Allt är planerat för din Uppstigning om du är beredd att fokusera på vägen framåt och inte avviker från Ljuset. Regelbunden meditation skulle vara fördelaktigt och hjälpa till att hålla dina vibrationer på en hög nivå så att du kan fortsätta att utvecklas.

Håll din aura stängd så att en annan person inte kan störa den. Kontrollera den ofta och se den mentalt perfekt placerad runt din fysiska kropp. Den är ditt skydd hela tiden och för de som kan se auran är det en indikation på hur frisk du är och om du är ett väsen av Ljus. Det kan också indikera ditt allmänna hälsotillstånd och en sjukdoms början. Färgerna på din aura fungerar också som en indikation på din personliga natur och förmågor, till exempel en som är övervägande grön är en person som är mer benägen att leva i tjänst till andra som vård eller något yrke av den typen. Naturligtvis indikerar aurans färger också själar som är negativa av naturen, vilket visas när färgerna tenderar att vara dämpade och sakna Ljus.

Det finns mycket mer om människan än det som möter ögat, och det är möjligt att känna till de potentiella färdigheter som de kommer att utveckla vilka de har fötts med, och som medvetet har getts till dem för att hjälpa dem genom deras livsplan. För många själar verkar livet kanske inte ha något verkligt syfte, men inse att även så kallade negativa upplevelser är planerade och vanligtvis av karmiska skäl. En del av utvecklingen är att uppleva de aspekter av livet som gör att du kan övervinna utmaningar som du inte har mött. Men du kan vara säker på att när du väl har lärt dig de lektioner som presenteras för dig kommer de vanligtvis inte igen. Så från ett liv till ett annat bör du utvecklas andligt eftersom allt är planerat med det i åtanke, och kom ihåg att du alltid kommer att få en ny möjlighet om du först har misslyckats.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...