En Mästare i Kristallriket Carina Davidsson, 14 november, 2020

 

En Mästare i Kristallriket, kanaliserat genom Carina, 2020-11-14

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Du förankrar dig nu i en helt ny version av dig själv. Du återuppstår i det nya ljuset som nu tar ett uttryck på jorden som du inte tidigare beskådat.

Den Nya Jordens högre energiexistens är av Universum en bestämd skapelse. För att kunna rensa ut det gamla på jorden som inte längre hör hemma där visar nu Universum upp de mörka energierna som varit en del av livet och sanningen på jordens under hela dess existens fram till nu. De visar tydligt vilka dörrar som är dags för mänskligheten att stänga varför det tredimensionella livet på jorden just nu är mycket turbulent. I sanning är alltså det som händer nu en transformation från mörker till ljus där mänskligheten tvingas välja bort det gamla och välja till det nya så att ljuset, i sin mest skimrande form, kan ta vid.

Din innerliga kraft vaknar nu till liv på en ny nivå av varande av dig själv. När du ser och förstår att de gamla delarna av din inkarnation är slutkörda på energi, likt en bil som håller på att stanna när den kört slut på bränsle, är tiden inne att känna in de nya delarna av ditt jag som vaknar till liv.

När livet känns som mest hopplöst beror det antingen på att du tappat den inre kontakten med dig själv eller att du är till vägs ände med din gamla version av inkarnation. Just nu vet vi att du och många andra har kört slut på den gamla versionen av er själva varför det är hög tid att gå inom er själva och välja att medvetandegöra den nya versionen av er själva. Det bränsle som ni tidigare använt i er inkarnation har för låg energi och ni upplever livet som intetsägande och tomt. Ni är nu redo att kicka igång den första av era turbomotorer och till den behöver ni mängder av ljus som bränsle. Detta bränsle finns inom er och det finns i oändliga mängder. Så bara ni väljer att minnas och se det nya ni så kommer det som kändes hopplöst byta skepnad till hopp, tro och tillit igen.

Det kan låta märkligt att vi talar med er på det sätt som vi nu gör i dessa utmanande tider men förstå att varje tid i ert liv är en gåva från er själva. Minns den sanning som ni alla bär inom er, ni är mästare av ljuset och när mörkret envetet tränger på ser ni att ert ljus brinner vackrare än någonsin. Det är så, ni ÄR mästare av ljuset och när mörkret är som mörkast kommer ert ljus synas som bäst. Det är dags för uppgradering, det är dags för era högre sanningar att uppdagas på jorden.

Den Nya Tiden är inte den version av skräck som många lever i just nu. Den Nya Tiden är den version som kommer att växa fram ur det mörker som nu eskalerar och sen drar tillbaka sin energi. Det finns ingen energimässig kamp i det som nu sker om ni väljer att se det från ert högre medvetande i ljuset.

Minns dock att ni som är ifrån de högre dimensionerna har olika uppdrag här på jorden i dess tider. Vi önskar påminna er om att minnas det samarbete som ni alla har för avsikt att arbeta utifrån. En del av er har valt att stå mitt i de lågfrekventa transformationerna av fysiska uppgörelserna på jorden och för er är livet mycket utmanande just nu. Andra Ljusarbetare har till uppgift att hålla ljuset närvarande och på så vis ge energimässigt bränsle åt dem som jobbar med mer fysisk transformation. Ni som känner er dragna till att ge healing har en viktig uppgift att fylla när ni ger slitna Ljusarbetare kraften tillbaka genom ert energiarbete. Ni som kanaliserar ljuset ger hoppet tillbaka till dem som inte orkar hålla sin egen energinivå uppe och ni som ägnar er åt att ge människor vägledning från sina egna guider är en mycket viktig del i detta samarbete. Det finns många viktiga uppdrag i detta nätverk av ljus som alla ni som läser det här ingår i. Välj att minnas och följ ditt hjärta så bidrar du till detta nätverks fortsatta kraft och existens. Välj att minnas att just du är viktig med dina andliga gåvor i detta nätverk. Ni är alla viktiga för varandra! Hjälp varandra genom att bidra med er själva och er gåvor!!

Vi applåderar er alla som har kraften och styrkan att vara delaktiga i denna gemensamma uppstädning av de fysiska förlängningarna av den transformation som nu pågår från ett tredimensionellt medvetande till ett femdimensionellt medvetande. Ni är mästare av ljus! Välja att minnas dina gåvor och välj att minnas att era olikheter är er styrka i detta gemensamma uppdrag!!

Vi finns här närhelst ni kallar oss!!

Du gillar kanske också...