Meddelande från Kristallriket och Den Universella Modern, 2 maj, 2018

Meddelande från Kristallriket och Den Universella Modern 2 Maj, 2018

 

Vi är Kristallriket. Kan ni börja med att lyssna till nynnandet av skapelsens sång när vi vibrerar och uppkopplar? Vi existerar precis utom räckhåll eteriskt men samtidigt handgripligt i er fysiska sfär. Vi är Kristallrikena och vi existerar i alla former, färger och storlekar, ändå är vi alla de samma, från samma andetag från Modern, från den skapande kraften av ljus, här för att tjäna er Alla. Precis som ni, mänskligheten, består av alla trosläror, färger, religioner, bakgrunder, ekonomiska upplevelser, vad än er innersta natur är, så försäkrar vi er, om ni bara stannar upp och kommer ihåg, så kommer ni att se varandra som bröder och systrar och inse att ni är alla ett, av samma stjärnstoff, av samma skapande kraft och inse att ni är en enhet. Ni är alla ett enda stort hjärtslag. Ni är alla ett enda kosmiskt nät av skratt, av glädje, av sorg, av smärta. Ni är alla dessa saker.

Vi kristaller transmuterar. Vi omkalibrerar. Vi hjälper till att återställa syftet med energierna som lurar och utmanar. Vi transmuterar med lätthet och behag för vi är alla enbart en varierande frekvens av Källan och det är vår glädje och vårt nöje att förena oss djupt med mänskligheten i denna tid av intim omkalibrering. Många av era känslor är guppiga, det går upp, det går ner, för ni omkalibrerar. Låt oss lätta er börda. Stoppa oss i era fickor, nära era hjärtan och tillåt oss privilegiet och glädjen att tjäna det mänskliga kollektivet och göra det vi gör bäst. Ladda oss i månskenet från Moderns strålar, på det daggstänkta gräset med våra kristallvänner. Vi älskar det. Vi kan sända våra programmeringar som tas emot av våra vänner och familjer djupt inne i Gaias hjärterum och vitalisera hennes hjärtslag, och förnya de andra i vår familj, Kristallriket.

Vi finns överallt. Vi finns under era fötter, vi kan finnas på era ringfingrar. Och ni, mänskligheten, håller också på att bli kristallina. Har ni tänkt på det? Detta betyder att ni kommer att ge mycket högre resonans, i en mycket renare vibration i ljus och kärlek, av Moderns andetag, i allt. Gammaljuskoderna är mycket kraftfulla. Släpp in dem i era utvecklande puppor och bli kristallfjärilar i sina nya former som väntar er precis ovanför kanten ni kan se. Kristaller formas i hettan, under jordens tryck. Så har även ni människovänner format era egna kristallina kroppar i hettan och av trycket denna nya tid utav formidabla förändringar, av fräschör och av nya skapelser, av nya saker. Källan expanderar alltid, och ni vänner är källans ljus innesluten i mänsklig form, bara för en tid. För att sedan göra något annat. Men för nu, i denna stund, är ni här. Arbeta med oss. Vi längtar efter att erbjuda er vårt beskydd, vårt stöd och våra förnyande krafter. Var tröstade. Var i fred. För nu i denna stund sänder vi er vibrationer av fred denna dag. Vi är Kristallriket!

JAG ÄR Modern, den universella modern av allt. Genom tid och rum är jag där. Där är vi, tillsammans. Barn, Ljusbärare, jag är så väldigt stolt över er, för alla dessa tunga lyft, för alla dessa “tuffa saker” som ni tar er igenom, som stövlar i leran tar ni er framåt med styrka och syfte. Och ni borde känna att era steg nu är lite lättare? Ja? Att ert hjärtas sång spelar lite högre dessutom? Och dessa ljuskoder sprider sig i era hjärterum, de förnyar er, de ser över er. De är mitt andetag. De är min omfamning. De är aspekter av mig, som en gåva till er, barn, för ni är så älskade, och ni är så utmattade. Vila er hos mig, i min djupa moderliga omfamning, och inse att ni föralltid i evighet är älskade. Ni är älskade långt mer än vad människan kan förstå. För ni är jag, ni är en aspekt av mig, ni är mina kärleksbarn av ljus. Jag tillåter inte missbruk av min skapelse. I denna betydelsefulla paus, i tystnaden av väntan, inse att ni förändras, att allt direktkopplas, att kristallerna nynnar, sjunger skapelsens sång och att även ni barn kommer att minnas era hjärtans sång, kommer att minnas vilka ni är, kommer att minnas ert syfte, och finna er styrka mitt i allt och gå igenom och bli de ni kom hit för att vara. Ni kommer att uppfylla era öden. Ni är redan bara genom att vara här och att lyssna på dessa ord och att låta de gudomliga ljusenergierna flöda in och genomsyra era hjärtan på väg att bli ett med er egen goda gnista. Tomrummet i denna väntan kan vara en gåva. Möt mig mitt i detta. Detta är min omfamning till er i denna utmattning.

Jag är Modern, den Universella Modern av allt. Ni ser mina tumavtryck, mina handavtryck, över hela er, runtomkring er, i denna vackra värld som jag har skapat, av kärlek, ser ni mig. Och barn, jag ser er. Jag känner er. Jag känner till varje fräkne, varje hårstrå på era huvuden. Jag känner till varje smärta, jag känner till varje tår som fällts och inte fällts, och jag vet att ni bestämt er för att bära detta stora grandiosa experiment ända fram till slutet. Och jag är överväldigad av kärlek och glädje och frid när jag ser denna imponerande varelse som ni är. Jag älskar er. Jag fäller glädjetårar av lycksalighet i extas när jag ser tillbaka på den här resan vi har gjort tillsammans. Och snälla inse att denna resan är evig i att upptäcka sitt själv, i växande, i förnyelse, i glädje. Och inse att jag är med er alltid, till slutet av tiden som Jesus sa och ja även efter. För vad är tid? Vad är människans uppfattning av tid? Det är inte annat än en matris, ett koncept, en ide man använder sig av för att förstå. Det är som att hälla vatten från en aldrig sinande källa ner i en iskubslåda, och att säga att lådan innehåller allt vatten som existerar. Det är dags att släppa taget om sådana 3D föreställningar nu och att inte längre vara bundna av dem. Och finn en frid i dessa förändringar, av idéer, för när ni expanderar så gör även er förståelse, och expanderar exponentiellt. Det är sant. För sanningen finns inom er. Expandera in i den.

Jag är Modern, den Universella Modern av allt och åh barn, jag älskar er så mycket. Både inom och utom denna tid. Det är dags att komma fram ur era puppor av ljus och bli de kristallina fjärilar ni är, som jag ser. Jag ser redan det här hända och som redan avklarat. Det är dags för er att göra anspråk på denna tidslinjen, denna verklighet som er egen och dra den emot er. Energi är elastiskt. Universum lyssnar. Vad berättar ni? Åh, ja. Ännu en lektion, ännu en expansion av sanning. Så är det. Ni är ännu närmare en större förståelse.

Jag är Modern, den Universella Modern av allt. Var i frid. Jag sänder er mitt hjärtslag för att blandas med era. Vi är alla ett.

– galaxygirl

 

Översättare Veronica

 

You may also like...