Ett meddelande från Mästaren i Kristallriket via Carina, 8 augusti, 2019

 

Ett meddelande från Mästaren i Kristallriket via Carina

 

2019-08-08 Det finns en frid i att låta allt vara som det varit – ett viktigt avslut av 3D.

Att släppa 3D är en befrielse men innan ni kan göra det behöver, åtminstone en del av er, få frid i det som varit. Genom att få frid i det gamla glider ni lättare in i det nya.

Den gamla tiden har inte varit lätt och enkel att vara en del av. Det har inte varit lätt för någon människa som levt här att vara i avsaknad av de kärleksfulla delarna av sitt totala jag. Allas era energier har i medvetandet varit förvridna av mörker, så även Gaias medvetande då hon också är en själ.

Alla människor på jorden, ni själva och dem ni har med er här på jorden, har levt i delar av er själva som varit rädda vilket resulterat i att inte ens ni Ljusvarelser alltid varit fullt ut kärleksfulla. Kanske har ni inte varit öppet elaka eller dumma men på grund av energimässiga begränsningar har ni inte kunnat visa er kärlek från hjärtat öppet och när ni blivit rädda och t ex fyllts av en känsla av ilska har ni satt upp murar mot dem ni är arga på så att dom inte ska få ta del av er kärlek.

Ni har varit begränsade av de mörka moln av energi som har legat placerade i er varelse då ni önskat uppleva detta för att få perspektiv på ljuset i er själ. All rädsla på jorden och i er själva har varit en fullkomligt naturligt del i 3D och det har gjort att ni inte alls haft det lätt att leva här och ta del av varandra på ett meningsfullt och kärleksfullt sätt.

Med det här meddelandet önskar vi avdramatisera det som varit i 3D. Inte för att vi på något vis vill förringa er gigantiska insats i detta ”spel” som hjälpt oss alla i Universum att komma vidare till högre höjder i oss själva, utan för att ni nu ska kunna få frid i det som varit, släppa taget och gå vidare in i nästa fast av Universell utveckling.

Den gamla världen har inte varit rättvis och det har skapat oreda bland er som valt att uppleva den. Ni har inte haft lätt med era familjer och vänner och de har inte haft lätt med er. Att leva i de tredimensionella delarna av er själva har inneburit planerade obalanser i era energier vilket gjort er blockerade och avstängda från kärlek.

Det har verkat förödande att inte ha ljuset med sig här på jorden men i sanning har ni aldrig haft det besvärligt på riktigt. I er själ har ljuset aldrig rämnat. I er själ har alla delar alltid varit intakt och er själ har aldrig befunnit sig i någon annan värld på riktigt än den av kärlek.

Ert medvetande på jorden har varit en del av er själ. Det har varit ett verktyg för er själ att få uppleva motsatsen till ljus och kärlek. Upplevelsen av mörker har hjälpt er själ att få ett helt nytt perspektiv på sig själv, ungefär som när ni plötsligt upplever ert eget liv som fantastiskt när ni ser på nyheterna hur små barn och vuxna lider av nöd, torka och otäckt våld på andra sidan jordklotet medans ni själva sitter hemma i tv soffan med en kopp kaffe och njuter av lugnet.

Kraftfulla molnavsnitt har dragit in i ditt liv där du minst har anat det i den gamla tiden och i sanning har det inte varit menat att skapa något annat än icke kärleksfulla upplevelser för dig. De gamla mönstren och de gamla äventyren har inte haft till uppgift att skada dig utan har haft en mening i att du ska växa i din själ och se det ljus som finns där ur ett nytt perspektiv. De gamla energierna i den gamla världen finns inte av någon annan anledning än den som vi nyss sagt.

Ingen människa är här av misstag. Alla själar har själva valt att komma hit och uppleva det mörker som de visste rådde här. Allt handlar om att vistas i ett medvetande där energierna sänkts så att upplevelserna blir annorlunda i själen.

Det är i ert medvetande som dörrarna tillbaka till där ni kom ifrån finns. Det är i ert medvetande som ni tar er tillbaka till ljuset, till den nya värld och nya tid som ni är på väg till då ert uppdrag i mörkret är slutfört. Den fysiska världen är en reflektion av ert medvetande varför den lätt och enkelt kommer att förändras till ett innehåll av ljus och kärlek när ni i stillhet skiftar till ett högre medvetande.

Livet på jorden har alltså aldrig varit i någon kris på riktigt. Havet, marken, jorden och allt som är har alltid varit med på den plan som ni haft i den lågvibrerande världen. För att komma vidare måste ni nu släppa all rädsla och det gör ni när ni förstår att ni aldrig varit i fara på riktigt. Era mest komplicerade relationer har inte varit komplicerade på riktigt utan ni har alla valt att uppleva dem för att få ett perspektiv på den ljuvliga, fantastiska och självklara kärlek som finns emellan era själar på riktigt.

Att återvända till ljuset innebär att de mörka molnen i er tillvaro lämnar er. Ni kommer att se på livet med nya ögon och era känslor kommer att ändra frekvens till mera kärlek. Och med mer kärlek i er energi på jorden kommer konflikter inte kunna existera, ni kommer automatiskt uppleva att ni har allt ni behöver och ni kommer inte ha några behov av att skydda er från något eller någon längre.

Jag skulle vilja avsluta med att ge er alla en stor applåd för den enastående insats som ni gjort för oss i de energimässiga världarna som fått ta del av era upplevelser utan att gå ner i en fysisk kropp på jorden. Vi ser fram emot att ni kommer hem till den nya värld som väntar på er där ni alla kommer att kunna uppleva oss tydligare utan att för den skull lämna er fysiska kropp. Ni kommer att kunna ta emot den villkorslösa kärleken som är så naturlig för oss och för er även om ni glömt det just nu.

Ta mer er våra reflektioner över det som varit eller finn er egen väg till frid i det som varit. Ni har aldrig varit på fel spår, ni har aldrig varit vilse och ni har alltid vetat att ni ska komma hem till ljuset igen.

5 D HAR NU ÖPPNAT SINA PORTAR FÖR ER ALLA – VÄLKOMNA HEM!

Du gillar kanske också...