En ny värld är här, via Ute Posegga-Rudel, 1 November 2015

Oneness7sig

VIDEO (recommended)

Käraste vänner,

Det här är tider av välsignelser! Även om den gamla världen verkar fortsätta med sina grymheter finns det en ny gryende värld, som inte kan beskrivas med de gamla linjära parametrarna och invanda tolkningarna.

Men vi måste fullt medvetet välja att gå in i den nya världen och vara beredda på att släppa taget om vår välbekanta orientering och falska säkerhet. Vi måste ”hjärt-önska” för att hoppa och förstå, bara genom intuitionen, och hjärt-centret, helt och hållet – varande, underförstått ”vetande”.

Detta är inte svårt, men igen, det är ett val vi måste göra.

Andligt liv börjar alltid med val och fortsätter med val. På denna resa väljer vi i varje ögonblick, vad vi vill uppleva och vem vi vill vara. Eftersom vi är skaparna av vår egen väg. Det här valet är inte gjort med ansträngning och tidigare övervägande. Det är en naturlig, glädjefylld, flödande hjärt-process.

Huvudkriterierna i denna process av val, är att vara medvetna om vårt nuvarande tillstånd av varande och levande, den exakta lokaliseringen av världen, i vilken vi vistas med vår uppmärksamhet och känsla i just detta ögonblick.

Detta ger oss klarhet och drivkraft. Och då gör vi det hjärt-baserade valet.

Från den stunden, i vilket Hjärtat har (igen) blivit sätet för medvetandet och ovillkorlig kärlek, det ögonblick då vi känner oss själva igen, när vi inte längre ser in i den yttre världen efter förklaringar, upplevelser och även kärlek, vi är fria att glädjas av den Eviga Källan genom kraften i det Oändliga Hjärtat. Och först då börjar livet att verka meningsfullt.

Tills dess söker vi i de hjärtlösa projekt av en värld där ute, för uppfyllande, och aldrig hittar det, eftersom allting ser ut att vara tomt på liv.

Men när vi gör detta Enda Stora Val att leva från den Ultimata Källan av Glädje, visar sig världen själv fullt levande, utstrålande av Medvetande inifrån.

Denna tysta värld är full av Livskraft, oupphörligt vibrerande och talar språket av Gudomlig Existens, levande som den stora underhållare och bärare av mening i Närvaron av Evigheten.

Det är världen bortom tankar och ord i dess djup av Tyst Fullständighet, det är världen som är Ett Liv, oseparerat, utan frågor. Det är världen av upptäckter och vördnad om det varaktiga uttrycket av Existensen, som drivs helt av livs-strömmarna.

Alla saker lever från insidan och ut, en stor orkestrering av Verkligheten, ingenting gömt, allt uppenbart Som Är, direkt meddelat sitt syfte att röra sig med ej ifrågasatt intention, mång-simultant- och dimensionellt.

När hela universum avslöjar sig själv som Levande med En Ande, tittar vi inte längre utanför oss själva efter uppfyllande, när hjärtat är förenat med stillheten i evigheten, medan alla röster och körer genljuder som Rösten av Evigheten. De blir alla förtjusta av att Vara det som har överträffat de separata formerna, av medvetandet som söks.

En gång då denna avskildhet är överlämnad till den vibrerande, kosmiska orkester av Varande, är alla rörelser, intentioner, bestyr av triviala livs-ekon, den Stora Gudomliga Rörelsen, som är bäraren av alla saker. Och även ljudet av en arg man blir en Gudomlig Vibration.

Utav gammal vana och rädsla för inre tomhet, kanske vi fortsätter att söka på många sätt av ytliga livsomständigheter, och inbillar oss att vi lever livet till fullo och samtidigt utnyttjar dess oräkneliga varianter. Det kommer emellertid att lämna oss dödligt tomma.

Men när vi väljer att ge upp alla dessa sorters underhållning, och tillåta denna fullhet i Hjärtat att vara närvarande, som vårt hem och vår egen sanning, då startar världen att visa Verkligheten av Skapelsen: en ändlös process i Gudomlig Medvetenhet av perfekt fullkomlighet och överflöd, i vilken vi inte söker eftersom vi har överträffat vårt utanförskap Från Vad som Är och Alltid Har Varit, och Kommer Att Vara.

Det är i denna Själva Stillhet, som Världen Blir Levande, Genljuder med våra hjärtslag, öppnar till underverk genom Gudomlig Shakti, eller Energi och Ljus.

Den Nya Världen är här om vi väljer Det. Allting har förberetts för oss att göra det här valet: Att upptäcka Sanningen om vårt Oändliga Hjärta, som är Jordens Hjärta och Guds Hjärta. Det finns ingen separation, men En Enkel Impuls, Alltid vibrerande som manifesterar i det ögonblick av vår uppmärksamhet till Det. Som visar vår Skaparkraft i varje givet ögonblick.

Vi är en del i denna Eviga Process, har alltid varit, vi har bara glömt bort det ett tag.

Hjärtat- Medfött i Själva Källan, vi har nu fått valet att bli dragna till en femte dimensionell värld av upplevelser. Perfekt iscensatt av Kraften i den Gudomliga Känslan som är Kärlek.

Med mycket kärlek och många välsignelser!

Jag ”lak’ech”!

 

Förmedlas av Ute Posegga-Rudel

http://radiantlyhappy.blogspot.com.es/2015/11/a-new-world-is-here-if-we-choose-it.html

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...