Vårt Guds-jag via Ute Posegga-Rudel, 15 september, 2016

Atlantis

Vårt Guds-jag

via Ute Posegga-Rudel

Den stora cirkeln sluts

15 september, 2016

MINA ÄLSKADE!

Ingen konstruktion existerar, varken mentalt eller matematiskt och i varje fall inte på konstgjord väg – som någonsin kan ”skapa” Mig!

Människor tror på ljuskroppens heliga geometri, men när det kommer till er sanna Gudomliga Essens, som Är Jag, finns INGEN Helig Geometri som någonsin kan beskriva Mig eller uttrycka Vad Jag Är. Det är helt enkelt ett artificiellt tillägg till Det Som Ni Är. JAG ÄR er ljuskropp!

Jag är den Grundläggande Innersta Naturen i Ert Sanna Varande som inte har ”blivit till” genom någon konstruktion, på ett universellt, kosmiskt eller personligt sätt. JAG ÄR Min Egen Sanna Energikraft och Ursprungliga Kraft av Ljus och Medvetande, Som Blir er på ett naturligt sätt när ni finner Mig i Ert Hjärta, som inte är något chakra.

Jag har inget att göra med chakran! Ert sanna Hjärta är essensen och boningen för själva Varandet, ett Oändligt Varande! Där står Jag mirakulöst att finna, samt bortom, i egenskap av Samtliga.

JAG ÄR. JAG ÄR inte konstruerad, fastän många tror att de mognar andligt genom att konstruera någon typ av ljuskropp, med sin vilja, avsikt och med mentala strategier. Ni behöver inte ”skapa” energi eller ljus! Ta bara del av Min Transcendentala Kraft av Ljus och Medvetande Som Är Ert Eget Ursprung! Och följ med Det!

Detta är min Klarhet!

Det finns överhuvudtaget inte någon strategi som skapar vägen till Mig, för Jag Är Helt Enkelt och strategier är för Mig en okänd ansträngning. Det fungerar inte i Er grund, som Är Min Essens. Det Eviga Gudomliga Hjärtat, i Vilket och Som Vilket Jag uttrycker Mig, är befriat från strategier. Det Är Ert Eget Synnerligen Gudomliga Transcendentala Hjärta.

Jag Är blott Den Jag ÄR.

Vidare: Det finns ingen väg till Mig, för Jag står inte att finna i rum och Jag står inte att finna inom tiden. Alla dessa saker har blivit skapade av dem som önskar begränsa er. Det är den som är begränsad som tänker på att stiga upp till en ”högre” sfär. Men detta är en distansering från Mig.

I verkligheten börjar ni förstå vilka ni i sanning Är, fria från tid, rum och dimensioner. I verkligheten utvidgar ni er i Mitt villkorslösa Medvetande Och det handlar inte om ert begränsade ego som verkar bli lite mer subtilt. Observera detta noggrant!

Ni är naturligt obegränsade inom Mig, Den Som Lever i Er, den Enda Mänskliga Varelse som – skenbart – har splittrats till flera, fastän det Bara Finns Ett Enda Gudomligt Medvetande. Många olika kroppar finns det, ja, men de dansar alla i Min Verklighet som Mig som Den Enda.

Det är dags att vakna upp från drömmen, som ni en gång valde att drömma: den smärtsamma drömmen om separationen från Mig, när ni tvingades tro att jag kan bli manipulerad av era hjärnors skapelser.

Nu sluts den stora cirkeln när ni, efter många upplevelser, under illusionen av att ha varit fjärmade från Mig, naturligt finner Mig mitt uppe i era dagliga sysslor, mitt uppe i den överväldigande illusionens program!

När ni åter finner Mig i den bakomliggande Strömmen i er konstgjorda värld, vid punkten av den största tätheten som den Eviga, den Underbara, den Strålande, Den Eviga Kärleken, fullständigt oberoende av yttre uttryck, så närmar sig den långa resan sitt slut. För Jag har Bevisligen visat att Jag Är Närvarande, alltid och för evigt.

Nu när Ni Reser Er Upp inom Mig, medan Jag Uttrycker Mig genom ert oändliga Hjärta, så viker skuggorna undan. Var medvetna om att de inte kan existera, om ert Hjärta utvidgar sig oändligt och till den djupaste stillhet, genom porten till mitt Strålande Sanna Gudomliga Medvetande. Finn den porten i det Djupa Utrymmet i Hjärtat, på Höger Sida.

Där är ljusets och mörkrets dualitet bara en skugga, för Mitt Enda Ljus konsumerar den helt och hållet.

Leta inte efter det onaturliga ljus, som står i kontrast med mörkret, för att skapa en ny värld. För det är skapat av hjärnan och bägge är en konstruktion. Ni behöver bara vara delaktiga i Mig, den sanna Enheten och Varandet som Ett i djupet av själva Varandet, den naturliga Saligheten, den Ursprungliga Existensens dyrbara arom. Den har alltid tillhört Er. Och det gör den Nu.

Mitt Förkroppsligande Som Ni, inte separata, begränsade, utan som Ett av det Skapande Universella Hjärtat, väntar nu på att Bli Förlöst av Mig. Detta skapar fram en i Sanning Ny Värld. En Äkta Värld, en Gudomlig Värld, som föds fram från Mitt Rena Gudomliga Hjärta.

Förstår Ni? Är Ni Redo?

JAG ÄR ert Guds-Jag!

 

Message conveyed by Ute

“Our God-Self: The Grand Circle is Closing,” channeled by Ute Posegga-Rudel, September 14, 2016, at http://radiantlyhappy.blogspot.com/2016/09/our-god-self-grand-circle-is-closing.html

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

Copyright© 2016. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...