St Germain och “En Som Tjänar”, OWS, via James McConnell och Shosanna 23 januari 2022

St Germain och “En Som Tjänar”, OWS, via James McConnell och Shosanna 23 januari 2022

 

SAINT GERMAIN (Kanaliserad av James McConnell)

 

Jag är Saint Germain. Jag kommer vid denna lämpliga tid, dessa ögonblick då ni fortsätter att finna er själva, finna er själva i den högre vibrationen mer och mer.

Ni gör alla det. Vi tittar på er. Vi känner era högre vibrationsfrekvenser. Inte hela tiden, förvisso, men mer och mer av tiden finner ni er själva kommunicera med naturen, känna enheten runt omkring er, uppleva kärleken, veta, minnas JAG ÄR- Närvaron inom er. För det är denna JAG ÄR-Närvaro som aldrig kommer att leda er vilse. Den kommer alltid att vägleda er på det sätt ni behöver för att förflytta er ögonblick, för ögonblick, för ögonblick.

Det är så ni behöver börja uttrycka er från stund till stund. Dröj inte kvar i det förflutna, i minnen från det förflutna, i programmeringen från det förflutna. Var i nuet istället. Och fokusera inte bara på framtiden heller. För framtiden kommer. Framtiden är redan här, ni är redan i framtiden. Det är en process. Det är en övergång ni går igenom.

Och denna övergång kommer att ta er in i de högre vibrationsfrekvenserna, och in i den högre dimensionen. Men för att göra det måste ni släppa det förflutna. Ni måste släppa oron. Ni måste släppa rädslan. Ni måste släppa ilskan.

Allt detta måste ersättas av vetskapen om enheten, vetskapen om JAG ÄR-Närvaron inom er. JAG ÄR den JAG ÄR. Alla ni är det. Och det krävs bara att ni fortsätter höja  vibrationerna inom er. Gör det medvetet när ni har möjligheten. Befinn er i de högre vibrationerna närhelst ögonblicket kommer till er.

Kom ut ur dvalan. Kom ut ur depressionen. Och återigen, kom ut ur oron och rädslan. För de har ingen plats dit ni ska eller, fast i många avseenden är det där ni är. Ni vet det bara inte ännu.

Ni inser inte helt att ni redan är där. Nej, inte helt uppstigen, men ni går snabbt igenom uppstigningsprocessen nu. Eftersom fler och fler av er släpper taget om det som hållit er fast, de saker som skulle fortsätta hålla er tillbaka i den tredimensionella illusionen.

Och bara genom att veta att det är en tredimensionell illusion, är ni långt före flocken, så att säga. För som ni har hört många gånger, så är ni vägvisarna. Det är ni som leder flocken, leder vägen, visar vägen.

Men för att kunna göra det för er själva, så måste ni till fullo inse att ni redan är ’vägen, sanningen och livet.’ Precis som Yeshua var. Precis som ni alla är nu. Vet att ni är Kristusmedvetandet som växer inom var och en av er. Växer dag för dag, ögonblick för ögonblick.

Ni är Kristusmedvetandet. Ni är JAG ÄR-Närvaron som blir levande inom var och en av er.

Och ju mer ni fullt ut inser det från stund till stund, då kan ni fullt ut säga att ni har anlänt. Inte anlänt  till slutstationen, för det finns ingen sådan. Det är alltid en resa. Men ni är alla på resan för att nå kulmen, eller ett sorts crescendo, som kommer att hjälpa er att en gång för alla, till fullo inse vilka ni verkligen är.

Jag är Saint Germain, och jag lämnar er nu i frid, i kärlek och enhet, och den Violetta Flamman som tar bort allt gammalt och bringar in det nya. Det nya evinnerliga förbundet av er alla.

Må Frid och kärlek vara med er alla.

 

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

 

En Som Tjänar här. Shoshanna är här, tror vi. Och vi är redo att fortsätta att rocka. Att fortsätta gå vidare med den utveckling som ni alla gör här inne. Utvecklingen som tar er längre och längre inom er själva för att inse, som St. Germain har sagt, mer och mer vilka ni verkligen är. Och så är det varje söndag när vi träffas. Det hjälper er att fortsätta inse vilka ni är i det ögonblick ni befinner er.

Vi är redo för era frågor om ni har några. Ni kan slå på ljudet på era telefoner nu och ställa frågor. Finns det någon fråga?

Gäst: Hej, hör ni mig?

OWS: Ja?

Gäst: Ja vi hör dig.

Gäst: Jag Skulle vilja veta lite mer om en sak. Jag frågade förra veckan om klonerna. Vi fick veta att de är mer som dockor, eller som uppstoppade djur. Jag tror det skulle vara till hjälp för oss att förstå hur de faktiskt fungerar, eftersom de ser mänskliga ut, de ser ut som om de faktiskt är autonoma och har en själ. Kan ni berätta något om hur de kan göra det?

OWS: Du sa det precis. De ser ut så. De liknar den de är klonade från. De är en del av den beträffande minnen, mycket av deras programmering finns i dem. Men de saknar gnistan. De saknar livsgnistan som alla ni har. Och det är den största skillnaden, och Shoshanna sa det förra gången så som vi förstår. De liknar en docka eller ett uppstoppat djur. Och de har inte livsgnistan. Eller det man skulle kunna kalla en själ.

Själen har en dokumentation över alla era liv. Vi stannar där… Ja, vi säger bara det. Vi kommer att stanna vid det: den har dokumentationen över de ni har varit under hela er existens, allt som håller er när det gäller er fullständiga koppling till det Högre Guds-Självet och era Högre Själv, och alla dessa Högre Varelser. Och det saknar de. Okej? Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi vill dela, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Ja, definitivt.

Shoshanna: Kära syster, om vi får skulle vi vilja ställa en fråga: bekymrar detta dig? Vilken del av detta bekymrar dig?

Gäst: Det bekymrar mig inte så mycket. Jag tror bara att det skulle ge oss en bättre möjlighet att inte se dem som människor, antar jag, i brist på bättre ord, att förstå att det är en marionett bakom dem? Är det ett program som körs i dem? Många av oss såg filmen “Bladerunner”, tror jag det var, där den här datoriserade personen börjar bli som en människa, så att säga. Jag förstår att det var en docka, eller något sådant. Men om jag kan förstå mekanismen bakom, då är det lättare att sära på det antar jag.

Shoshanna: Kära Syster, får vi ställa en annan fråga?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Har du själv svårt att sära dig ifrån det?

Gäst: Um, det kan vara svårt att släppa medkänslan för en annan livsform, så att säga.

Shoshanna: Vi vill då säga, Kära Syster, att den medkänsla du vill känna för detta, måste riktas mot de som skapar dessa dockor, för dessa varelser är själlösa. Medkänslan måste riktas mot de som gått vilse, de som inte förstår att de själva är JAG ÄR-Närvaron. Så vi vill bara säga att du kan omdirigera det, och önska att naturen som följer denna planet, ska återuppta sin roll. Namaste.

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Då och då får jag en föraning. Mest har det att göra med att jag kör bil. Jag har haft goda föraningar; ni vet, underbara saker som kommer att komma i mitt liv. Den första föraningen jag hade handlade om att köra bil. I mina tankar satt jag helt plötsligt i min bil, och då kommer en blå bil från vänster och krockar med mig. Jag satt i mitt vardagsrum och tänkte, “okej, anledningen till att jag fick den föraningen är att jag ska se upp.” Det var det jag tänkte. Ungefär ett halvår senare hände det. Jag antar att det är som en egen profetia. Men profetior är aldrig säkra. Enda anledningen till att vi inte använder profetior så mycket är att alla har en fri vilja, och saker och ting kan bli på annat sätt. Finns det saker jag kan göra så att föraningen inte inträffar?

OWS: Det handlar inte så mycket om att föraningen inte inträffar, men du kan förbättra processen genom att vara medveten om det. Vi skulle vilja säga, att det blir bättre i din framtid ju medvetnare du blir om denna potential och möjligheten av att kunna bli medveten om dessa sannolikheter. Inte i termer av förutsägelser direkt, utan sannolikheter för att detta skulle kunna inträffa. När du gör detta mer och mer, då kommer det att öka. Och du kommer att få mer och mer kontroll över det.

För detta är något, så som vi ser det, som du har djupt i din bakgrund vad gäller dina tidigare livsmönster, och som du nu har tagit med dig in i detta liv, eller nu har blivit mer medveten om som ett mönster i ditt liv. Något som du hade tidigare och som du återutvecklar eller kommer ihåg nu, när det gäller hur du ska processa denna speciella andliga gåva. Om du ser på det som en gåva istället för något att undvika, då kommer det att bli mer och mer just det för dig – en gåva. Något som du kan använda under din nuvarande livstid här. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det, Kära Bror?

Gäst: Absolut.

Shoshanna: Käre Bror, när en själ inkarnerar har den en hel karta över livet den vill leva och lära sig av. Utmaningen ligger i att varelsen som själen inkarnerar i på denna planet, har fått en valfrihet. Den fria viljan experimenterar. Men kartan behålls fortfarande på ett eller annat sätt, eftersom det Högre Självet kommer att locka varelsen till en riktning som uppfyller dess öde, förstår du. Så en föraning är ett sätt för en varelse att få en glimt av kartan, en skymt av det öde den fått genom det själsregister som etableras när varelsen inkarnerar, förstår du. Det är en gåva

Men, att undvika ödet innebär bara att skjuta upp det lite, eftersom ödet kommer att finna dig. Oavsett vad som finns på kartan så kommer det att förverkligas till slut.

Nu är en föraning bara en glimt, en varning, som du sa, så att du kan bli medveten. Men den går inte att ändra på. Den kan bara mjukas upp av din medvetenhet, förstår du. Den kan omvandlas genom medvetenheten. Den går att mjuka upp. Men den kan inte ändras om det är en del av ditt själsregister, och om det är en del av kartan du fick innan du inkarnerade. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack.

En annan gäst: Jag har en fråga. Jag vet inte ens om ni kan svara på den, men jag kommer att fråga ändå, för ibland förändras potentiella tidslinjer och förblir i ett dunkel. Deep State har ju förlorat, men de planerar fortfarande några falska flaggor så som i Boulder-branden. En av våra medlemmar uppmärksammade oss på att de kanske planerar ett iskallt snötilltag i Texas, som skulle komma om någon vecka eller så, eftersom det blir några stora evenemang där. Jag frågar eftersom jag hade tänkt åka dit. Och även om jag inte låter potentiella händelser stoppa mig, så vill jag inte heller vara dum. Kan ni kasta lite ljus över detta?

OWS: Vi kan inte direkt berätta vad som kommer att hända, men vi kan med säkerhet säga att fler av dessa saker kommer att utvecklas under den korta tiden framöver här, som vi ser det. För att de mörka krafterna förlorar striden. De vet att de har förlorat slaget, eller kriget faktiskt, det är inte ens ett slag. De har förlorat kriget. Och de är fullt medvetna om det. Men de är också väldigt envisa. Och de har en tendens att vilja fortsätta så länge de kan. De gör saker nu, som är vad ni skulle kalla “löjliga” i många avseenden. Sanningen kommer fram, trots att de inte vill det, de vet att det måste ske, och de kan inte hålla den tillbaka. De gör allt de kan för att försöka hålla fast vid det de har haft, sina planer, allt sådant. Men det är för intet, som vi finner det. Shoshanna, kan du lägga till mer här?

Shoshanna: Vi vill dela. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Självklart.

Shoshanna: Kära Syster, er världs kabaler är obevekliga. Och för att möta den obevekligheten måste Ljuset vara obevekligt, förstår du. Så när man går framåt för allas frihet, då vill kabalen stoppa det, det är samma historia varje gång, förstår du. Nyckeln är att vara obeveklig för att övervinna dessa idéer. De vill inte att du ska göra det, förstår du. De önskar att du ska sluta, så att de kan få sin vilja igenom. Så vi kommer att säga att om du vill fortsätta att marschera för frihet, för att lyfta mänskligheten, gå framåt för alla, då måste du vara obeveklig. Det är allt vi kan säga om detta. Namaste.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack.

OWS: Finns det några andra frågor här innan vi släpper kanalen?

Gäst: Snälla, jag har en fråga?

OWS: Ja?

Gäst: Jag har en katt som nästan verkar vara mänsklig. För när jag spelar piano börjar katten jama var hon än är, tar sig genom korridoren, hoppar upp på pianobänken och sätter sig bredvid mig och lyssnar och lyssnar, och sedan stryker hon sig mot min vänstra sida. Och det verkar som om det är låten hon gillar. Jag blir jätteroad av det här, för hon har aldrig gjort så förut. Hon är sjutton år gammal.

Sedan fick jag en harpa i present så jag skulle kunna växla från pianot. Första gången hon hörde kom hon någonstans ifrån, hoppade upp på sängen där jag spelade, och då jamade hon som om hon sjöng. Sedan började hon snurra runt och jama, som om hon dansade och sjöng. Jag vet att djuren utvecklas. Men jag undrar vad som finns i min katt! Är det verkligen min katt? Eller finns det någon där inne, någon energi som gör det?

OWS: Vi skulle inte vilja säga att hon är besatt, vilket du syftar på här. Men det finns säkerligen en anslutning med högre vibrationell frekvens, att hon känner energin som kommer från ditt musikinstrument, och så att säga, kan ansluta till den. Kanske Shoshanna har mer att tillägga.

Shoshanna: Vi kan dela. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Snälla gör det.

Shoshanna: Kära syster, hundar och katter i din värld, alla djur, är femdimensionella varelser. Om de har kommit som följeslagare till dig, så leder de oss till den femte dimensionen, förstår du. Och vad tror du att den här, den som du kallar din katt, känner när den lyssnar på kärleken och vibrationerna i din musik? Vad tror du de ansluter till?

Gäst: Jag vill säga att de ansluter till kärleken. För det är allt som finns. Vanligtvis så är jag lycklig hela tiden när jag spelar. Jag tycker om att spela, förstår du. Så jag tror att katten möjligen relaterar till det. Jag vet genom åren att min katt relaterar mer till mig. När jag fick henne var hon väldigt misshandlad, väldigt mycket, och det tog lång tid för henne att ens lita på mig. Men jag tror att det är kärlek hon känner.

Shoshanna: Katten återkopplar till sfärernas musik, till den femte dimensionen. Musiken som du producerar här på den här planeten, är en version av femdimensionell musik eftersom den är genomsyrad av kärlek och medkänsla, lycka och glädje, etc. Så katten ansluter vibrationellt till sitt hem, till där den kom ifrån, förstår du.

Och vi kan säga att JoAnnas husdjur, hennes hundar också gör samma sak. De kommer och ansluter sig till musikinstrumenten, och lägger sig precis bredvid på pianobänken för att lyssna, förstår du.

Detta är inget ovanligt, eftersom dessa varelser önskar att ett femdimensionellt medvetande ska genomsyra planeten, så att de kan känna sig hemma igen, förstår du. Det är en del av det. Det är en del av deras längtan efter sitt hem och att koppla tillbaka till sin dimension. Namaste.

Gäst: Tack. Det är vackert, helt underbart. Tack så mycket. Tack till er båda. Hej då för nu.

OWS: Mycket bra. Vi tar en fråga till om det finns någon.

Gäst: Hej.

OWS: Ja?

Gäst: Jag ville lära mig mer om det som kallas “Global Peace and Restoration Consortium of Member States.” Jag hittade en mycket intressant YouTube-video som jag skulle vilja ha ert perspektiv på. Tack.

OWS: Vi vill att du är snäll och berättar mer om vad detta är du har hittat.

Gäst: Det måste handla om ‘Office of the Guardian’ och det som kallas ‘Global Peace and Restoration Consortium’.

OWS: Det vi kan berätta för er är, att det finns många saker som förs fram nu i termer av mer och mer koppling till högre vibrationsfrekvenser av medvetande. Om det högre Högre medvetandet. Vi kan inte berätta direkt om den här som du talar om, men det finns många sådana saker som kommer fram nu, eftersom du kommer närmare och närmare de ögonblicken där vibrationsfrekvensen kommer att stiga dramatiskt vid olika punkter. Och det händer redan, och det kommer att hända mer och mer nu. Så det är den enda kopplingen vi direkt kan ge. Kanske har Shoshanna fler här.

Shoshanna: Vi kan dela. Får vi det, Käre Bror?

Gäst: Ja, varsågod.

Shoshanna: Käre Bror, vad vill du veta?

Gäst: Det var en fantastisk nyhetsuppdatering. Det var en fantastisk Galaktisk uppdatering. Men jag har aldrig hört talas om just det här konsortiet. Jag ville bara ha ert perspektiv för att säkerställa att det var sant.

Shoshanna: Och att du kanske vill veta om det är legitimt.

Gäst: Verkligen. Om ni har några kommentarer.

Shoshanna: Vi kommer att säga så här, att det finns många organisationer som drivs av Ljuset som deltar i högre dimensionella frekvenser, som deltar på en annan nivå än den tredje dimensionen deltar, som vill föra fram dessa tankar och detta ljus till planeten för att lyfta upp mänskligheten, och att ändra vibrationen i denna dimension för att assimilera de gudomliga egenskaperna hos deras dimension, förstår du.

Så vi kommer att säga att vi inte vet om detta är legitimt. Det som måste hittas här är avsikten bakom denna organisation, förstår du. Så du måste använda ditt hjärta för att urskilja avsikten med denna organisation som du talar om. Så när du hör deras budskap, när du känner deras budskap, ringer då något hos dig? För om det gör det, om det känns anslutet, om det ringer hos dig, då är det för dig. Om det inte gör det så är det inte det, förstår du.

Allt är en hjärtefråga. Du måste urskilja, du måste lyssna och du måste ansluta och lära dig verktygen från ditt Högre Själv för att fatta sådana beslut förstår du, det kan inte vi göra. Namaste.

OWS: Mycket bra. Då är vi redo att släppa kanalen. Shoshanna, har du något avskedsmeddelande?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Då säger vi bara häng kvar, som vi tidigare sa till James angående ämnet i samtalet. Håll fast vid de ni är genom hela processen. Och fortsätt komma ihåg att ni är på väg. Ni är på väg, inte mot slutet, utan att gå framåt in i de högre vibrationerna och de högre frekvenserna av de högre dimensionerna. Ni är på väg.

Shanti. Frid vare med er. Var den ende.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there

Översättning: Maggan

 

You may also like...