Energi uppdatering via Matt Kahn 2 oktober 2015

Dophins

Energi uppdatering via Matt Kahn 2 oktober 2015

Matt Kahn (andlig författare och lärare)

 

Energi Uppdatering: Att bli medveten om den Nya Energin

av Matt Kahn ~ 10/2/15

Oavsett om du återupptäcker ditt liv från en mer expanderad medvetandegrad eller tror att ditt skifte ännu inte har ägt rum, är meningen med dagens energi uppdatering att betjäna båda sidor av erfarenheten att bli medveten om den nya energin som har förankrats i jorden. Det kan bidra till att omfamna det unika i alla subjektiva upplevelser att expandera uppfattningar och visar den yttersta verkligheten, som var och en av oss så vackert förkroppsligar.

I mina tidigare energiuppdateringar noterade jag hur känslomässiga och fysiska kroppar ofta är de sista aspekterna, som skiftar innan gryningen av de nya energierna. Om vi ​​nu vet de sista platserna där skiftningar oftast förekommer, kan vi ta nästa steg att utforska de första bevisen, där förändringar i energimässig expansion kan märkas. Även om en gemensam egenskap hos det nya energi paradigmet är en påtaglig känsla av stor rymlig tomhet, vill jag verkligen undersöka var alla dessa förändringar börjar till gagn för oss alla.

Som alltid finns det inte något sådant som ”Jag är bra eller dålig på att utvecklas”. Det är bara en fråga om att bli medveten om hur de subtila energierna kan märkas i din egen erfarenhet, så att du kan förverkliga de magnifika förändringar, som bekräftar din ständiga tillväxt.

Det första stället där förskjutning av energier märks är något, som jag kallar ”intern orientering”. Det är ungefär din barometer, som mäter inre trohet. När den inre orienteringen förändras, byter din tro från att vara dödliga fiender med obehag och besvär till att ge mer öppna och medvetna svar på sådana upplevelser.

Om intern orientering skiftar dramatiskt, skapar det en plötslig insikt om att allt som en gång tolkades, som ett hinder att övervinna, faktiskt är en katalysator av gudomlighet som dras in i er verklighet för att säkerställa fullgörandet av din högsta potential. Sådana drastiska förändringar i den interna orienteringen kallas ofta ”realiseringar” eller ”aha stunder”, men för vissa, är skiftena mycket mer subtila.

Istället för att gå från ”Jag hatar mitt liv” till ”Allt är Ett”, är förskjutning av er interna orientering ett sätt att bli mer bekant med mönster, reaktioner och de förutsättningar som är i bruk. Under denna förändring, från den stabila övergången att bara vara intresserad av de saker som du föredrar, till att bli mycket medveten om de saker du inte kan kontrollera, oavsett om du önskar att du kunde kontrollera dem eller inte. Även om ni under en tid försöker undvika, manipulera, eller kritisera era erfarenheter eller fördömer er inre kritik, är ni inte längre vilse i förnekelse. Du är inte omedveten, utan blir mer medveten, oavsett hur ofta du är i konflikt med de aktuella situationerna.

Du kanske tänker att ingenting är annorlunda, eftersom du fortfarande agerar på samma sätt, men vid en närmare titt, finns det en mängd progressiva interna förändringar som tillåter dig att bevittna dig själv, som en karaktär i filmen om ditt liv, i stället för att vara ett offer för omständigheterna.

Hur konstigt det än låter, är ett av de viktigaste nyckelbevisen för skiftet i den interna omorienteringen till ett mer utökat medvetande förekomsten av dömande. Uppkomsten av dömande kan vara ett tecken på att den interna orienteringen förskjutits i en mer medveten riktning, oavsett om egot är redo att integreras eller inte. Även om ditt ego kan bedöma ditt beteende, kritisera andras handlingar eller fördöma din inre kritiker, dömer handlingar, fördömer, opponera eller kritisera betecknar det att en öppnare medvetenhet just börjat expandera utanför parametrarna för dina personliga preferenser.

Medan du är tänkt att komma ihåg hur man ska vara öppen, uppmärksam och lyhörd utan uppkomsten av kritik, dömande, opposition eller skuld, är det inte den förändring som ursprungligen förekommer.

När medvetenheten börjar expandera, finns det en mer förhöjd känsla för observation, som öppnar upp inom dig. När detta inträffar tenderar dömande att förstärkas eller bli mer märkbart, som egots röst för de slutsatser och yttranden till de människor, platser och saker som kommer in i ramen för din verklighet.

En av anledningarna till att dömande inte kan lösas av de flesta andliga metoder är att det har en negativ syn på hur du reagerar, medan utsikt över det högre syftet med dömande, som ett första tecken på att förändring inträffar under hela resan. När du ändra sättet du tittar på varje reaktion och respons, kan alla märkbara hinder erkännas som ett tecken på evolution – oavsett hur långsamma eller snabba dina framsteg verkar vara.

När du släpper behovet av att besegra dömande och accepterar att det bara kunde vara en gudomlig katalysator för att hjälpa dig att utvecklas, kan betydelsen av livets inre kritiker överlämnas, helt enkelt genom att erkänna kritik som ett tecken på växande medvetenhet.

För att hjälpa dig att röra dig in i större tillit till din ständigt växande medvetenhet, upprepa följande ord högt:

”Jag accepterar att innan de saker jag önskar ska förändras verkligen kan skifta, uppträder den verkliga förändringen omedelbart, när jag ändrar mitt sett att se på saken. Medan jag fortfarande kan vara lika fördömande, kritisk eller cynisk som jag har varit eller kanske bli ännu mer intolerant mot dömande, kritik och fördömande av andra människors ego, accepterar jag det som bevis på att jag blir mer medveten, även om jag fortfarande agerar som jag tror att jag inte borde. När min inre orientering förändras med större tillit till den Universella viljan, accepterar jag att varje enskild aspekt av min erfarenhet är en gåva av evolutionen från Universum och på något sätt är det något inom mig som skapades bara för att kastas bort eller läggas åt sidan.

När jag acceptera att dömande är ett tecken på att min inre orientering börjar flytta in i ett mer utvidgat medvetande, kan jag kanske få en känsla av en djup rymd, som betyder att den nya energin redan finns inom mig.

Kanske kan nyanser i min utveckling visa mig ett djup av perfektion och nåd, som jag kan bli ännu mer medveten om, eftersom förskjutning mot varandra omfamnade erfarenheter, som en ledande kraft endast är avsedda att hjälpa mig att utvecklas. Detta innebär att allt är här för att hjälpa mig, oavsett hur jag tänker eller känner det. Och så är jag fri. ”

När dömande, fungerar som ett intet ont anande tecken på växande medvetenhet, oavsett hur partisk eller nedfläckat dömandet antyder, märker nästa förändring i den interna orienteringen en minskning av skärpan i smärtsamma upplevelser.

Det är som om ditt ego, som antingen får energi genom att insistera på att andra har fel, (förutsatt att din situation är någon form av misstag) eller vältrar sig i att tycka synd om sig själv på grund av sitt eget felaktiga handlande, börjar förlora kraften när även den typ av dömande inte längre betraktas som fel.

När egot inte längre får energi genom att beskriva ett beteende felaktigt, är det inte längre intressant att korrigera andra eller fördöma sig själv när du är ett mer harmoniskt vittne som börjar se ditt liv inifrån rymden i kroppen. Från detta utrymme, upplevs det inte, som om du avstår från behovet av kontroll, i ett ögonblick av andlig triumf. Istället tenderar man att glömma den kontroll du egentligen aldrig har haft.

När egot inte längre hittar saker att motsätta sig och förlorar sin föreställning om kontroll, blir det allt svårare för andra döma ditt beteende. Istället, kan hur andra behandlar dig ses som ett gensvar på deras egen olösta smärta eller ekon av känslomässigt kaos. Du kanske inte känner dig motiverad att erbjuda kärlek till dem, men du kanske inte blir så djupt sårad eller besvärad av deras beteende eller ens av ditt svar. Anledningen till att du inte kan märka dessa subtila förändringar i den interna orientering beror ofta på det faktum att ditt utredande ego, som patruller ditt energifält på jakt efter ytliga förändringar börjar i frånvaron av den, som längtar efter det. Enkelt uttryckt, den som väntar på ankomsten av förändring upplöses när förändringen visar sig.

Från att erkänna dömande, som en bekräftelse på att bli mer medveten, till att naturligt ta livet mindre personligt och även att glömma den kontroll du har aldrig haft, fortsätter den interna orienteringen sin förskjutning av tillit genom att märka hur mycket snabbare du går igenom olika känslolägen. Kanske de svåra känslor som tidigare fick dig ur balans i flera veckor eller månader åt gången, nu förändras under dagen eller på några timmar.

Snart kommer förskjutningen av den interna orienteringen att förädlas till en sådan mer jordad medvetenhet att obekväma känslor eller personlig friktion försvinner på några minuter.

Det ironiska är att när du kommer till den punkt där du märker hur mycket snabbare dina känslor skiftar, beror det ofta på att när din känsla av förväntan att bli attackerade erkänns, som en gåva som till fullo tas emot och välkomnas i ditt hjärta.

Ju djupare du andas in varje känsla och andas ut den som välsignelser fred, kärlek och harmoni för alla och envar, desto större perspektiv utvecklar du i att känna igen dina tidigare känslomässiga fiender, som intet ont anande var dina förklädda allierade.

Samtidigt som du lägger märke till att dina känslor skiftar snabbare än tidigare och öppnar upp för känslor som en gåva att ta emot, oavsett hur var och en förpackas eller dekoreras, du kanske också lägger märke till att du själv fortfarande dömer, fördömer eller kritiserar, medan på insidan, den objektiva observatörens observerar uppträdandet av mänskligt beteende, men utan ett fast inre åtagande att tro på sådana hårda synpunkter som du gjorde tidigare. Vid det här laget är det som om du knappt går igenom utvecklingssteg för dina personliga mönster, som fortsätter att förlora makt och faller sönder när du använder dem.

Eftersom din inre orientering fortsätter att förändras, kommer varje våg av tankar eller känslor att strömma direkt genom dig som en passerande nyfiken och uppfriskande upplevelse i stället för en känsla som hotar dig på något sätt. Från denna rymd, blir du mer medveten och öppen för aktiviteten av människans förutsättningar. Även om det i början kan kännas neutralt, är det den stora rymliga tomhet jag har talat om som är ankomsten av 5D medvetande.

Även om du vänjer dig vid livet i en ny nollpunkt, där det inte längre händer dig, men förekommer omkring dig, kan det ändå vara en tid då passion, inspiration, glädje, lycka och självförverkligande verkar saknas. När du anpassar dig till det nya paradigmets medvetande och klimat, mot bakgrund av denna stora tomma rymd återkommer snart ljuset till dig i form av inspiration, glädje, extas och uppfyllandet av din högsta potential som nu kan förankras och jordas i en stark grund av nåd och mognad.

Under den fortsatta resan framåt utforskas nya subtila nyanser i varje viktigt skifte, då du med större tydlighet kan se hur långt du har kommit, när du börjar hedra dina ansträngningar och omfamnar skönheten i din unika utveckling på en mer intim nivå. Efterhand som du avancerar genom varje grad av intern orientering, är den viktigaste praktiken en vilja att älska dig själv oavsett hur livet faller ut.

Från att älska den som förlöjligade dömande eller omfamnade den som önskade att livet kändes mer rättvist, till att hedra den som vill påskynda allt och få till bra upplevelser, där varje erfarenhet introducerar dig till nästa aspekt av dig själv som står näst i tur att bli älskad av dig. Även om dina upplevelser verkar bortom medveten handling, blir du inbjuden att omfamna dig själv, som den som bara vet hur man kommunicerar genom att antingen sväva ut eller stänga av.

Oavsett hur du upplever gryningen av ett nytt andligt paradigm, är det min ära att tjäna utvecklingen av din resa, tills du inte har något annat val än att se ditt magnifika väsen och våga lysa lika klart, som du alltid har varit avsedd att göra.

Många välsignelser,

Matt Kahn

http://www.truedivinenature.com/index.htm

Du gillar kanske också...