Ärkeängel Michael via Susan Leland, October 13th

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 13 oktober 2015

Via Susan Leland

 

 

Hälsningar till alla er drömmare och visionärer och upprätthållare av Ljuset! För det är ni, Kära Vänner, som jag och de som är med mig har kommit för att hedra – för att ni har hållit Kärleksljuset brinnande i det liv ni har levt och för att ni har inspirerat andra. Ni har nu kommit till det ögonblicket i er tid när Ljuset strålar på allt och alla och i synnerhet på mänskligheten. Och ni har bokstavligen behållit tron på er själva och på varandra, och det är en viktig Sanning. Planeten Jorden strålar så starkt att hela Universum känner vördnad och hedrar er för ert mod och för er ståndaktighet, även när man tittar på de allra mörkaste ”sanningarna”.

Vi vet att många av er, eller alla faktiskt, har haft stunder av funderingar, ”När kommer världen att vakna upp? När kommer fred att infinna sig? När kommer äntligen Sanningen att komma fram, så att alla kan förstå varför så många förändringar är nödvändiga?” Jag kan tala om för er, Kära Vänner, att Jorden befinner sig där nu. Sanningen kommer att komma ut, men ni förstår, den har strävat efter att hålla sig i balans med Kärleken som är så nödvändig för att processen ska kunna fortsätta framåt, eller jag kanske ska säga ”uppåt”. Det är mycket viktigt att hålla saker i balans när Sanningen kommer fram.

Och hur gör man det på bästa sätt? Jo, man låter sitt Ljus lysa på Sanningen och låter det Ljuset vara Kärlek. När Kärlekens Ljus lyser på Den är det inte så svårt för andra – som har haft sina ögon stängda – att se Den. Ljuset är mycket starkt, men har samtidigt en lugnande inverkan och en försäkran om att det är tryggt att titta på Sanningen och delta i att stråla sitt Ljus på Den.

Det är inte så att det är någon skillnad vad det gäller dess innehåll. Det är helt enkelt så att när man tittar på Sanningen genom Kärlekens Ljus, kommer det inte att provocera fram några känslor som är motsatsen till Kärlek – och om det gör det kommer det att vara ganska temporärt, när individen förstår att den känslan inte är av Kärlek.

Tidigare har jag erbjudit er att använda mitt svärd, Excalibur, och återigen räcker jag fram det till er så att ni lättare kan urskilja vad som är Sanning och vad som inte är det. Ni har hört Sanningen talas på de här mötena och ni kommer att få höra mer.

Om ni inte är säkra på en del av det ni ser, hör eller läser, då inbjuder jag er att använda Excalibur. Som ni vet är eggen på ett svärd skarpt och kan skära bort det mesta. Om ni svingar Excalibur över det som ni undrar över, och om ni berättar om er avsikt och ställer tydliga frågor, så har Excalibur förmågan att visa er vad som är den verkliga Sanningen!

Det här är ännu ett Kärleksverktyg – som ska användas i Kärlek – för att urskilja Sanningen och som ni kan stråla ert eget Kärleksljus på. Tillsammans med det kommer den fred som Ashtar talade om, den fred som Dr. Keshe erbjuder världen genom sina uppfinningar, ja, genom hans inspirationer och kontakter, vilka tillhandahåller verktyg för att hans inspirationer ska bli förverkligade.

Kom ihåg att hans slutmål är fred på Jorden. Hans uppfinningar är sannerligen mycket heliga, för de är inspirerade av den Kärlek från vilken Högre Dimensioners Fred kommer till var och en som en individ och till hela planeten Jorden. Han är en fantastik man som förstår varför han är här, och som kommer att få ännu mer befogenheter genom vår Kärlek och genom vår förståelse att det ultimata målet är att få fred på Jorden, så att alla kan känna glädje i de Högre Dimensionernas Livsstilar.

Och medan det kan tyckas som att han vänder sig till grundläggande och fundamentala behov, så var annars skulle ni börja förändra världen om inte med att förse alla med lika tillgång till alla de fördelar som finns att njuta av? När människorna är välnärda, skyddade och lever i fred – den slags fred som vi talar om här – då är de inte tvingade att fokusera på överlevnad eller på att klättra uppför karriärstegen, och alla de andra sakerna som har blivit en sådan stor del av den tredimensionella livsstilen. De är fria att vara Kärlek, att älska sig själva och alla andra, att höja sina vibrationer och att hjälpa andra runt om i världen. På så sätt kommer Jorden att flytta in i den Gyllene Tidsåldern och bortom den!

Alla människor är skapade utifrån Kärlek och alla människor är här för att återvända till Kärleken – villkorslös, högt vibrerande och evig – den del hos varje människa som finns i de Högre Dimensionerna är redan Kärlek. Kärlek kan aldrig dö. Den kan förloras ur sikte av mänskligheten, men den FINNS alltid och det är den vi ska återta! Ja, vi är här för att hjälpa Jorden att återta Mänsklighetens Gudomliga Födslorätt – alla varelsers Födslorätt – inuti, på och ovanför planeten, så att de kan komma samman i fred och harmoni.

När ni är i Kärlek, när hela er varelse fylls, när ert energifält utvidgas med den Kärleksenergin som jag talar om, har ni inga begränsningar. Ni har inga gränser och ni kommer verkligen att upptäcka att ni rör er snabbare och snabbare mot er egen Hemkomst, er Uppstigning. Kärlek är drivkraften bakom er Uppstigning!

Hedra er själva och dem som leder vägen, såsom Dr. Keshe. Och sedan, om ni så vill, se er själva leda tillsammans med dem – då gör ni det möjligt för dem att göra de stora arbeten som de gör och därför är ni, Mina Kära, de största Ljusarbetarna!

Tack för er uppmärksamhet och för att ni är här i denna afton, i denna Kärleksgemenskap, och mest av allt för att ni sänder ut ert Kärleksljus så starkt, så vackert att ni överglänser den ljusstarkaste av stjärnor. Namaste!

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

Du gillar kanske också...