Energiuppdatering – Ett år av inspirerande händelser – av Matt Kahn, 10 januari

 

 

Dophins

Energiuppdatering januari 2016 – Ett år av inspirerande händelser

av Matt Kahn

 

Scenen är uppställd. Varje aktör är beredd med en livstid av erfarenheter för vad som nu äntligen är en påtaglig övergång till de nya 5D energierna som så många (inklusive jag själv) har diskuterat. För de som inte hade möjlighet att läsa min uppföljning i september 27, 2015, då en 3-del energiuppdatering skrevs, cirkulerade globalt, och som fortfarande finns att läsa i den delen av vår webbplatsartiklar.

 

Även om mycket har öppnats upp den senare delen av 2015, kunde några inte känna de nya expanderade vibrationerna på grund av mängden av integration som krävdes för att till fullo ställa om era energifält som förberedelse inför vår nya växande tid.

 

Som alltid, så erbjuder jag dessa energiuppdateringar som ett sätt att ge klarhet, så er väg kan navigeras med kärlek, medkänsla, inspiration, glädje, enkelhet och lätthet. Medan jag är här för att hjälpa er att se saker annorlunda och påminna er om kosmiska alternativ som ni kanske har glömt finns tillgängliga, är det alltid viktigt att komma ihåg att din unika väg alltid är din egen. Även om jag kan erbjuda dessa uppdateringar som påminnelser om att ni inte är ensamma i era uppvaknande- symtom eller mystiska mönster av erfarenhet, är inte avsikten att de ska vara en ersättare till er inneboende förmåga att tänka själv. Oavsett vilken makt jag har, är det min plikt, ära och privilegium att polera er med villkorslös kärlek och återlämna makten till er mer glänsande, uppgraderade, och strålande än någonsin tidigare.

 

Må dessa ord fungera som en guide under en resa som utvecklas i en takt med era mest inspirerande val.

 

I mitt senaste samtal med universum, fick jag höra att temat för 2016 är ett år av inspirerande händelser. Det är då varelser som har varit på, vad som känns som en oändlig andlig berg-och-dalbana, äntligen kommer att kunna göra de viktiga livsbeslut som bjuder in en ny verklighetsgryning. På en kollektiv nivå, kommer 2016 att avslöja större aktivitet på gräsrotsnivå, där samhällens uppvaknande varelser börjar komma samman för att ta itu med frågor och genomföra lösningar för välbefinnandet hos vår planet. Det kanske inte blir något över-natten-uppvaknande på en kollektiv nivå som många väntar, men det kommer att bli en tid då vi ser att mänskligheten börjar vakna upp från sin omedvetna slummer och ta steg framåt i riktning mot medveten handling. Medan 2015 tycktes sluta med mycket våld och förvirring, har är en annan bild avslöjats när man tänker på förändringar i energin som till exempel andra former av vädermönster. Precis som en att en orkan kan orsaka massförstörelse på de platser dit den når, är dess syfte att rensa utrymme på planeten för att få nya saker att växa. På en inre nivå, har vädermönstren fått våra känslomässiga kroppar att rensa utrymmen individuellt och kollektivt som förberedelse för de nya energier som kommer att dyka upp från början av 2016 och därefter. För vissa har dessa rensningar varit fysiskt försvagande. Andra har mer eller mindre blivit känslomässigt utmattade. Vissa har till och med haft en kombination av båda. Och fortfarande, finns det några som är så i otakt med sin situation att det enda sättet att rena sig sig är genom att trakassera andra.

 

Våld kan inte tolereras på något sätt. Hela anledningen till att vi deltar i vårt eget uppvaknande är för att påskynda medvetandet på den här planeten, så alla kan leva under en global renässans av andliga expansion som är närmare aktualisering än vad ni kanske tror. Som alltid, ingenting som händer inom er är utan orsak och världen fungerar som den gör av en anledning. Istället bevittnar ni orättvisor och grymheter som andliga ögonblicksbilder, där en blandning av känslor uppstår med utgångspunkt av vad ni ser, sedan avslöjas nästa händelse på tur att ta hand om genom kärleksfull tröst som en hjärtcentrerad resa av evig frälsning.

 

Må varje våldshandling inspirera er att bli snällare mot er själva och andra. Må varje ord ni uttalar vara ett frö av medkänsla som planteras i varje hjärta, i stället för kulor av fördömande, laddade och redo att avfyras vid speciella tillfällen. Fysiskt våld och emotionell grymhet är manifestationer av negativ energi. Syftet är inte att vända mörker till ljus, utan att bjuda in varje skugga för att komma ihåg sitt sanna jag som det klaraste ljuset genom att erbjuda den det kärleksfulla stöd den aldrig har fått. Genom att älska smärtan, sorgen, skadan, rädslan och ilskan inom er, gör att ni lockar till er mer av samma.

 

Ni lockar istället bara till er mer negativitet när någon bedöms efter sitt utseende eller beteende, i stället för att rehabiliteras i famnen med kärlek.

 

Detta betyder inte att ni ska stanna i dåliga relationer, aggressiva livssituationer, eller orättvisa arbetsmiljöer för att förvandla skuggorna hos dem runt omkring er. Istället är målet att alltid placera er själva där ni kan bäst kan respekteras och hedras för era förmågor. Från detta utrymme av ökad säkerhet, blir livet en öppen möjlighet att omfamna varje aspekt av ert liv, oavsett vilken serie av händelser livet sätter ihop bara för att visa er vad/ vem som kommer näst i raden för att bli älskad, i stället för att bedömas. Även om det finns en domare inom er är det kanske smartare att omfamna domaren, i stället för att undanhålla kärlek tills dömandet avtar.

 

När vi blir de som bestämmer hur vi behandlar och relaterar till skuggan, i stället för att undanhålla kärleken till dess skuggan ändrar sig, då kärleken är vår guide, förändras vi först genom ett inre skifte eftersom vi då accepterar varje aspekt av självsabotage och inre konflikt. Oavsett om er värld verkar vakna i en ökande takt eller i snigelfart, är detta det ögonblick då ni inbjuds att upprepa högt följande insikt för godkännande:

 

”Jag accepterar att jag bara ser den exakta versionen av världen som behöver ses

för att jag ska få min uppmärksamhet på de aspekter av jaget som förtjänar att bli älskat. Ett i taget kan jag svara på varje illdåd, med åtgärder av motsatta vibrationer under resten av mitt liv”

 

Om ni, eller någon ni känner är ett offer för stöld, vad händer om ni svarat på den energin med ett ögonblick av generositet, vare sig direkt eller anonymt? När våldet inte verkar ta någon hänsyn till andras oskuld, varför inte svara på den energin genom att vara ännu snällare och mildare mot er själva och andra? När världens ledare tycks ignorera vad som verkligen är viktigt, vad händer om ni svarar på den energin genom att ta en djupare titt på ert eget liv, och kanske upptäcka viktiga saker som ni kanske inte uppmärksammat tidigare och implementera en större medveten handling än vad politikerna gör?

För vissa är det svårt att tro att sanering av ert hem eller att äntligen ha ett efterlängtat samtal om ärlighet med någon ni känner, har något att göra med att lösa de globala frågorna. Och ändå, när man vill förstå livet från en energetiskt perspektiv, inser vi att det mest direkta sättet att flytta en kollektiv verklighet är genom att höja vibrationen av val som gjorts på ett personligt plan. År 2016 är hyllat för inspirerande händelser, eftersom en helt ny portal öppnat upp oändliga möjligheter. Med öppnandet av den nya portalen, som inbjuder till att era mest kraftfulla val som fred, harmoni, hälsa, balans och välbefinnande i ert liv, äntligen kan manifesteras som konkreta resultat i er omvärld.

 

Under en ganska lång tid, verkade kraftfulla förändringar begränsas till att justera ert sätt att se saker och ting, eller ofta skiftande på en känslomässig nivå. Med starten av 2016 är era mest otroliga val i stånd att väcka till liv er mest meningsfulla verklighet – en gång för alla.

 

Oavsett om ni kommer ut ur en djup fas av integration eller upplevelser redan från tidigare år av inspirerande åtgärder långt innan 2016, eller om ni hittade er själva helt demonterade och omedvetna om hur det första steget skulle tas, så fungerar varje ögonblick som en möjlighet att återvända till kärlek – oavsett hur ni känner. Även när ni är trötta på att älska er själva, varför inte omfamna det som är uttröttat?

Om ni är en som har förlorat allt hopp och plågas av oöverstiglig förtvivlan, vänligen titta på vår YouTube-video, ”Lifes Eternal Liberator” för ytterligare energetiskt stöd under detta kritiska skede av uppvaknande. Denna video i synnerhet kommer att hjälpa er att öppna upp till att älska på ett äkta sätt när och om orden ”jag älskar dig” någonsin sattes i samband med dem som sade kärleksfulla ord, men sedan agerat på ett sårande eller kränkande sätt.

 

Också, som en steg-för-steg guide för att öppna ditt hjärta och upptäcka den säkerhet som tillåter ert ljusaste ljus att lysa, min bok, ”Whatever Arises Love That” skrevs som en energetiskt laddad bruksanvisning för livet i den nya andliga paradigmet .

Dessa ord får er inspirerade att göra dagliga nya djärva val, som ett sätt att lösa upp blockeringar av stagnation med ny cirkulerande energi. Ett djärvt nytt val vid en tidpunkt, vare sig det är inspirerat av negativitet som motiverar dig att svara med större medvetna val i ditt personliga liv, eller bara för att behandla denna inkarnation som en målarduk där ert största konstverk skapas genom en serie av modiga beslut, hedrar jag er som ledstjärnor för evigt ljus och en unik katalysator av hjärtcentrerat medvetande.

 

På uppdrag av universum, nu är det dags att glänsa. Portalen är nu öppen för dem som inte längre vill vänta på att världen eller att andra ska ändra sig, men kom ihåg att livet nu kan utvecklas i den takt som ni själva vill, genom att välja förändring. Världen finns inom er. Det ni ändrar i ert personliga liv skapar en annan värld i framtiden. Detta betyder inte att de handlingar som länder eller personer utför beror på att något är ur balans inom er. I stället verkar världen bara vara som den är, som ett sätt att inspirera till större medveten handling genom tiden, och som i sin tur sänder ut vågor av helande energi för att omvandla allt som finns.

Ni är inte orsaken till allt ni ser. Ni har lösningen boende i era hjärtan. Hellre än att titta på de globala problem som ni längtar efter att lösa, inbjuder jag er att först rikta er uppmärksamhet till de världsliga angelägenheterna ditt privatliv och våga göra de kraftfulla beslut som frambringar ljuset till välfärd för alla.

 

2016 kommer att bli ett år av inspirerade händelser och jag ber er att tänka på följande fråga så ofta som möjligt: ”Vad är jag beredd att göra annorlunda idag för att göra skillnad mot igår?”

 

Ett nytt djärvt val i taget, inklusive att älska den som är rädd för förändring eller inte känner sig ha stöd från universum, och ni blir levererade innanför tröskeln i strålglans från ert efterlängtade paradis.

Vår tid har kommit, tillsammans som en, och i en värld av oändliga frågor – kärlek är det enda svaret.

Många välsignelser till alla,

Matt Kahn

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Du gillar kanske också...