Universum vill att ni ska veta via Matt Kahn, 25 februari 2019

Universum vill att ni ska veta, via Matt Kahn

25 februari 2019

När ni känner er vilsna rör det sig inte så mycket om frånvaro av styrning, utan om oförmåga att vara tröstad och trygg genom era kända uppfattningar, övertygelser och ståndpunkter. Att vara vilse handlar om att tappa riktningen. Det betyder inte att vi kommit ur kurs, utan att vi svängt i riktning mot en större plan.

När man är rotfäst i egot finns det en tendens att känna sig som om man kommit på avvägar när man går i en riktning som kanske avviker från personliga önskemål. Det är inte så att sådana önskemål inte kommer att uppfyllas, men resan som krävs för att bli den som är värdig och kan ta emot nåden av önskemålen, kan initialt se ut som en väg som leder oss bort från den.

För att nya gåvor av skapelse skall gry, måste det gamla lösas upp.

Med bränder, jordskred, orkaner och hårt väder som rensar bort utgångna paradigmer, känner många en förvirrande förtvivlan då kända referenspunkter skakas om för att ge plats åt nya verkligheter, perspektiv och mirakel att komma till ytan.

Precis som det finns cykler av sorg när vi sörjer förlusten av våra närmaste vänner och släktingar, så rensar var och en av oss, på vårt eget unika sätt, förlusten av våra kända verkligheter då vi modigt går framåt mot nya, spännande, fronter. Det betyder inte att de saker vi önskar ligger långt borta, eller att allt hopp måste läggas i vila.

Istället är bortbleknandet av det gamla en möjlighet att släppa det sätt på vilket de resultat vi önskar oss mest kommer till oss. Närhelst ni överväldigas av förlust, när ni känner er otrygga utan trösten av kända föreställningar, eller när ni inte kan förutsäga hur saker kan utvecklas positivt, vänligen upprepa följande mantra, antingen tyst eller högt: ”Jag accepterar att jag alltid får det jag önskar, oavsett hur min resa blir”.

Ett sådant mantra ingjuter i oss vibrationerna av tro, harmoni och tålamod, för att låta Universum vara den kosmiska berättaren av våra livs resor, istället för att berättas av den olidliga kritiken och projektionerna av egot. Må vi tillåta att de gamla verkligheterna som upplöses erbjuds ett hjärtligt farväl; tacksamma för alla deras gåvor som byggstenar för en uppdykande 5D-verklighet.

Må vi vårda den oskuld i våra hjärtan som kan kräva mer tid och utrymme för att släppa det gamla, medan vi kliver fram i tjänst för att hjälpa dem som förskjutits av den vilda nåden i vår alltid föränderliga omgivning. Må vi låta varje grad av rädsla transformeras till vibrationer av passion och entusiasm genom att minnas, ”Jag kommer alltid att få allt jag önskar, oavsett hur min resa går”.

Till slut kommer vi till insikt om att de inre och yttre eldarna, som bränner bort utgångna skapelser för att ge plats år splitter nya verkligheter, är ljuset i vårt eviga medvetande. I den takt ödet nu bestämmer att vi förstår det, må vi inse att vi är ljuset av medvetande och inte någonting som omständigheter kan förändra.

Detta är en av de största orsakerna till att vi lider av förändringarna i vår pågående utveckling. Att smältas av hettan i varje motgång är ett sätt att slipa kanterna på våra kärvaste ståndpunkter, så att vi inser, ”jag är elden, inte det som bränns av den”. Ni kan bränna föremål i en eld, men elden kan inte brännas, precis som vågor kan stjälpa omkull allt i havet utom havet självt.

Kära älskade själsfamilj, nu är det dags att bli den metaforiska elden av förändring, som bränner bort utgångna paradigmer genom de modiga val vi vågar göra. Var havet som inte kan dränkas av någon våg genom att frambringa vår inre djupa visdom till fronten av varje daglig interaktion. När livet förefaller mörkt accepterar vi inbjudan till att dyka djupare in i vår storhet än någonsin förut – bara för att komma ut på andra sidan som den ”drömmen som blev sann” verklighet vi föddes till att vara.

Vänligen njut av detta djupt helande nyhetsbrev då vi vågar påminna er – oavsett rådande omständigheter, Universum har alltid en plan för var och en av oss.

Allt för kärlek,

Matt Kahn

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...