Enhörningarna via Beatrice Madsen, 29 april, 2019

Enhörningarna via Beatrice Madsen    190429

Vi har kommit åter till er atmosfärsedan en tid tillbaka efter att ha varit borta en längre tid.

Vi befinner oss på ett eteriskt plan och samarbetar med er eterkropp. Vi är de urgamla mytologiska väsendena och ni kan se oss från så många avbildningar från er historia. Någonting  i din själs djupa vrår känner igen oss såsom en genklang från förr, ett igenkänningens och återföreningens djupa speciella känsla.

Vi är mycket högfrekventa och var tvungna att ge oss av då vibrationen på jordytan var alldeles för låg för oss under en längre period. Överenskommelsen var dock att vi skulle återvända vid uppstigningen och nu är vi här.

Mänskliga varelser och vi Ehörningar hade ett tätt samarbete under Lemuriens och Atlantis epoker. Detta var under den tiden då edra tolvsträngade DNA strängar ännu inte var kapade och ni hade tillgång till era högre sinnen på ett mera lätttillgängligt vis.

Vi har med sorg varit vittne till förslavningen av era sinnen och det är med stor glädje och högtidlighet vi iakttar den återkomst av er tolvsträngade DNA  som hänger ihop med omvandlingen till kristallin struktur i edra celluppbyggnader. Vi önskar att ni för er inre syn ser er tolvsträngade DNA såsom en harpa, som är hopkopplad med edert högre jag. På denna harpa kan eder själskraft spela tillsammans med edert högre jag och du kan komma i samklang med dig själv , på det högsta möjliga vis.

Somliga av eder kan nu uppfatta oss på ett inre plan men ni kommer så småningom att även kunna möta oss på ett yttre, det vill säga när vibrationen är tillräckligt hög. Var tacksamma kära ni, för att vibrationshöjningen inte går alltför fort. Om den gick för fort skulle edra känsliga celler inte klara av processen. Ni skulle då förbrännas i atmosfären likt stjärnstoff och det är inte meningen.  Sakta och säkert behöver eder cellkärna adaptera och vibrera i samklang med de högre sfärerna. Kundaliniormen reser sig längs eder ryggrad och skickar ut signaler till alla era celler som vaknar för varje centimeter hon rör sig uppåt. Se till att du dricker mycket vatten, sover ordentligt och äter frisk, vällagad mat. Ni är inte alltid medvetna om hur mycket ”lättare” edra kroppar känns på grund av aktiveringen av edra ljuskroppar som mestadels sker nattetid. Det är så vist ordnat att det smyger sig på er, ungefär som när ni var barn och växte på längden. Ni kunde inte konkret känna att ni växte men plötsligt var ni bara längre. I samband med detta så rensar eder ljuskropp edra skuggor och för att så ska ske måste de bli aktiverade och bli uppmärksammade av eder. Håll ut kära du, för det kommer att bli lättare när ni mött dessa skuggmonster och ni blir då mer hela i eder själva. Vi ser hur aktivt ni arbetar och vi känner vördnad för det fantastiska arbete ni gör med eder själva, varje dag och varje timme, minut, sekund.

De typer som velat ha eder förslavade har splittrat eder med ett immateriellt svärd så att ni inte skulle kunna ha förmågan att vara ”hela” människor. De har också med stor avsikt bäddat för tankestrukturer om att ni inte duger som ni är, ni måste vara perfekta och konstant presterande. För att vara berättigade till kärlek måste ni dessutom se perfekta ut, så till den grad att industrin nu är gigantisk av begäret att omforma kroppen till dessa ideal. Ingenting kan vara mer felaktigt och här har ni hamnat långt bort från er själva.

Vi enhörningar arbetar aktivt som frekvenshållare och vi arbetar samman med andra mytologiska väsen såsom drakarna, älvorna. Vi är i högsta grad verkliga och det som utmärker oss är vår mytomspunna mix av oskuld och ansvar. Vi är i vår själ fullkomligt rena oskuldsfulla samtidigt som vi har den gamle vises känsla för ansvar och är därmed mycket ansvarstagande väsen. Vårt horn sänder ut den högsta frekvensen och med våra siganler hjälper vi eder att aktivera eder kristallina cellharpa. Vi väntar med oskuld och tålamod på att få höra er spela den ljuvaste musik.

Till eders högsta tjänst, hälsningar Enhörningarna.

Du gillar kanske också...