Enhörningsriket via Natalie Glasson, 4 november, 2022

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa
Hälsningar, vi är Enhörningsriket. Vi kommer fram som en kollektiv energi. Vi har liknande vibrationer som Änglariket och vårt syfte är att vara till tjänst. Vi arbetar med Elemental-riket, Moder Jord, de inre platserna och naturligtvis arbetar vi i tjänst som guider för själar på jorden. Idag vill vi föra fram en uppvaknande energi, för att stödja en tydligare, mer definierad kommunikation för dig med dina guider, din intuition, din själ och själsgrupp, Skaparen och all annan energi du vill ansluta till.
Vi vill först tala om en trio av chakran, kronchakrat, kausalchakrat och tredje ögat chakrat. Ditt kronchakra på toppen av ditt huvud är som en lotusblomma, som stödjer dig i att ta emot Skaparens gudomliga och heliga energi. Du kan dra energi genom ditt Kronchakra, in i din kropp och ditt väsen, du kan också dra fram visdom, helig geometri, mallar och nedladdningar. När energin flödar in i din varelse från ditt kronchakra, kommer den in i ditt kausalchakra. Ditt kausala chakra på baksidan av ditt huvud omvandlar ljus och energi till en form som ditt sinne och din hjärna kan förstå. Ljus förvandlas till en vision, en symbol, en färg, ett ord eller en sensation. Det finns så många sätt som ljus kan transformera så att du kan förstå eller få en sammanfattning av syftet med ljuset du har fått.
Ditt tredje öga chakra i pannan, stödjer dig i att se eller känna en förståelse av ljuset. När ljuset förvandlas till en form i ditt kausala chakra, projiceras det in i din panna. Din panna är nästan som en tv-skärm som du kan titta på. Det låter dig se in i din egen verklighet och andra dimensioner. Ett exempel på detta kan vara att du får en energi genom ditt Kronchakra, den går in i ditt Kausalchakra. Denna energi kan anpassas till en viss dimension när den projiceras från ditt kausalchakra in i ditt tredje öga, du kan se in i den dimensionen. Du kan ansluta till dimensionen, visdomen som ges eller energin som delas. Vi kan känna igen att pannan, det tredje ögats chakra möjliggör en koppling till den energi som du har fått, och även låter dig undersöka djupare. Det är som om en spotlight har aktiverats på ett visst energimönster, visdom, dimension eller heligt utrymme. Med närvaron av ditt Tredje Ögas Chakra kan du undersöka och utforska vidare och få tillgång till Skaparens sanning. Varje person kan använda sitt tredje ögas Chakra på sitt eget sätt, i tjänst för sitt eget syfte och uppdrag på jorden.
Denna vackra trio möjliggör större klarhet i din kommunikation med det gudomliga. Ju mer du blir medveten om hur denna trio fungerar, desto mer känslig blir du och medveten om informationen, kunskapen och kommunikationen som flödar genom den.
Vi, Enhörningsriket, vill dela med dig av vår uppvaknande energi och för att tillåta den att flöda in i ditt kronchakra, ditt kausalchakra och ditt tredje ögas chakra, vi vill koncentrera energin i varje chakra så länge det är lämpligt och behövs. När du koncentrerar dig på chakrat kommer vi att dela vår uppvaknande Enhörningsenergi, du kanske känner en förändring, du kanske känner igen chakraöppningen. När du tar dig tid att först fokusera på kronchakrat, sedan kausala, sedan tredje ögats chakra, kommer vi att skicka energin ner genom din chakrakolumn och in i Moder Jord. Alltså uppvaknande, alla dina chakran.
Vårt syfte är att vakna till större kommunikation. Därför kommer vi att skicka energier, ljusmönster och helig geometri in i ditt kausalchakra, ditt kronchakra och ditt tredje öga chakra. Det kommer att vara kommunikationsinformation som stödjer dig nu i din nuvarande Uppstigning. Efter att ha upplevt uppvaknandeprocessen, låt oss först skicka in i ditt Kronchakra vår kommunikationsenergi, information och kunskap som stöder dig. Vi kommer sedan att skicka det in i ditt kausala chakra och sedan ditt tredje öga chakra. Var i varje skede medveten och observant på alla insikter, känslor, förnimmelser som kommer till din medvetenhet. När denna energi väl har flugit in i ditt Tredje Ögats Chakra, låt den flöda ner till Moder Jord genom ditt chakrasystem, återvänd sedan till Tredje Ögats Chakra och vila där. Upplev denna energi så länge det känns lämpligt, om du vill fortsätta med processen kan du kalla på visdom och vägledning från din själ eller själsgrupp eller till och med Skaparen att flöda på samma sätt. Börja i ditt kronchakra, flytta till ditt kausalchakra och projicera in i ditt tredje ögats chakra. Ta dig tid att bara vara med energin. Att vara medveten om alla insikter eller förståelser, vetskap eller minne som kommer till din medvetenhet. Detta är en mycket enkel praxis. Men det är djupt uppvaknande och stödjer din utveckling av din gudomliga kommunikation.
Vi är närvarande för att stödja dig, för att dela med dig av våra uppvaknande, minnas och helande energier. När du arbetar med denna process och detta verktyg kommer du att upptäcka att du är mer kapabel att förstå din egen intuition och mer kapabel att se, känna och erkänna sanningen om Skaparen som finns i din verklighet och i ditt väsen. Inse vad som är illusion och vad som inte är det?
Vi tackar dig för din tid idag. Hör av dig till oss för att vara närvarande med dig.
Vi är Enhörningarnas Rike.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...