Ett budskap från dina Guider via Salena Migeot, 28 Februari, 2018

 

 Ett budskap från dina Guider, 28 Februari, 2018

 

Älskade,

Det är med stor kärlek som vi hälsar dig här och varje dag. Vi är som ett med dig och vi strävar efter att hjälpa dig med uppstigningen av ditt hjärta, dina sinnen, din kropp och själ. Vi hänvisar till ett flöde av kosmiska energier som du rör dig i. Dessa energier är resultatet av mycket kosmisk aktivitet som kommer att manifisteras, som en sorts fullkomlig storm, som kommer att slunga dig ut till en ny medvetenhet och din nuvarande existenciella erfarenhet. Det som har varit svårt för dig kommer att bli enkelt. Det som har varit enkelt kommer att te sig mycket mer grundläggande än du tidigare uppfattat att det är. De flesta av er kommer att få erfarenhet av en känsla som att ni har klarat av att ta en examen, på ett sätt, precis som när du avslutar en studieperiod och tar emot ett diplom med en akademisk titel. Du känner dig inte mycket annorlunda, men ditt perspektiv har skiftat. Du känner dig mer självsäker, mer framgångsrik och du uppskattar den utveckling du upplevt under studietiden. Det betyder inte att du är överdrivet självsäker i varje framsteg eller att du inte kommer att känna någon osäkerhet eller oro för att gå in i det okända eller att ta nästa steg i ditt liv. Det betyder helt enkelt att du har avslutat en variant av inledning   och det har varit en utmärkt förberedelse för dig när du går in i nästa fas. I den meningen, har du avslutat en tid av förberedelse och initiering under de senaste åren med varierande grad av lätthet och utmaningar och du har lyckats. Några av er upplevde motsvarande många ”pop quisses” längs vägen där du lärde dig att tänka snabbare, vara beredd att när som helst assimilera förändring på ett mycket lättare sätt än vad som upplevts tidigare. Andra av er har tassat på tå, vid sidan om, och gjort det ni trodde förväntades av er, bara för att finna att det på detta sätt inte var de bästa förberedelserna inför nästa steg, att möta andras förväntningar. Därför utvärderar några er utbildning, dina värderingar och hur väl du navigerar som din egen auktoritet i jämförelse med att du följer normerna, förväntningar eller värderingar från andra.

Älskade, den här tiden är ganska väsentlig för dig på många sätt. Vi inviterar dig att överväga vad du tidigare ansett om beteckningen ”normal” i ditt samhälle och vad som är accepterat som ”normal” nu. Vi bjuder in dig att överväga dessa termer; nationell, rasrelaterad, etnisk, professionell och könsbarriärer. Om du beaktar alla dessa aspekter i samhället, på den mest rudimentära nivån av medvetenhet, tror vi att du kommer att inse att många hinder antingen har fallit bort eller blir mycket mer dolda, än de var före år 2000. Med undantag av några få små minoriteter accepterar de flesta dessa förändringar. Detta är evolution, Kära. Det är framsteg. Ja, det finns de som önskar skruva tillbaka klockan och fortsätta hävda sin missuppfattning, att inte alla i den mänskliga familjen är födda likvärdiga. Olikheterna är väldigt mycket en del av skönheten och mångfalden i den mänskliga familjen. Precis som många av er känner har du nått en nivå av förståelse och kunskap med nyare teknologier, finns det också många av er som nått en nivå av förståelse och kunskaper med andliga idéer, praxis och förståelse. Utan den andliga tillväxtnivån skulle du inte glädjas åt nivån på acceptans av dessa som du uppfattar som olika, som du för närvarande gör. Utan den andliga utvecklingen skulle det fortfarande finnas många lagar som begränsar individuella rättigheter avseende kön, sexualitet, multiintegrerade skolor och blandäktenskap. Fler och fler lagar kommer att stiftas över hela världen som erkänner varje individs suveränitet. Ditt samhälle fortsätter att flöda, på ett sätt som är mer inkluderande.

Vi skulle vilja att du tänker på dina samhällsförändringar som samverkat med de tekniska framstegen och som samtidigt har varit dig till glädje. Tänk nu på de fortlöpande framstegen inom teknologin och liknande och samtidiga ”framsteg” i samhället fram tills du inser att några av de onda som för närvarande plågar ditt samhälle kommer att bli en sak ur det förflutna, relativt snabbt. Vi ber dig att inte bekymra dig över risken att medvetna, jämlika, humanistiska lagar blir omkullstjälpta, förlegade, föråldrade och skenbart omedvetna lagar återstår. Din utveckling kommer inte att stödja det. Du är en del av det hela och den stora majoriteten av dig stöder den kollektiva tillväxten du upplever, vare sig medvetet eller omedvetet. Att upprätthålla en medvetandenivå som stöder rättigheterna och jämlikheten av allt är det som behövs för att säkerställa detta. Den övervägande majoriteten är för detta och så är det kommer att bli. Förresten, var högröstad, vi stöder dig och ropa ut vad du vill ha. Vi stöder inte att du är högröstad och ropar ut det du inte vill ha. Det är så enkelt som så, Kära. Fokusera på det du vill, inte på det som stör dig.

Vet att vi älskar dig kraftfullt i varje ögonblick med varje andetag.

Och så är det.

Kollektivet av Guider

 

Detta meddelande kanaliserades av Salena Migeot. Skicka gärna vidare, dela eller vidarebefordra det här meddelandet i sin helhet med korrekt tilldelning. För frågor om privata avläsningar eller gruppkanalhändelser, maila salenam2@msn.com.

Kära du, sjung gärna och uppbåda alla krafter du har, precis som du känner, du får vårt odelade stöd. Däremot stöder vi inte att du är högljudd runt det du inte vill. Det är så enkelt, min kära. Fokusera på det du önskar, inte på det som stör dig.

Du ska veta att vi älskar dig i varje ögonblick med varje andetag.

Så är det.

Kollektiv av guider.

 

Detta meddelande var kanaliserad av Salena Migeot. Känn dig fri att skicka, dela eller re-post här meddelandet i sin helhet med rätt utgivare. För förfrågningar om privat avläsningar eller grupp kanalisera händelser, e-post salenam2@msn.com.

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...