Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 30 augusti, 2019

Hälsningar vänner! Vi är väldigt glada att ha denna tid att tala med er idag.

Vi ser att många av er gör två saker samtidigt.

Ni firar starten av den Nya Jorden, integrerar det kraftfulla Ljuset som kommer till er planet nu, och börjar se er själva som Ljusvarelser i fysiska kroppar snarare än enbart människor på en spirituell väg.

Ni bjuder in den intergalaktiska närvaron på Jorden i intergalaktiska råd, möten, sammanträden och interkulturella anslutningar, vilka alla är en skön form att inse att Jorden ännu en gång öppnar upp för nya möjliga vägar att existera som Hon och mänskligheten inte känt till på tusentals år.

Det andra fältet är långt mer baserat i vad många kallar 3D verklighet.

Många Ljusbärare är nu kraftigt engagerade i vad som händer på Jorden inom politiska och sociala förhållanden, synar regeringars situationer och finansiella och ekologiska angelägenheter från ett perspektiv utifrån yttre händelser utan att alltid väga dem mot den inre verkligheten hos Jordens framåtrörelse.

Så att många reagerar på vad de ser hända runt omkring dem med en frekvens av ilska, motstånd, ibland rädsla och ångest, när de tar in ”verkligheten” om hur viss befolkning behandlas, begränsas, deporteras och fängslas orättvist.

Vi förstår er bestörtning och ogillande av dessa åtgärder utav regeringar och para-regeringsgrupper som förmodats ha auktoritet att åsidosätta mänskliga rättigheter på många nivåer och många platser.

Vi skulle säga att dessa beteenden är inget nytt, och att om ni skulle läsa historien t ex skulle ni se det spelas många gånger om över tusentals år.

Det som är förvirrande och till förtret för er nu är, att ni ser framför er frihetens uttryck, samskapande och ett vardagligt liv som mänskligheten inte hållit som en gemensam vision på många tusentals år.

Och ändå i sammanhanget av det vackra ögonblicket begås fruktansvärda ting i ”demokratins” namn och andra politiska strukturer med enda intresse makt och att sälja vad som är heligt och osäljbart utav mänskligheten och Jorden.

Dock när detta framträder för er provoceras ni till lägre vibration där ni inte lever i Glädje och frihet men i vrede och motstånd.

Vi har nyligen förklarat att detta inte är en tillfällighet utan är noggrant planerat av dem som motsätter sig mänsklighetens uppstigning på varje nivå.

Och ändå fortsätter ni vänta på en politisk lösning snarare än en förnyelse av energi. Och hur vet vi det?

För att det är den politiska situationen ni trycker emot.

Det är den snäva, i högsta grad manipulerade arena ni stegar in i när ni fördömer en situation som dålig, overklig eller orättvis.

Vi håller fullständigt med om att brott begås gentemot Jorden och mänskligheten som inte har någon plats i en femdimensionell kultur och verklighet.

Vad vi skulle föreslå är att förhöja livskvalitén och er emotionella vibration om inte annat att ni vägrar nedslås av vad ni ser på nyheters nätverk eller sociala medier, som om dessa meddelanden var sista ordet i någondera av dessa frågor, därför att vi försäkrar er, det är det inte.

Ni är nu inte i position att förvänta rymdskepp landa och rädda alla, tillskanska sig er valfrihet som så många gjort i ert förflutna.

Ni är de facto i position att skifta Jordelivet genom er egen vibration och ert kunnande, visdom och förverkligande.

Ni är fullständigt kapabla att lyfta och bredda era perspektiv där ni förstår att ni inte tjänar på ett Jordligt krig emot allt ni upplever orättvist och fel. Ni tjänar på ett galaktiskt.

Och vad vi menar med det är att det finns dom bland de mäktiga klaner och societeter på Jorden som styrt er planet med  järnhand så länge som kommer förlora galaktisk och intergalaktiskt välstånd, makt och rörelsefrihet om rådande strukturer försvagas och faller till marken.

Och ni ser dem försvagas! Ni ser dem falla!

Stor förändring kommer inte bara som resultat utav omröstning eller från en yttre händelse som ett krigsutbrott eller från krig som upphör, eller en landning av ett moderskepp.

Kliv utanför Hollywoodfilmens paradigm ett ögonblick och gå till Jordens intentions innersta kärna.

Hon, på sitt sätt möter dem vars gamla skyddsmur dagligen faller, medan er egen ljusstyrka ökar varje ögonblick.

Vi talar inte enbart om den gamla maktens gömställen i det inre av Jorden eller i rymdstationer och andra installationer i vår galax eller varsom blir helt otillräckliga att gömma sig och deras beteenden.

Vi talar om förekomsten av det som ingen kan sätta i fängelse eller inkapsla så snart du förklarat det din nya verklighet, ditt nya Livsuttryck på denna planet.

Det kan bara följa av din utveckling till en varelse vars vibration inte manipuleras av media’s trollspö eller andra former av inkapslande. 

Vi ber, på begäran utav de som assisterar Jorden och varje galaktisk, eterisk och liknande, att vakna upp till dessa typer av vapen, för de är inget mindre än detta och sluta involvera er i dem som om de representerade Sanningen om vad som händer på er planet. 

För vi ser dagligen så många LjusVarelser komma till Jorden till er assistans, medlemmar i deras själsfamiljer liksom ni och Jordens vibrationer nå nivåer i vilka dessa vackra varelser kan upprätthållas på Jorden utan att skadas i sin eteriska struktur.

Vi ser timligen högre varelser flytta in på Jordeplanen via ingångar, fysiska födslar, tillfälliga besök eller eterisk närvaro för att assistera migrationen av Jordens tankeformer och emotionell resonans, för att  lyfta er inre vision till en förnyad nivå som inte setts sedan Atlantis fall och liknande civilisationer.

Inget av denna assist kunde nå er om ni inte redan överenskommit att resa er högre än er mänskliga bildning tillåtit under många århundraden.

Och sålunda frågar vi er om att när ni står i övergången till så stora förändringar, vilket förr hade kallats revolutionerande, att komma ihåg att ni inte är små eller icke mottagliga, begränsade, skolade för programmerad respons.

Ni är lika breda, djupa och höga som Universum i förmåga och utsikt.

Och denna kapacitet väntar er nu liksom andra planeter som ser på och följer ert exempel.

Ni må ha era ögonblick när ni känner er hjälplösa, avväpnade eller slagna.

Tillåt detta- buga inför er mänskliga aspekt och upplevelse- kalla sedan in ert högre själv till era energier, för att motta och processa erfarenheten er till godo.

Erfordra att ert Änglateam, guider och högre själv assisterar er att gå igenom er känsloreaktion och kom tillbaka till en lugn och centrerad medvetenhet om er sammankoppling med alla levande ting.

När denna vibration nåtts i er arla meditation är det mycket lättare att återfå den under dagen.

Minns alltid att er själsfamilj är villig och kan hjälpa er på alla områden- i era visioner om en förbättrad värld, i energiskiftningar till högre livsformer och läkande på alla livets områden som ropar ut till er nu att bli hörda, älskade, slutligen sedda och accepterade.

Detta är också er väg, vänner.

Allt är inte Ljus och regnbågar, dock ja- ni rör er mot dem mer för varje ögonblick.

Namaste, kära ni! Ni är aldrig ensamma, i denna eller annan tid eller plats.

Vi är alltid med er.

/Månstråle

Du gillar kanske också...