Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 22:e september 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan,

22:e september 2017

 

Ett meddelande till Ljusarbetarna – 22:e september 2017

av Caroline Oceana Ryan

 

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna och Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, Skapare av den Nya Jorden!

Vi är glada över att ha fått möjlighet att tala med er idag igen.

Vi ser djupa förändringar komma nu, efter dessa förmörkelser, efter Lejonets Portal, höstens (eller vårens) dagar med solstånd.

Ni kanske upplever att en konstigt blandning av energier, flödar genom och omkring er nu.

Vi är medvetna om att många känner ”störningar i Kraften” i sina mentala/emotionella/fysiska resor.

Det handlar faktiskt inte om att det oändliga flödet av Källans Energi i sig själv blir stört, utan om specifika inre tanke- och energimönster – tankar, känslor, symboler och energiavtryck – som ni har burit på i åratal, i detta liv eller i ett antal andra liv.

Störningen känns som en chock, som om en helt ny vibration kommer in i er värld och i stort.

Detta kan manifesteras på många sätt.

Ni kan känna behovet av att göra er av med saker ni ägt ett tag, eller upptäcka när ni tittar på dem, att ni knappt tror det är era.

Ni kan känna behov av att drastiskt förändra livsstilen, var ni bor eller den typ av arbete ni utför.

Eller ändra eller avbryta förhållandet ni har haft ett tag.

Ni kanske vill ha mer eller mindre mat, eller känner plötsligt en tät energi som gör att det känns ohälsosamt att äta animaliska produkter.

Eller så kan ni börja se annorlunda på djuren och inser att ni kan tala telepatiskt med dem, och förstå deras personlighet.

Ni kanske börjar se saker som stenar och träd, till och med strån av gräs eller ogräs bredvid vägen, som levande varelser som andas och som har något att berätta, som att påbörja en resa.

Allt detta är tecken på makalöst högre vibrationer, som tar sig genom alla era energisystem nu.

Vissa vibrationer kommer ni att omkalibrera er till, som flödar lätt och glädjefullt utan att känna deras effekt som irriterande eller ny.

En del av er medvetenhet kommer att svara glatt, när ni öppnar upp för dessa former av Ljus, och frågar nästan, ”var har ni varit?”

Andra vibrationer kommer att orsaka en ganska stor störning i den Källenergi ni består av; ni kan helt plötsligt under dagen uppleva ilska, motstånd till vissa idéer eller situationer, sorg eller få en känsla av att ni måste förnya er, på en mycket djup nivå.

Er kropp kan behöva mycket mindre vila, eller mycket mer.

Ni kan känna er trötta men har svårt att sova. Eller så kan det verka som om era drömmar kommer från någon annans medvetenhet.

Inget av detta är ovanligt för personer eller raser, som integreras av de högre frekvenserna i den fysiska kroppen, men ännu bara har ett begränsat minne av.

Vi skulle vilja säga, att när ilska, sorg, otålighet eller intolerans uppstår, var snälla mot er själva.

Era ”andligt tränade” mentala processer, kanske bannar er för att ni dömer andra, för att ni ser ett problem inom familjen som ett brott eller förseelse, eller för att ni blir otåliga, eller blir arga på någon.

Be om ursäkt när det behövs, men bli inte chockade eller ur gängorna på grund av dessa stunder.

Låt dem flyta på, utan dömande.

De kan ofta innebära att ilska eller sorg uppstår – eller i sällsynta fall, en medkänsla som aldrig funnits förut – beträffande en viss relation eller upplevelse som ni hade för åratal sedan, med energier som aldrig riktigt har lösts.

Förstå, att när ni stöter på dessa känslor, så möter ni mycket av den gamla densiteten som ni kom hit för att äntligen förstå, känna och lösa.

Inget av detta sker av en slump, och inget av det är fel.

Sluta upp att tänka att ”det här är underbart och spirituellt, men det här är bara dåligt – det har mycket täta vibrationer, så jag borde inte känna så.”

Dessa täta känslor, tankar och verkligheter, kommer upp för att de ropar och vill bli hörda!

Ropar för att bli healade, att bli älskade – inte dömda.

Och då skiftar ert jobb ganska dramatiskt, kära ni, från det ni har lärt er genom århundraden.

Det finns ingen plats nu för restriktioner och belastningar av organiserade religioner, som vaktar på sina anhängare, och påminner var och en om vad de gjort, tänkt eller känt som är fel, och hur det visar på deras ovärdighet.

Detta är en av de stora bristerna, en av de stora sprickorna i mänsklighetens medvetande, som nu måste kännas, realiseras och healas.

Det finns ingen plats på Jorden nu, för trångsynthet eller förnekande om behovet av healing och egenkärlek, i någon form av tankar eller social ordning, hos de som lever för att berätta för andra att de är egentligen ”dåliga”.

Att de har svikit sig själva och Gud, även fast de föddes till det tillstånd de kritiseras för.

Dessa läror förnekar helt er gud/gudinne-essens, er medskapande kraft, er själs oöverskådliga förmåga av ständigt lärande, genom att gå framåt och Veta på en nivå som ingen kan greppa.

Vi ser många miljoner runt om i världen, som arbetar för att få livet tillbaka, efter tumultet av stormar, översvämningar, bränder, jordbävningar eller andra katastrofer, inklusive väpnade konflikter.

Och vi ber för deras skull, att ni släpper behovet av att döma det tumult, som har uppstått i era egna liv på Jorden.

Vi ber er att släppa behovet av att döma hur ni hanterade dessa situationer, hur ni talade till personerna (eller gjorde det inte), eller hur ni kände angående upplevelserna, både då och nu.

Nu då miljontals kräver mänskliga rättigheter för alla, oavsett tro, etnicitet, bakgrund, medicinska behov eller inkomstnivå, måste ni förstå de paralleller som uppstår i era egna liv.

Denna stora våg av mänskliga känslor, som sporrar till medkänsla och självkännande av oförutsedda nivåer, ger er allt större kraft att erkänna att ni också är värda att kämpa för.

Ni är som det misshandlade barnet, tonåringen som aldrig lyssnades på, kvinnan eller mannen som lurades, misshandlades, diskriminerades – ni är här för den heliga och ärorika anledningen med välsignelse, och för densiteten ni kom hit för att uppleva, och tillåter Finnas.

Ni tillåter den i alla sina mörka nyanser, grova eller knivskarpa strukturer, utan att försöka ändra det som skedde, i er fantasi eller ert minne.

Utan att anklaga er själva, eller den som var angripare eller passiv åskådare.

Gör det ni kan nu, för att tillåta alla att Finnas, samtidigt som ni höjer er över dömandet och behovet av att förakta den smärtande fördunklingen av Jordens liv, som försvinner nu – genom yttre omständigheter och av er medvetenhet.

Med tiden kommer ni att minnas det, som man minns en penna på disken – ett föremål som inte har någon känslomässig resonans till er, men som har varit ett användbart verktyg för lärandet.

Det här är De ni är, kära ni!

De som skulle få er att underkasta er dumma regler, onödiga ekonomiska bördor och onödig överkonsumtion av varor och dålig mat, har ingen aning om ännu, Vilka de har att göra med.

Fast det vet ni.

Ni vet om er kraft, och genom egenkärlekens mirakel och acceptans av allt ni har sett, känt, gjort och hört, dyker ni med huvudet före ner i djupet, som påminner er om allt ni har Skapat.

Och vi finns alltid med er, inte för att ge er kraft, utan bara för att vara med och bevittna er ökande egna kraft.

Och den kommer som alltid från er egen högre Andlighet, era egna själar, ert Universum.

Namaste, medskapare!

Ni är kraftfullare än ni ännu vet om!

Och vi är alltid med er.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

Du gillar kanske också...