Ett Gudomligt Meddelande via Elaine DeGiorgio, 13 juni 2017

Ett Gudomligt Meddelande

Via Elaine DeGiorgio, 13 juni 2017

 

En gång i tiden anropades ett galaktiskt råd, och en mytisk kallelse sändes ut till oräkneliga ljusvarelser – Solens Barn, de bevingade änglarna, Solens Budbärare, regnbågskrigarna och andra klart lysande varelser från många stjärnsystem. Den här stora ljuscirkeln av själar samlades från när och fjärran. Vid den fastställda tidpunkten kom en man från Spinning Galaxies in och hälsade med Gudomligt Ljus och sa följande ord:

”Ni har blivit inbjudna för att inkarnera i en värld där en stor omvandling håller på att ske. Ni som svarade på vårt anrop kommer att inkarnera på en planet där rädslans illusion och separation utspelas, och där en galaktisk utvecklingscykel kommer att komma till både ett slut och en ny början. Jag uppmanar dem med de nödvändiga förmågorna och gåvorna att agera som mina sändebud där, för att lyfta och förvandla Jordens frekvenser, helt enkelt genom att förkroppsliga och förankra Kärlekens närvaro där. Ni kommer, genom själva er närvaro, att förvandla den rädslovibration, som nu täcker medvetandet där, till kärlek. I denna myt kommer ni att spela er själva, Gudomliga Barn, skapare av den nya gyllene oktavens verklighet.

På andra resor har var och en av er bevisat att ni är en ”inkännande navigatör,” med ett stort medvetande och en förmåga att anpassa ert hjärta till ren kärlek och medkänsla. Som Solens Budbärare och fackelbärare har ni redan visat att ni kan hålla ljuset högt. Så jag inviterar er att inkarnera en masse bland Jordens stammar, för att hjälpa Gaia och alla Hennes barn i deras inledande omvandling. Denna omvandling som kommer till Jorden är mycket sällsynt och dyrbar, även bland Kosmos många mirakler.

Storslagenheten i er kärleksfulla närvaro kommer i stor utsträckning att hjälpa Jorden, genom att utnyttja omvandlingens alkemiska frekvenser som kommer att öppna upp nya dimensionella verkligheter. Ni är harmonins magiker, som helt enkelt omvandlar er genom er vibrationella närvaro.

Det är en del av planen att ni kommer att beslöjas med glömska, så att ni direkt kommer att uppleva vad denna nivå av rädsla och separation känns som, så att ni kan omvandla den inifrån och ut. Men när ni kommer ihåg känslan av den Heliga Trädgården av barnslig oskuld och tillit, kommer ni att bli den harmoniska höjningen i denna initieringscykel för Jorden. Ni kommer att inkarnera strategiskt, ofta i några av de mest vibrationstäta områdena på planeten. Ni som har svarat på denna mytiska kallelse, och går in i den här illusionen, kommer att glömma vilka ni är som ljusvarelser, och uppleva Jordens överväldigande täthet.

För vissa kan denna illusion av separation från Kärlek, skapa en känsla av hopplöshet, brist på stöd och utanförskap. Själva gåvorna som har lyfts fram för att hjälpa Gaia, kan ses som en orsak till motstånd, rädsla och projicering av det som blir förändrat. Ändå kommer det att bli er kärlek som kommer att förändra dualiteten, och era ljusfrekvenser som kommer att påskynda massan.

Ert deltagande i det här mytiska uppdraget är helt frivilligt; men detta transformationsskifte på Jorden är mycket sällsynt och värdefullt. Jorden är på väg in i en kraftfull tid av förändring. Ni har blivit inviterade att inkarnera som en enda global familj på Jorden. Skulle ni välja att acceptera det här uppdraget, kommer ni att få ett erbjudande om ett stort steg framåt i ert medvetande. Det är upp till er att välja om ni vill dansa med Terra Gaia och Hennes barn när Hon fullbordar sin ljusceremoni!

Och så kom det sig att de upplysta varelserna som bildade de otaliga allianserna, federationerna och de trogna stjärnornas råd, valde att inkarnera på Jorden för att hjälpa till i denna viktiga händelse – medvetandets uppvaknande från drömmen av materia, form och separation. Tyvärr har många lysande väsen glömt bort vilka de är och varför de kom till Jorden, men det finns även en idiotsäker process inbyggd i planen för att väcka dessa varelser från glömskans slöja, som är så utbredd på Jorden. De upplysta själarna som skulle bistå Gaia gick med på att aktivera varandras minne, så att den mytiska storheten i det större hologrammets kosmiska ljusspel kunde spelas ut på ett segerrikt sätt.

Således kodades dessa stjärnfrön på många sätt med ljud, färger, ljus, bilder, ord och symboler – en vibrationell resonans som skulle hjälpa dem att minnas sitt åtagande till Ljuset. De himmelska ljuden från kristallsångarna skulle sätta igång djupa minnen av deras stjärnkodning. Det var överenskommet att dessa kodade ledtrådar skulle finnas överallt – i fantasifull konst och musik, i utseenden, i tal och känslor – allt det här skulle skapa en djup längtan att vakna upp och bli en förkroppsligad kärlek. Dessa symboler skulle fungera som en alarmklocka och hjälpa dem i deras uppvakningsprocess.

Så kommer det sig att ni, Solens barn, nu badar i minnenas hav, redo som regnbågskrigare att uppfylla löftet om den nya och antika mytens avslöjande. Ni har nyckeln till att förena enhetsmedvetandet på Jorden och leda Gaia och Hennes barn in i det strålande ljuset. Var medvetna om att den magi ni föddes med är verklig. Ljusspelarnas festligheter kommer att förena alla till Ett Hjärta.

Genom att helt enkelt förankra Kärlekens Närvaro på Jorden, kommer ni att kärleksfullt dra ner gudarnas mantel och sända helande vågor och upplyftande energi genom Gaias ivrigt väntande kropp. När ni kommer fram till denna tid, kommer era gåvor att vakna och ge styrka åt andra.

Med hjälp av skratt, sång, dans, humor, glädje, tillit och kärlek, skapar ni den kraftfulla våg av förändring som kommer att omvandla begränsningarna för den gamla dualiteten och separationen, och blåsa liv i enhetsmedvetande på Jorden. Tiden är inne nu, ni strålande Barn av Solen.

Skapandets glädje är oförståelig, när ni känner er kallade att samlas i de ständigt vidgade cirklarna av ljusets Stora Hjärtmandala, som en dag kommer att tända en kritisk massa och utlösa en kraftvåg som kommer att omvandla materia till en högre oktav av varat. Ni kommer att väckas till fullt medvetande, ni Solögda Barn av den fantastiska gryningen. Utnyttja er gåvor till förmån för Gaia. I en supernova av medvetande kommer Gaia och Hennes barn att stiga upp i ljuset och bilda en ljuskropp av kärlek och återfödas bland stjärnorna.

Den mytiska kallelsen har ljudit, och det mytiska sökandet börjar. Vakna upp regnbågskrigare, Solens budbärare, lysande varelser fån den galaktiska alliansen, federationer och Stjärnornas Råd! Tvivla inte på er själva. Ni är Solens Gudomliga Barn. Gå dit ert hjärta vill för att dela med er av era stora gåvor. Kapitulera inför det faktum att ni är Kärlek. Mirakler kommer att visa sig här på Jorden. Återvänd till Edens Lustgård, till Solen, till oskuldsfullheten och till Gud. Kom ihåg att vi dansar och sjunger här för ett Enande!”

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

http://www.EraOfLight.com – Channel: Elaine DeGiorgio

Du gillar kanske också...