Ett meddelande från Änglarna via Ann Albers, 30 september 2017

Ett meddelande från Änglarna via Ann Albers

30 september 2017

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Det finns frid, tröst och trygghet tillgängligt för er precis här, precis nu. Räds inte mörkret och olikheterna. Försök att inte våldsamt skjuta bort dem i ilska. Acceptera bara sådant ni inte tycker om som en del av livet, och fokusera på annat.

Allt som möjligtvis skulle kunna existera, existerar inom er som energi precis här och nu. Judas och Kristus existerar inom er, så gör också Hitler och Gandhi. Vi vet att ni inte dödar och bedrar, men energetiskt talat har alla på jorden velat döda något perspektiv som varit olikt deras eget. Alla på jorden har tidvis bedragit sitt eget inre vetande och sin egen sanning. Alla har älskat bortom rim och reson. Alla, i alla fall vid något tillfälle, önskar sig fred. Allting, kära ni, existerar som en vibration inom er.

Så vad gör ni då för att ”hålla bort” mörkret? Ni kan försöka skjuta undan sådant ni inte tycker om. Ni kan stänga av er själva från livet. Ni kan bygga väggar, staket och gränser. Ni kan ”blockera” samtal, använda antivirus-tvål och bo i tillslutna miljöer. Ni kan hålla nästan allt och alla borta, på den fysiska nivån.

Emellertid finns det ingen gräns eller barriär som kan hålla ute mörkret om det existerar som ett tillstånd av rädsla inom ert eget hjärta. Att bygga väggar kan hålla ute fysiska inkräktare och oinbjudna, men inom väggarna lever ni och står ut med deras energi i ett tillstånd av rädsla eller upprördhet. Att hålla dem som är olika er på armlängds avstånd kan få dem att inte närma sig er men om ni fruktar dem vaknar de inom ert medvetande. Att bekämpa sjukdom kan hjälpa er i ert helande men om det görs i rädsla föder ni istället sjukdomens vibration.

Själva den sak ni i rädsla försöker undvika tonar ni oavsiktligt in till och vrider på, inom er. De saker ni kärleksfullt söker undvika, bara existerar, neutralt, i er verklighet, utan att orsaka skada.

Det största skyddet av allt är att leva och finnas i sanningen att ni vilar i Kärleken hos Den som skapar och bär upp er. Ni lever och finns i Kärleken som skapar universum – samma Kärlek som tålmodigt väntar på att komma fram inom er.

Genom att helt enkelt koppla av och tillåta er själva att andas öppnar ni upp för en kärlek som skyddar er djupare än något fysiskt medel någonsin kan.

Andas in hela livet. Andas ut vetande att genom själva er konstruktion kommer ni att utandas de energier som inte tjänar er. Koppla av. Andas. Ni behöver inte stänga av er mot livet. Ni kan bygga murar men räds inte dem som skulle kunna klättra över murarna. Ni kan vidta skyddsåtgärder mot sjukdom och bakterier, men räds inte något som bara kan leva i en obalanserad miljö.

Ni får bestämma vilka energier ni vill uppleva i er verklighet genom ert fokus. Andas. Ta in hela livet. Andas ut … i tillit till att hela er kropp, ert sinne och er själ vill släppa de energier som inte tjänar er. Ni vill fokusera på hälsa, välmående, överflöd, glädje, godheten i mänskliga hjärtan. Ni vill släppa ert fokus på sjukdom, brist, sorg, lidande och girighet.

Det är ert naturliga tillstånd att vilja må bra. Oavsett vad ni gått genom, har ni rätt att återkräva denna verklighet. Andas in livet. Andas ut. Ni har precis startat en resa mot trygghet, överflöd, glädje, kärlek och sanning. Andas in. Andas ut. Låt det goda flöda naturligt in i ert liv och det dåliga flöda naturligt ut.

Må frid vara med er. Må ni känna hur djupt ni är älskade.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

-Änglarna

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...