Rådet från Shamballa via Kamala Everett and Sharon Rose, 1 oktober 2017

Rådet från Shamballa via Kamala Everett and Sharon Rose, 1 oktober 2017

Gyllene Tidsålderns Meddelanden från Mästarna 1 oktober 2017

Genom grundarna av Ascended Masters Mystery School

Att leva i övergången

Del 1 ~~ Oktober 2017

Vid denna tidpunkt i er magnifika övergångsresa kan ni känna er mindre kopplade till er Jord och till allt som händer med mänskligheten, för att ni känner att något som aldrig tidigare hänt pågår inom er och runt om i er värld. Allt och alla rör sig in i ett helt nytt frekvensområde eller en ny medvetenhetsdimension och många av er känner redan att efter det här skiftet, kommer INGENTING någonsin att vara detsamma!

~ Buddha som världens nuvarande världsherre

Er planet fortsätter att omorganisera sina landmassor baserat på jordbävningar, vulkaner, orkaner och mer. Som ett resultat kan många av er också känna förändringar som sker i era kroppar eller sättet som ni tänker eller delar era idéer eller observationer. Kanske förlorar ni er tankegång halvvägs genom en mening eller tappar till och med era tankar innan de uttalas. Det här är mycket ofta en positiv indikation på att vad du skulle dela verkligen inte var relevant för konversationen eller vad som pågår och att du helt enkelt förstod det här innan du började prata. Kom alltid ihåg att det aldrig finns några misstag eller tillfälligheter.

Ni och er planet har gått in i en efterlängtad tid av stora förändringar som redan påverkar livet på, ovan och inom er värld. Dessa förändringar kommer att fortsätta att ske på fysiska, mentala och emotionella nivåer av mänskligheten, eftersom de är en nödvändig del av mänsklighetens frigörelse från den begränsade tredje dimensionen. De är också en del av ert skifte, och Jordens skifte till den obegränsade femte dimensionen. Det kommer att göra det mycket lättare om ni förblir i ett pågående tillstånd av icke-bindning i relation till vilka som helst händelser som behöver resultera i ett visst utfall. Vi föreslår att ni håller era tankar och känslor anpassade till den Gudomliga Kristallina Modellen för allt liv överallt.

De i er värld som håller så kallade myndighetsplatser kämpar för att hålla sina maktbaser från att erodera ytterligare, men de upptäcker att de inte kan stoppa några händelser som finns i den Gudomliga planen för er värld. Ni är inte här för att döma eller vara knutna till det som spelar ut sig själv som en snurra som spinner, i medvetande om att den så småningom kommer att sluta! Uttryck tacksamhet och djupt förtroende för er Skapare när ni observerar vad som händer både inom era kroppar och på er älskade Gaia, liksom i städerna och nationerna runt om i världen, I medvetande om att allt utspelar sig enligt en Gudomligt perfekt plan som verkligen kommer att skapa harmoni.

Alla liv som har blivit så kallat ”förlorade” på grund av jordbävningar, vulkaner eller översvämningar har i sanning endast gjort så för dem som hade slutfört sina kontrakt. Vi uppmuntrar er att helt enkelt avstå från eller att begränsa visning av eller lyssnande på era nyhetskällor eftersom de ofta lägger till subliminala meddelanden som är utformade för att hålla er i ett tillstånd av rädsla, oro eller spänning och dessa energitillstånd stöder aldrig er uppstigningsprocess.

Vad som verkligen är nyckeln till att röra er genom er nuvarande övergång med flygande färger är er fortsatta villighet och er kärleksfulla avsikt att förbli fullständigt anpassade till era Sanna eller Gudomliga jag, medvetandet om Kristus inom er, eftersom detta öppnar dörren för er stora JAG ÄR närvaro att expandera ert DNA till ett antal som låter er återkalla ert sanna arv så att ni kan leva och skapa som Kristna, femtedimensionella varelser. Detta kommer också att göra det möjligt för ert gamla kolbaserade tänkande att skifta till sitt kristallina arv och era nya vägar att skapa er nya Gyllene Ålder av Frihet.

Er kärleksfulla acceptans och omfamning av de Kristna nivåerna av ert medvetande är avgörande för framgången med er uppstigning och det är också helt glädjefyllt och djupt givande. Om ni tar en stilla tid varje dag kommer ni att känna mer av de positiva resultat som kommer från meditation och det hjälper er också att glädjefullt omfamna alla nya energier samtidigt som det blir lättare för er att göra dem till en mer medveten del av era liv.

Fortsätt att fråga er hur alla dessa nya energier kan assimileras och översättas till femtedimensionella sätt att skapa era personliga och planetära liv så att de stöder mycket högre och djupare nivåer av sann och bestående tillfredsställelse. Detta kan bara komma från att leva med ett högre syfte och på sätt som fortsätter att expandera glädje, fred, lycka och harmoni över hela världen.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...