Sananda via John Smallman, 1 oktober, 2017

Sananda

via John Smallman

1 oktober, 2017

”Mänsklighetens uppvaknande är den förändring som ni önskar att få se i världen”

I och med att ögonblicket för mänsklighetens Storslagna Uppvaknande alltmer närmar sig, fortsätter kärlekstsunamins energi att intensifieras för att hjälpa er i era förberedelser för denna högst underbara händelse. Jag vet att åtskilliga av er hyser tvivel, för det förefaller som om ni har väntat på denna gudomligt utlovade händelse mycket länge, medan kaos och konflikter överallt i världen förefaller öka och intensifieras. Ni har en hel del frågar att lösa, varenda en av er som just nu befinner er inkarnerad som en människa, innan uppvaknandet kan äga rum. Det är frågan om att uppmärksamma allt som ni är medvetna om att ni har tänkt, sagt eller gjort och som inte är i linje med Guds Vilja, nämligen dömande, bitterhet, harm, hat osv, samt att ni behöver släppa taget om all rätt som ni tror att ni har för att få upprättelse för oförrätter som har gjorts gentemot er.

Det finns bara Kärlek! Det vet ni. Därför måste allt som inte harmoniserar med Den släppas. För att kunna släppas måste det uppmärksammas, ägas och förlåtas, medan man inser att det ännu inte finns en endaste bland er som har släppt taget om allt och förlåtit alla, inklusive sig själva. Ni har levt i en illusorisk omgivning och eftersom den är illusorisk så är ingenting som upplevs där verkligt, förutom KÄRLEKEN!

De flesta av era upplevelser gällande kärlek har varit tillfälliga och begränsade på grund av att ni behöver ha rätt och säger att andra att ha fel – dömande. Dömande är en större beteendefråga för nästan alla och det är ett av de mest effektiva sätten som ni tar till för att blockera Kärleken. Kärleken är all-omfattande, ytterst villkorslös och den erbjuds er ständigt, men ni blockerar Den eller förvägrar Den, genom att klamra er fast vid ert behov av att döma och ha rätt.

”Ja”, säger många av er, ”men det förekommer så mycket kriminalitet och så mycket medveten ondska i världen, det kan bara inte ignoreras och förlåtas, för det skulle vara att tolerera det!”

Nej, det skulle det inte. Kärleken tolererar inget som gjorts fel, Den ser det inte, för det har faktiskt aldrig inträffat!

I egenskap av människor, som starkt identifierar sig med er fysiska kropp, verkar det vara vansinnigt. Men kom ihåg att ni byggde upp illusionen – något alldeles overkligt, obefintligt – för att få uppleva separationen från Gud, från er Källa, varifrån det är omöjligt att vara separerad och ni använde er Gudagivna makt att göra det. Ni ville övertala er själva att en separation var möjlig och att ni inte hade något behov av Gud och ni använde er av er makt att göra något som föreföll intensivt verkligt för er! Och ni måste tillstå, eftersom ni lever era mänskliga liv med att arbeta för att få era förnödenheter för er själva – mat, kläder, husrum – att kampen för överlevnad förefaller intensivt verklig, mycket mer verklig än den icke-fysiska sfär där ni har er ständiga och eviga existens.

Det enda sättet att framskrida är att gå inombords åtminstone en gång dagligen och inbjuda och låta den Kärlek som bor inombords att omfamna er och att kärleksfullt återgälda denna omfamning. En omfamning är en relation, en sammankomst som Ett, och det är nödvändigt att ni på detta sätt engagerar er i Kärlek. Det kan inte göras för er eller på era vägnar, det måste göras tillsammans med er. Kärleken är er natur, så engagera er helt med Den, inte bara när ni känner er vilsna eller sårade. När ni helt och hållet engagerar er med Den, blir ni i allt högre grad medvetna om er helighet, er sanna andliga natur som Ett tillsammans med Gud och med denna ökande medvetenhet försvagas era rädslor och det åtföljande behovet att ha rätt och bevisa att andra har fel – att välja att betrakta er själva som offer – alltmer, tills ni finner att ni för det mesta lever i frid, samt utan fruktan eller oro som förmörkar era dagar.

Era dagar är vad ni gör dem till och hur ni gör dem beror på var ni väljer att fokusera er uppmärksamhet. För er förefaller det ofta som om ni upplever en specifik sinnesstämning eller emotion av en slump, att den bara uppstår och att ni måste leva med den tills den försvinner. Men ni gör ett val när ni låter tankar uppstå och sedan antingen engagerar er i dem eller avstår från att engagera er i dem. När ni engagerar er i dem, färgar de er dag och era känslor och när ni inte gör det, uppstår andra tankar och ni gör återigen ett val att engagera er eller avstå. Det är alltid ert val, men för många av er har valet att engagera er gjorts så många gånger, att ni gör så utan någon skenbar medvetenhet om att ni gör det. Och om ni ofta befinner er i ett tillstånd av ängslan betyder det att ni har valt att fokusera på tankar som orsakar detta. Uppenbarligen uppstår frågor av en obehaglig eller oroande karaktär, vilka behöver uppmärksammas eller tas itu med, inom er uppmärksamhet, men ni behöver inte lägga fokus på dem under långa tidsperioder, utan bara tillräckligt länge för att avgöra att detta är rätt stund att ta itu med dem eller att så inte är fallet. Att bara spendera tid i oro när ni inte kan lösa problemet, dränerar bara er energi och hindrar er från att njuta av det nuvarande ögonblicket till fullo.

Livet är evigt, bokstavligen en Guda-given gåva för er att åtnjuta i varje stund, men illusionen som ni bygger upp, fortsätter att presentera er med overkliga frågor och problem som blockerar er njutning. Ni har alla sett barn som engagerar sig i livet med intensiv glädje, på det sätt som det är menat att upplevas, men sedan, när de växer upp och blir tvungna att anpassa sig till den standard som andra bestämmer, inträffar denna intensiva och spontana glädje allt mer sällan. Detta är vad jag försökte förmedla till er för många, många år sedan, när jag sade: ”Om ni inte blir som små barn så kommer ni inte att träda in i Himlens Rike”. Himlens Rike är här och nu, och den enda anledningen till att ni inte upplever den, är att ni fokuserar er uppmärksamhet på den illusoriska världen av smärta och lidande.

Om alla valde att fokusera på Kärlek och glädje i stället för på det kaos och de konflikter som förefaller vara genomträngande, så skulle frid och glädje fylla era dagar. Javisst, det förekommer en enorm mängd smärta och lidande, som människor överallt i världen får genomgå, men sättet att lösa upp detta är genom att vara er själva, vara Kärlek och glädje, inte genom upphettade debatter som uppmuntrar och råder till nya konflikter för att lösa de gamla. Konflikter, såsom tydligt är uppenbart för alla, kan aldrig framgångsrikt få slut på konflikter.

Ni är alla Guds älskade barn, och Kärlek är er natur, så fokusera på er sanna natur och, såsom Gandhi sade: ”Var den förändring som ni önskar se i världen”.

Mänsklighetens uppvaknande är den förändring som ni önskar se i världen, för den är uppvaknandet till fullständig medvetenhet gällande er sanna och gudomliga natur, tillståndet av Enhet tillsammans med Gud och med varandra. Ni kan inte för evigt förbli sovande! I sanning har ni endast sovit under de kortaste av ögonblick, men, på grund av att den illusion som ni valde att konstruera verkar vara så verklig för er, förefaller det som om ni hade sovit i en evighet. Gå inombords, dagligen, och värm er i den varma glöd som Kärleken har inrättat inom er, där Den för evigt bor och kallar på er till att vakna upp. Det är hur man vaknar upp, och det är det enda sättet att vakna, för Verkligheten befinner sig inom er, inte på någon illa beskriven plats som ni har letat på utanför er själva, och som aldrig ens har existerat.

Er Kärleksfulle broder Jesus.

 

Sananda via John Smallman, October 1st, 2017 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...