Ett meddelande från Mike Quinsey, 13 oktober, 2017

Ett meddelande från Mike Quinsey

13 oktober, 2017

Förord av Mike Quinsey:

På sistone har jag läst Kryons meddelanden (Kryon’s messages) som tveklöst är de mest informativa just nu, de täcker de närmaste åren framöver. De fokuserar ofta på de förändringar som har ägt rum alltsedan slutet av den senaste Tidsåldern – 2012, och de många fler förändringar som är på väg, inklusive vägen till Uppstigningen. Budskapen är klara över att vi bokstavligen måste glömma vad vi har fått lära oss innan 2012, eftersom ett nytt paradigm har inletts, som har avslöjat ett flertal sanningar som hitintills inte har gjorts kända för oss. Det förefaller vara helt klart för mig att vi har vad man kan kalla en möjlighet i egenskap av en engångsföreteelse, att vika av från den gamla vägen till den nya, om vi önskar ta oss till de högre dimensionerna och lämna de lägre vibrationerna bakom oss, samt tillika behovet av att inkarnera på nytt. Med detta i åtanke sammanställer jag några utdrag ur Kryons senaste meddelanden, vilka relaterar till det ”Inneboende”, ”Innate”, som antagligen är nytt för flera av er. Det är viktigt att ni försöker anpassa ert tänkande till vad som behövs för att kunna följa den nya vägen till de högre vibrationsnivåerna.

Utdragen från Kryons meddelanden som relaterar till det Inneboende kommer huvudsakligen från:

”KRYON 2017. Undervisar exakt hur man instruerar era celler att bli helade.”

Det Inneboende – er andra hjärna inom kvantum-synkronicitet.

Det Inneboende är programmerat för andlig överlevnad. Det inneboende kommer inifrån var och en av oss. Varje enskild sak uppstår från den Gud som finns inombords. En återgång sker genom det Inneboende, men det fungerar inte där en negativ respons förekommer. Det Inneboende önskar det som är gott för er och får er att må bra. Det Inneboende är förenat med ert Högre Själv och människans Akasha-Krönika. Er hjärna håller er vid liv.

Uttala följande affirmation högt: ”Idag släpper jag taget om saker som inte fungerar, eller som hindrar mig att gå framåt”. Säg också: ”Släpp allt som definierar vad jag är, vilket inte är majestätiskt för min kropp” eller tala högt om för det Inneboende: ”Jag släpper alla saker i min Akasha-krönika, som hindrar mig att se min storslagenhet, idag.”

Vetenskapen anser att cellerna ”lyssnar” och att kemin skapas av medvetandet. Ni har ett fritt val och det Inneboende är medvetet om det och inväntar instruktioner. Det Inneboende känner till era samtliga tidigare liv och det kommer att göra vad ni talar om för det, men ni måste tala högt.

Det Inneboende är ingen hjärnfunktion och är inte centraliserat, det är som en ”Smart Inneboende Kropp”. Det Inneboende är ett fält och överensstämmer med kroppen överallt där DNA existerar och har tonat in sig på den och håller er vid liv. Det är chefen över allt som ni behöver. Det inneboende är förenat med ert Högre Själv. Den Fysiska Kroppen (av materiell natur – fysisk) är den som hjärnan kontrollerar och börjar skapa en bro till det Inneboende genom intuitionen, och det kommer slutligen en tid när ni blir era egna medicinska försäkringsgivare, ni kommer att känna till inte bara vad som pågår inom er kropp, utan också er Akasha-krönika. Det inneboende är programmerat för andlig överlevnad och är intelligent och vet vad ni behöver. Det främsta Syftet för det Inneboende är att göra allt det kan för er, för att tillåta att ett uppvaknande äger rum. Det Huvudsakliga Syftet är andlig överlevnad och allt är planerat runtomkring detta, för att knuffa er framåt på alla tänkbara sätt för att medge ett uppvaknande, samt för Mänskligheten att korsa bron och flytta in i tillståndet för en uppvaknad planet. Det är andlig medvetenhet och det är vad det Inneboende är till för och i processen korsar det Inneboende bron med sin Kroppsliga kemi, och på många, många olika sätt ansvarar det Inneboende för en spontan återgång.

Hur kan man få en sjukdom att försvinna över en natt, hur är det möjligt att den Fysiska Kroppen kan reagera och rena sig själv över en natt från något så obalanserat? Hur kan vävnaden växa i accelererad takt, för att dyka upp över en natt? Jag har precis berättat för er om saker som sjukhusen kan kontrollera om och om igen, och att de har genomfört röntgen. Ni skulle säga att det är ett mirakel – Nej! Det är det Inneboende som är den kraft som ni har. När det Inneboende börjar bygga en bro till det Kroppsliga Självet, försvinner den Människa som ni känner till och den som tar dess plats kommer att få ett långt liv och till och med reparerar sig själv – det låter till och med nya extremiteter växa ut. Det var på just det sättet som det blev designat och Kära Ni, det borde låta vettigt för er. Det Inneboende är er andra hjärna och svarar an på akupunktur och allting börjar förändras, förutom den Stora Central-Solen. Ni får drag från era tidigare liv genom det Inneboende. Det kan gå in och dra ut saker och placera dem inom er cellulära struktur. Det Inneboende känner er, så bygg en bro mellan ert mänskliga medvetande och det Inneboende. Ni kan bli er egen ’Medicinska Intuitiva’. Allt börjar förändras och ni kommer att veta att ni inte är ifrån Jorden, utan ifrån den Stora Central-Solen. Det Inneboende skapar emotioner och kan förändra varenda cell i er kropp. Karma dras fram genom slöjan, den är en energi av oavslutade affärer. Ni kommer att få om-programmera ert Inneboende nu när det gamla paradigmet har upphört, så be det avsluta er karma.

Homeopati – en Inneboende medvetenhet

Homeopati är inte vetenskap, det kräver ett litet läkemedel som är uttänkt för varje enskild individ och vad ni lider av, och er biologi är planerad att ”lyssna” till vad ni säger. Ett homeopatiskt läkemedel är uttänkt specifikt för er och er kropp följer instruktionerna, det är ett system som fungerar och miljoner människor använder sig av det. Det Inneboende ser er avsikt och med ”Inneboende Medvetenhet” förverkligas den. Det är en del av de nya Människorna och inom varenda Människa finns ett underbart system gällande det som agerar på vad ni ger det. Det är kemi i sin bästa form och er kropp står beredd att hjälpa till. Det finns inom DNA och är förenat med det Inneboende, er Akasha-krönika och ert Högre Jag. Det Inneboende önskar det som är bra för er. Det är ett underbart system av medvetenhet. I långsam takt med tiden, kommer ni att börja känna av Skiftet och ni kommer att veta att det fungerar.

Återställ er kropp och tala om för den att ”Släppa allt oväsentligt för den skönhet som jag är”, säg också: ”Idag lämnar jag alla icke-väsentliga saker” och ”Jag släpper allt som hindrar mig att framskrida”, också: ”Jag släpper allt som definierar vem jag är” och ”Jag släpper den information som inte är ’magnetisk’ för min kropp” och ”Jag släpper alla saker i min Akasha-krönika vilka hindrar mig att idag få förnimma min storslagenhet”. Experiment inom vetenskapen visar att samtliga celler lyssnar till ert medvetande.

Tack till Kryon genom Lee Carroll för denna upplysande information.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till uppfyllande.

I Kärlek och Ljus,

Mike Quinsey

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...