Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 22 april, 2022

 

22 april 2022. Mike Quinsey.

Kära vänner, förändringarna kan inte komma snart nog för de flesta människor, så att man kan lägga denna tid och all dess negativitet bakom sig. Det är en prövande tid även om man bara är betraktare av de händelser som pågår omkring er. Utan att vara direkt inblandad lär man sig ändå av andras upplevelser. Ni ser hur karma arbetas ut, vilket kan vara svårt att stå ut med om man är omedveten om de händelser som skapat den. Karma rensas ofta ut genom att uppleva ”lika för lika” då det är nödvändigt att en själ till fullo förstår följderna av sina handlingar.

Er sympati och förståelse kan göra att ni kan acceptera konsekvenserna av en själs negativa handlingar och veta att de aldrig förväntas ta emot mer än de kan hantera. De kommer att förstå ett visst tillvägagångssätt som ställer dem i motsvarande situation som den de själva ansvarat för. Alla själar går igenom en liknande tid i sitt liv, och det är menat att öppna deras medvetande och ta till sig realiteten i sin upplevelse. När man en gång lärt av lektionen behöver de vanligtvis inte upprepas.

Fri vilja är bra men den kommer med ett stort ansvar för att hantera ert liv utan att ni tvingar er på andra. Det går så långt som till att acceptera negativitet och inte svara på det utom på ett positivt sätt. Man förlorar inte hedern om man bara ”vänder andra sidan till” mot någon som är negativ eller fientlig emot er. Det kan bäst göras genom att se er själva som goda exempel på hur folk borde bete sig mot varandra. Det finns ingen svaghet i att gå iväg från situationer som ni inte gillar. Faktiskt ger det ett starkt intryck på folk med hur de borde reagera på provokationer. Tänk på att när ni arbetar för Ljuset så är ni skyddad. Det betyder att ni kan gå in i ”problem” utan rädsla genom att vara lugn och positiv. På det sättet kan er närvaro hjälpa till att lugna ned saker. Rädsla är en känsla som är svår att styra, men ni måste övervinna den om ni ska bli en ledfyr av Ljus. Era Vägledare kommer verkligen att hjälpa er igenom sådana upplevelser.

Ni kan vara säkra på att ni övervinner alla hinder på er väg om ni lever i Ljuset, och lyfta andra som kan dra nytta av erfarenheten. Det kan låta svårt, men övning ger färdighet, och om ni seriöst försöker höja er till en högre nivå så får ni hjälp att lyckas. När ni väl nått den blir livet lättare, njutbarare och som ni vill ha det. Allt är förberedelse för er Uppstigning och höjning till de högre rikena. Vid det här laget bör ni ha förstått vilken viktig tid ni lever i, så missa inte detta tillfälle att stå upp mot negativitet. Var säkra på att en glädjerik och lycklig tid väntar er som lägger de lägre vibrationerna bakom sig.

I ett läge där allt bara verkar bli värre kan ni vara säkra på att era Vägledare redan har planer i ordning för att snabbt komma över problemen. Det finns mycket mer hjälp omkring er än vad ni kan tro, och era ”osynliga” vänner i de högre dimensionerna är alltid med er och redo att ge råd när det frågas efter dem, och ibland uppstår det som ser ut som mirakel. Ni kan rätteligen anta att sådana händelser är ovanliga, men beroende på er karma kan man säga att det tillåts. Mycket beror på er livsplan och hur väl ni kommer vidare med den.

Det bör vara betryggande för er att veta att ni alltid har många vänner med er, som är förtjusta i att ha kontakt med er och som ni troligtvis möter när ni är utanför kroppen under sömnen. Mycket kan planeras på detta sätt och troligtvis har ni en ”känsla” av en sådan kontakt utan att ni minns exakta detaljer. Så här dags bör ni förstå att ni tas om hand och är skyddad så att inget stör i ert arbete utan att det är förutbestämt. Er fria vilja avgör dock vilken erfarenhet som kan tillåtas, men om det inte är till gagn för er kommer ni att påverkas till att ändra er. Era önskningar övervakas vanligtvis så att inblandning i de val ni föredrar kan undvikas.

Ni har färdats denna väg förut och varje gång gör vi vårt bästa för att hjälpa er uppnå en nöjaktig lösning. I den här tiden med mycket förvirring och negativitet behöver ni all beslutsamhet för att behålla er position som Varande av Ljus. Ni kommer att hjälpa till att höja vibrationerna genom er blotta närvaro och förmåga att behålla lugnet i alla lägen. Er röst blir också lugnande då den bär på positiv energi.

Tvivla aldrig på er förmåga att frammana fred i något läge, er positiva energi är mycket mer kraftfull än vad ni antagligen tror. Er aura som Varande av Ljus sträcker sig upp mot 5 meter omkring er, det är en läkande energi som gör att folk mår bra, vilket förklarar varför många människor älskar att vara runt er men sällan förstår vad det beror på. Vibrationerna ökar nu och allmänt sett börjar de ge effekt och med tiden för de med sig fullständig fred till er Jord. Moder Jord själv hjälper också till att få fram de större förändringarna genom att rensa upp i röran av århundraden med krig och missbruk av jorden. Redan nu orsakar ”rensningen” problem på grund av förstörelsen som orsakats av människan. Med hjälp av er rymdvänner kommer som väl är inte rättelsen och förnyelsen ta så lång tid, som om ni blivit lämnade med det själva.

Vi kan förutsäga precis hur lång tid det kommer att ta att återställa Moder Jord till hennes ursprungliga skick i beredskap för hennes Uppstigning. Det krävs dock att en mer fredlig situation uppnås innan färdigställande är i sikte. Jordens skönhet behöver ses över hela världen för att man ska kunna uppskatta hur underbar den är med dess myriader av olika länder med kontrasterande topografi och djurliv. Ni har en underbar Jord som tas för given utan rätt uppskattning.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...