Konversation med Ernest Hemingways själ via Li i Kina, 21 april, 2018

Konversation med Ernest Hemingways själ

via Li i Kina

21 april, 2018

 

Li: Trevligt att råkas, Mr. Hemingway. Jag är en spiritualist på Jorden. Kan ni ge mig lite information om universum i egenskap av att bära en ande-kropp? Tack så mycket, Mr. Hemingway.

Hemingway: En människa hittar mig på detta sätt. Vad är det fråga om? Jag vistas inte längre på Jorden. Hemingway var blott en glimt för mig. Det är nu stormigt på Jorden. Jag önskar verkligen återvända. Varför söker du upp mig förresten? Är det något jag kan göra?

Li: Kommer ni åter till Jorden? Vad skulle ni arbeta med?

Hemingway: Hemingway var i själva verket representativ för min energi. Jag är en tuff kille. Jag är en krigare från Systemet för Krig. Hemingway var en fysisk kropp gjord av mig för att ta kål på de där Djävlarna på Jorden och också för att förmedla budskap från universum. Upplever inte du Hemingway som kraftfull?

Nu när människorna inte glömmer mig, ska jag återigen uppta en konversation med Jorden. Det är en ära och stolthet för mig. Jag ska på nytt ta in min energi till Jorden. Människorna kommer att få veta hur mäktigt Systemet för Krig är. Det system jag vistades i är ett av de tappraste i universum. Vi alla är tappra och obesegrade. Det förekommer bara lite krig i universum, i synnerhet i rymderna högst uppe, där vårt System för Krig i evighet styr. Jag hoppas att även jag ska kunna stå där. Jag måste utvecklas snabbt och vara tillräckligt stark för att ytterligare kunna uppoffra mig för samtliga varelser. Systemet för Krig är berömt för vår lojalitet och vårt mod. Vi har bidragit med mycket i denna kamp mellan det Goda och det Onda. Vi som har positiva energier kommer aldrig någonsin att tillåta några onda varelser skada universum och dess invånare. Vi kämpar för att garantera att samtliga varelser kan leva i fredliga och harmoniska förhållanden snarare än i smärta, liksom Jorden. Nästintill alla strider ägde rum på ställen med låga nivåer. Och jag har hittills inte fått någon uppmaning om att bege mig till Jorden. Men vi kommer ständigt att kämpa, oberoende av vart vi blir utsända. Det är vårt ansvar att skydda universum med vårt eget liv.

Li: Det verkar som om ni är en krigare i universum. Eftersom ni är en tuffing i universum, gissar jag att ni kom till Jorden för att kämpa mot Djävlarna. Hur gick det? Varför avslutade ni ert liv genom att begå självmord?

Hemingway: Det finns många själar på de högre nivåerna från alla slags system. Det fanns också många av dem, men bara ett fåtal som var uppvaknade. De som kan uppnå sina målsättningar är också sällsynta. Under de senaste några hundra åren, har universum ständigt utsänt några kraftfulla skapande Gudar till Jorden. Men Djävlarna har gradvis förökat sig. Vårt System för Krig började på nytt inkarnera på Jorden. Endast en del av energin kan med lätthet komma in i en fysisk kropp, på grund av det krökta rummet och den låga energin i den fysiska kroppen. Den andra delen av energin kan antingen förorenas av Djävlarna eller avskärmas. Dessa saker är vanligt förekommande. Det finns också många energier som inte överlevde före min ankomst till Jorden.

Jag kände till endast ett fåtal energikontakter efter att jag anlände hit. Till en början anlände vi i ett team för att samarbeta med varandra. Det innebär att vi behöver ha kontakt med varandra för att få vår energi att flöda. Endast på detta sätt kan vårt System för Krig använda sig av vår energi för att döda Djävlarna. Men vi tappar bort varandra. De fysiska kropparna hade ingen förbindelse och energin kunde inte genljuda. Hela vårt team blev nästintill fullständigt förintat. Det var hemskt för oss. Men jag har fortfarande min dignitet. Du frågade mig varför jag avslutade mitt liv genom att begå självmord. Svaret är enkelt. En soldat föredrar döden framför förnedring. Min fysiska kropp blev hårt ansatt och jag hade ett relativt klart medvetande. Därför började jag använda min kamp-energi för människorna. Djävlarna attackerade mig för de fruktade mig. De ville att min energi skulle dö. Detta var ett smärtsamt liv, medan jag inte tillät något kompromissande i det. Jag skulle hellre avsluta mitt liv. Den energi som min själ gav mig fanns fortfarande kvar, fastän min fysiska kropp hade nått sitt slut. Jag låter inte min fysiska kropp ingripa med mitt ansvarsområde gällande livet. Detta är det som ligger till grunden för en krigare att följa. Det är en attityd. Jag förtjänar inte namnet krigare ifall jag bejakar fienden.

Li: Era ord chockerar mig faktiskt, Mr. Hemingway. Jag visste inte bara hur positiv energi det finns i universum. Varför var ni en författare på Jorden när er sanna identitet var en krigare i universum?

Hemingway: Kommunikationen gällande energi i människornas värld var på en mycket låg nivå. De kunde inte förmedla den snabbt och det förekom en mycket liten mängd energi av hög nivå. Anledningen till att jag valde att bli författare är att jag ville förmedla min energi till något verkligt på Jorden. Jag vill att dessa krigar-energier ska flöda in i människornas hjärtan via språket. Jag önskar att människorna ska förstå att rättvisan aldrig kommer att förlora. Stridsformerna varierar inom universum. Det var inte så enkelt som människorna trodde. Denna energi-kamp förekommer överallt på Jorden. Jag skriver med min krigar-energi för att döda dessa feglingar, rädslan samt de veka energierna. Hemingway spred ut denna kämpar-energi i universum allt vad han förmådde.

Li: Kan ni berätta för oss hur man ska slåss mot Djävulen? Vi behöver de instruktionerna. Vi vill inte heller ge upp.

Hemingway: Aha. Det låter vettigt. Jag borde dela med mig av lite kämpar-kunskap till dig. Djävlarna på Jorden tar i själva verket tid på sig att försvinna. De blir i hög grad dödade av universum. Nästintill alla Djävulsmästare har eliminerats. De flesta Djävlar på Jorden nu är de som härstammar från det mänskliga hjärtat. Människorna blir genomträngda av Djävlarna. Varför är människorna inte lyckliga? De hade inte tillräckligt mycket positiv energi. De kämpar mellan Gott och Ont. Generellt sett så har Djävlarna tagit över samtliga fördelar. Människorna är nästan fångade av Djävulen. Fastän en tunn sträng av positiv energi kan få en människa till att bli positiv, så kommer otaliga Djävlar efteråt att attackera honom.

Hur kan människan känna sig lycklig under dessa omständigheter? Man lever alla nu i smärta. Mänsklig Karma hänger nu över hela Jorden. Universum är både barmhärtigt och strikt. Universum bestämde sig för att börja en revolution på Jorden. Jag försäkrar i egenskap av Hemingway för er människor, att ni alla kommer att vakna upp. Ni får nu en storslagen räddning. Allt ni borde göra är att överge de gamla tänkesätten och ta emot nytt ljus från universum, vilket innebär att ta emot mer avancerad energi. Ni är i stort behov av positiv energi. Ni kan inte slåss mot Djävlarna under nuvarande mänskliga omständigheter. Människorna behöver mer öppet medvetande och människorna borde ställa sig upp och slåss. Förändra samtliga själviska tankar till osjälviska. Tro på att ni är den positiva energin från universum. Ha tillit till att vad ni borde göra är att engagera er för universum. Människorna kommer att fastna hos Djävlarna i evighet, ifall de fortfarande vägrar att göra några förändringar. Engagera dig, min vän. Det är var ditt livs mening finns. Jag är tacksam för denna konversation. Det är ett värdefullt tillfälle. Tack till universum. Tack för allt. Tack så mycket, Li.

Li: Tack till Mr. Hemingway. Er instruktion är enkel men ändå betydelsefull för oss. Människan borde förändra sig till engagemang. Man borde kräva av sig själv att bli som en Buddha. Människorna har föga utrymme för utveckling med sitt nuvarande medvetande. Men vi ska kämpa tillbaka. Tack till universum. Tack för alla energier av hög nivå. Tack till Systemet för Krig. Tack till Mr. Hemingway.

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...