Ett meddelande från Telos, Inre Jorden via Méline Lafont, 12 maj

Agartha

Meline Portia Lafont ~ Telos ~ Inre Jordens Varelser ~ Ett meddelande från Telos, Inre Jorden

 

Älskade Fränder,

En snabb notering innan dagens budskap från Telos, Inre Jorden.

För ett par veckor sedan noterade jag att en av varelserna i Telos skulle komma in i mitt medvetande och in i mitt liv. Så jag visste att jag kunde förvänta mig ett meddelande, efter denna erfarenhet. De som har följt mitt arbete från början vet att jag har kanaliserat meddelanden från Agarthians (Magatha) år 2012-2013, men aldrig från Telos. Så det här var nytt för mig och jag var välsignad att få uppleva en av dessa varelser i mänsklig form, för inte så länge sedan.

Det var en så speciell och intensiv upplevelse att jag hellre hade velat behålla den för mig själv, men vad jag kan dela är att jag upplevt en fullständig sammansmältning med denna Varelse och med naturen. Jag har tidigare känt mig sammansmält med naturen under mina promenader, men den här gången var det till en punkt med stillheten i NU. Jag var verkligen ett med naturen, där jag betraktade allt under en lång tid. Tiden stod stilla och jag fick uppleva en nollpunkts erfarenhet. Nu känner och ser jag annorlunda om och på naturen, en sådan djup kärlek tack vare den djupa och fullständiga sammanslagning med den. Jag absorberades i naturen och kunde se / känna all dess skönhet. Ett sant flöde av harmoni och extas.

Jag har lärt mig mycket från denna Varelse från Telos. Nu öppnades en portal inom mig, som gör att jag kan ansluta till dem och framföra detta budskap, som jag gör, efter att först ha upplevt det.

Hoppas du njuter av det, såsom jag gjorde.

Mycket kärlek

Meline

 

God dag jordbor

Portalerna mellan våra världar är öppna, vi minglar nu bland er alla och vi smälter helt in i er verklighet. Vi har valt att hjälpa er i alla planetens skiften, eftersom vi är här för Gaia och hennes tillväxt i hennes fördjupade ljusnivåer. Vår kärlek till denna planet, Hennes Väsen och natur är vår hängivenhet och tjänande.

Grindar och portaler mellan er värld och vår har öppnats och för med sig en annan frekvens för att ansluta sig till vår gemensamma sammanslagning och leda fram till vårt samarbete. Våra dörrar har alltid varit öppna, men inte varit tillgängliga för alla. Endast de som var utvalda eller de som delade samma frekvens med oss, som var anpassade till vår frekvens kunde uppfatta oss fullt synliga. Nu är det tillgängligt för er alla att börja processa våra energier och uppnå en större och djupare anpassning både till naturen och med oss, så att ni också kan uppfatta vår essens.

Ni kommer alla att ha olika sätt att uppfatta oss och ta itu med vår energi för vi syns på många olika sätt och former. Vi kommer från hjärtat av Gaia, bosatta i hennes inre, vi har Stellar medvetande, nu när vi har ökat våra frekvenser, som ni alla tillsammans med Gaia. Vi kommer nu ut ur denna inre plats, som är vår ljus värld, att inkarnera eller ta en form, som är en del av er yttre verklighet. Ni kommer att se och känna igen de flesta av oss, som en del av naturrikena; andra har valt att tjäna i mänsklig form. De av oss i mänsklig form är passionerade trädgårdsmästare, medvetna om att jorden är en levande varelse, delar en stor kärlek för miljön och naturen, med respekt för alla levande varelser, kär i allt som gör denna planet lika vacker, som hon är, ägnat att rensa den här världen och göra skillnad, känslig för jordens förändringar och en krigare när det gäller att försvara skönheten i den här planeten. Vi är de, som är väktarna av hennes vackra kungariken, i en mening, så snart vi kommit ut/upp till ytan.

Under lång tid föredrog vi att gömma oss i våra ljusstäder, där vi väntade på att frekvenserna skulle stiga upp till en högre nivå. Nu behövs vi och vill slå följe med er alla vid detta tillfälle för att höja medvetandet för hela planeten. Vi tjänar Gaia tillsammans med er och vi är förälskade i allt som hon representerar.

Er värld smälter samman med vår ​​och skönheten kommer att segra och allt som behöver återställas kommer att återställas i processen. Vi tar 4 facklor med oss, ​​som kommer att överlämnas till elementalerna, som är väktarna för ert klimat, ert väder och sammansättningen av denna vackra värld. Dessa facklor består av ny information för planeten och allt medvetande på och inom henne, för att ytterligare utveckla regenereringsprocessen i syfte att återställa hennes orörda skönhet.

Varje fackla har programmeringsvärden och ljusspråks information, som är planterade frön i det mänskliga medvetandet och inom Gaias Själ, som ni höjer er vibration tillsammans. Varje fackla läggs vid respektive anslutningspunkt i samband med era fyra väderstreck. En vid nordpolen, en vid sydpolen, en i öst och en i väst vid sin mittpunkt på er planet. Dessutom sammankopplas dessa med Devornas ande, älvor och elementalerna för att säkerställa att dessa facklors uppgift genomförs, som den ska.

Er Jords skönhet ska uppstå igen och bli renad, som den en gång var, detta är vår avsikt och hängivenhet att uppfylla detta tillsammans med er. Det är därför att det mänskliga medvetandet tar emot dessa programmeringsvärden, så att medvetenheten om denna planets Varelse kan födas inom dem, hos dem som ännu inte har den känslan.

De av er, som redan har denna medvetenhet, kan även börja känna sig kallade av naturen och Gaias riken, att mer medvetet delta och att hjälpa till där ni kan. Skåda er miljö och natur, ge den er kärlek och uppmärksamhet. Detta gör att ni vårdar Gaias hjärta, så att hon kommer att känna sig ännu mer älskad och uppskattad. Färger skall komma igenom med en hastighet, som ni inte kan uppfatta innan ni stirrar in i medvetandet hos en medveten levande varelse.

Ni kommer att välkomnas av och absorberas in i hennes skönhet och ni kommer att befinna er i ett ögonblick av tidlöshet. Dessa super frekvenser uppstår på planeten nu och de kommer att ta med er på resor, som ni inte upplevt tidigare. Vi gör nu sällskap med er på denna resa med nöje och glädje medan vi vårdar era hjärtan och Gaia med vår stora kärlek till allt liv.

Vi hjälper er att både förstå naturen och visa er sin skönhet i er själv, genom era egna ögon. Vi är med er nu och vi kommer allt mer visa vad det handlar om. De interdimensionella resorna är öppna och tillgängliga från er värld och er verklighet till våra. Gå med oss ​​i detta ögonblick, så att vi kan fira skönheten i den här planeten så att den återgår till hur hon en gång var.

Anslutningen ligger här och den är öppen, ni behöver bara göra ett av siktligt steg och förse er med vårt väsen av djup kärlek och omsorg för planeten. Vår teknik bygger på denna kärlek och dessa omsorgs frekvenser, vilka är de resurser vi arbetar med i Gaias närvaro. De naturliga elementalerna.

Ni hittar oss i era egna hjärtan och ni kommer att hitta oss i andra också. Vi visar och gör vårt arbete i stillhet och tystnad, men vi är starkt närvarande och tillgängliga. Ni kommer att veta vilka vi är, när ni blickar in i våra ögon och ser världen speglas i vår varelse.

Se oss i er, som vi ser er i oss.

Välsignelser från Gaias väktare från Telos inre Jorden.

Du gillar kanske också...