KällKods Vågen ~ Antimateria – Materia av Meline Portia Lafont, 19 oktober

 

Unknown

Meline Portia Lafont ~ KällKods Vågen ~ Antimateria – Materia

www.melinelafont.com

Sammanslagning av Dimensioner och Tidslinjer

När vi nu börjar att uppleva fler och fler aspekter av vårt Multi-Dimensionella Själv genom Solar Kristus medvetandet, är vi kvar i en cykel av avslöjanden, som förbättras genom genetiken i vår odödliga varelse. Nu blir odödlighet en stor del av vårt medvetande och medvetenhet, eftersom det är rotat i vårt DNA. Denna del av vårt DNA – som har kallats Skräp DNA av våra Forskare – vaknar verkligen och aktiverar flerdimensionella upplevelser och medvetenheter.

Tidslinjerna, som vi känner dem, blandas i detta ögonblick av Nu upplevelser, där allt förblir som EN i samma utrymme och ögonblick. Ni väljer bara var ni vill placera ert fokus och vara medvetna om att detta är vad vi har gjort så länge. Att vara medveten om vad vi fokuserar på, då förändras allt och frisläpps, flyttar oss genom alla tidslinjer, som vi har skapat för oss själva för att uppleva vad vi är och förbli som ett medvetande.

Ju mer ni blir medvetna och medveten om ALLT av er SJÄLV, desto mer upplever ni flerdimensionalitet.

Källkods Vågens Innehåll

Teamet förklarade för mig att nu finns det en våg av KällKods Energi på väg in i vårt SolSystem liksom i Jordens Magnetfält. Jordens rutnät laddas med superladdade energipartiklar, som blandas med denna inkommande KällKod.

Detta berör och påverkar alla Magnetfält runt Kroppen + materien. Det går in i och färdas genom kärnan i allt och allt liv. Detta gäller även vårt eget DNA, samt materien.

Jag kommer att dela informationen, som förmedlades till och genom mig tidigare i år och jag kommer att lägga till lite mer Underrättelseinformation från Tsolians och Master Merlin om detta, där de också förklarar vad detta är så att ni kan förstå effekterna av det och mer känna igen det i er egen strömmande del av verkligheten och i vår värld.

Det känns som en gigantisk våg av vissa energier, som är större än vad vi kan förstå, men absolut känna. Det finns inrotat i vår Varelse och i kärnan av allt ~ Jepp, även i saker och inte bara i Varelser. Så detta leder oss till frågan om materien! Allt som är en del av materiens struktur påverkas också av det.

Tsolians förklarade för mig att vad som nu påverkar vårt Solsystem är sådana vibrationer motsvarande källkoder och de manifesterar sig genom Kroppen och former av ALLA ting och Varelser direkt in i Kärnan. Vad som händer då dessa KällKods vibrationer bryter ner atom koderna, som är som vårt mänskliga DNA ett slags kod DNA för materien (enheter och materiella ting). Dessa atom koder innehåller informationen om hur någonting formas och hålls i formen. Detta gäller även för en stol, ett bord, en bil, en dator, ett hus, tegel, strukturer och så vidare ….

När denna atom kod bryts och raderas ges det möjlighet att omforma sig till en hel annan form / utseende om det finns utrymme för det. Det hela sker från insidan av kärnan, vilket visar sig på utsidan av materien vad den kommer att förändra av utseende eller helt enkelt lösas upp om det inte finns något utrymme för den att förändras.

Käll bild

  1. Vanlig materia består av atomer sammanbundna av elektromagnetiska krafter för att bilda molekyler. Dessa molekyler kommer samman för att bilda fasta ämnen, vätskor och gaser.

Att smula sönder saker, världar och strukturer ska inte tas bokstavligt, förklarar Tsolians. Att smula sönder symboliserar det faktum att de Atomiska koderna som innehåller information om de stora formerna bryts ner.

Så vad vi bevittnar och upplever nu är den slutliga nedgången av 3D i den lägsta och sista nivån av dess uttryck; den fysiska verkligheten. Därför allt detta sker gradvis förstärkt igenom olika nivåer och faser ~ vi har våra kroppar, vårt nervsystem, vårt energifält och så vidare att ta hänsyn till. Jag påstår inte att det jag delar med er nu är DEN enda sanningen och förståelsen för det, det finns många olika sätt att se på det och detta är min uppfattning, som delas genom mitt hjärta och min kropp. Om ni tar en närmare titt på det, ska ni känna igen att en Potent Kraftkällas arbete, nu utlöser höjningen av medvetandet på vår planet och vårt solsystem. Är det bara en slump att upptäckten av en nionde planet i vårt solsystem, den senaste upptäckta super Novan eller andra avslöjanden händer just nu?! Allt som händer är sammankopplat i kosmos, vårt universum, solsystemet och planeten; UPPSTIGNING.

Nya sanningar avslöjas för oss, nya avslöjanden som är större och bortom allt vad vi hittills förstått. För att dessa nya avslöjanden ska kunna framföras och assimileras måste vi ta bort alla våra gamla övertygelser, förutfattade meningar och trossystem … som för oss tillbaka till den sönderfallande delen av våra system och 3D-upplevelser … allt är en del av vad vi ville och tog examen från och nu för vi in detta i vår planetariska kollektiva världs vibrationer. Jag är så tacksam att vara en del av detta, att kunna uppleva och delta i det.

Mästare Merlin talade om något liknande som händer (Vågor och skurar):

Master Merlin:

”Det är ett superkluster på väg till Jorden. Detta superkluster är en väv av energivågor, som bombarderar inte bara planeten utan hela solsystemet. En term som kallas ”tsunami” kan definiera denna händelse alltför väl. Det är bortom er kontroll och omöjlig att stoppa.

Det är naturens och Gaias gudomliga plan som kommer in och förverkligas och så är det er del ~ vad ni kom hit för att göra och tog med er för denna tid. Var medvetna deltagare i denna fråga för att underlätta er interaktion med dessa vågor. Allt är en fråga om att fokusera på det inre hjärtat om hur dessa vågor kommer att passera och slås samman med er egen varelse.

Era kroppar kommer att behöva hantera dessa energier, så även era kroppars system, ert nervsystem och ert DNA. Skiften, utbyten, anpassningar och omvandling ska ske på en tidigare osedd mer konkret nivå.”

Utdrag ur kanaliserat Merlin ~ Den Stora förskjutning av 2015-2017 för Mänskligheten ~

http://www.melinelafont.com/#!Master-Merlin-The-great-shift-of-20152017-for-Humanity/c112t/55e80a9c0cf29a3653bfb9ed

Tsolians talar om samma frågor i den ovan delade ljud informations filen. De benämner det som frekvensen av Gamma Vågor och med en effekt av mer än 1000 kreverande stjärnor … Vi talar inte om en Super Nova, som inträffade nyligen, detta är ett annat Magnetfält! Föreställ er det ofattbara!

Men det är närvarande och det är här. Vi kan bara acceptera det, som Merlin säger och uppleva vad det gör med oss och vart det leder.

Master Merlin:

”Detta är en massiv förändring i medvetandet, som är bortom allt som ni hittills har känt till sedan antiken. Detta innebär att många krig som ni har skapat och erfarit som ett kollektivt mänskligt medvetande kommer att avslutas efter explosionen av dessa utbrott. Dessa gamla energier behöver avslutas genom manifestation för att ni ska bli fria. Ni kan inte hindra det inre barnet som vill komma ut, eller hur?! Det är samma sak med detta massuppvaknande och förändringen i medvetandet. Det kommer definitivt att medföra vissa omvälvningar och massiva utbrott på alla nivåer.

Allt måste komma ut, hmm ?! Ni kan inte hålla det inom er längre och eftersom alla är i sin egen verklighet, kommer många tidslinjer att passera, skifta och korsar varandra på den gemensamma och delade horisonten, som ni har gemensamt och det är Jorden min vän!

Således, vad innebär detta att ~ beroende på medvetenhetsexpansion för varje man, kvinna och barn på jorden och de val / skapelser som görs orsakar detta utbrott av massiva energi vågor av många fraktaler, som man har inom sig exponeras och beskrivs inte bara för en själv utan också för hela världen.

(På en Universell nivå innebär detta att ni är Universums reflektion förkroppsligad !!)

Vi i den Eteriska Verkligheten har en vision och utsikt över hur jorden fylls med stora utbrott liknande vulkaner, men de är såväl anslutna till det Mänskliga kollektivet, som Jordens många utbrott av hennes energi. Det kommer att vara utanför er kontroll och ni kommer att behöva lära er att följa med flödet av dessa massiva vågor. Dessa vågor är av Kosmisk vibration, som har en tendens att gå igenom allt och är ostoppbart.”

Utdrag ur kanalisera Merlin ~ Den stora förskjutning av 2015-2017 for Humanity

http://www.melinelafont.com/#!Master-Merlin-The-great-shift-of-20152017-for-Humanity/c112t/55e80a9c0cf29a3653bfb9ed

Under tiden medan du skriver denna artikel avslöjas en annan upptäckt om en gigantisk ”osynlig” energi, som kommer in i vårt Solsystem 3000 ljusår från jorden. Det får mig att undra om detta är den stora energi som jag kände och vad Tsolians och master Merlin menar?!

Gissa! 🙂 Detta ”kan” vara kopplingen till de senaste rapporterna om dessa höga odefinierade ljud i himlen ~ Något allvarligt träffar Jordens och vårt Magnetfält! Det kan frambringa dessa ljud samt ..

http://pleiadedolphininfos.blogspot.be/2016/01/astronomers-detect-enormous-invisible.html

Nu i detta ögonblick i oktober 2016 verkar vi uppleva en sammanslagning med dessa vågor och källkoder, vilket innebär att hela vårt system och olika delar upplever en enorm förändring. Vi kan känna det i vår hjärna och nervsystem, vi är mer känsliga för saker, vår matsmältning smälter mindre och mindre lättare, vi upplever elektriska stötar genom våra kretsar, huvudvärk och intensiv hjärtklappning (även frågor), en brännande känsla i chakran ( särskilt SolarplexusChakra), illamående och minnesförlust eller förlorar känslan av tid och vanor …

Vi måste ta extra hand om vår kropp, healing och jordning, vila och rikligt med vatten för att underlätta allt detta. Vi omgrupperar, omprogrammeras och återställer och detta kräver en hel del av vår kropp och förmåga att släppa taget …

Vi når en STOR klimax den 26 december, 2016. Inledningen av det NYA och avslutandet av det gamla materiella sättet. Vi ser och känner redan detta.

 

Välsignas, Kära och min oändliga kärlek till era hjärtan.

Meline

 

Jag gör nu privata sessioner på Skype, som innehåller vägledning och en mp3 inspelning av detta. Om ni vill veta mer, ta en titt på min webshop och beskrivningen av en sådan session. Dessa erbjuds på Holländska och Engelska. En till en session genom Skype.

 

Universell skapad gåva 2012-2016. Vi samarbetar och skapar tillsammans och delar med Kärlek. Alla rättigheter att dela, blogg och använda utdrag tillåts av Universell lag under förutsättning att innehållet kopieras oförändrat, distribueras fritt, och författaren + hemsida nämns. Meline Portia Lafont www.melinelafont.com

 

 

Du gillar kanske också...