Saul via John Smallman, 15 maj, 2016

 

56

 

Var Kärlek genom att leva kärleksfullt oberoende av vad som än dyker upp.

Undrar ni ibland: ”Vad i hela världen gör jag på Jorden, vilket är mitt uppdrag, om jag nu har något?” Nåväl, ni befinner er på Jorden för att ni valde att vara här för att upprätthålla Kärlekens energifält. För att stärka och intensifiera Kärlekstsunamin genom er solidariska avsikt att erbjuda tröst till alla som känner smärta, och genom er avsikt att verka som ett kraftfullt helande energifält för alla som lider på grund av skador, sjukdomar eller känslomässiga kval. Bara genom att vara Er själva har ni en enormt positiv inverkan på mänsklighetens uppvaknandeprocess. Bara genom er närvaro hjälper ni mänskligheten att uppnå sin kollektiva avsikt att vakna upp från den mörka mardröm, i vilken hon så länge har varit nersänkt. Inga andra än ni kan göra detta och ni äras högt inom de andliga rikena, där resultaten av er närvaro på Jorden vid denna tid är helt klart, faktiskt bländande, synliga. Er närvaro på Jorden vid denna punkt i den kollektiva uppvaknandeprocessen är absolut nödvändig för att dess framgång gudomligt ska kunna tryggas. Ni har i sanning ingen aning om vilken kraft som er kärleksfulla avsikt bär med sig eller vilken effekt den har på alla med vilka ni på alla sätt samverkar, från ert varma leende som ni erbjuder kassören i affären till den kärleksfulla vänlighet, med vilken ni hjälper någon som känner sig vilsen, sårad eller ensam. Den Kärlek som ni så villigt delar med er och ger ut, helar världen. Underskatta inte er betydelse som en inflytelserik och kärleksfull närvaro mitt ibland det kaos och den förvirring som stör och oroar så många av dem som, liksom ni, befinner sig på Jorden för att hjälpa till i uppvaknandeprocessen.

Många av er växte upp och försökte behaga och tillfredsställa era föräldrar, vårdgivare och lärare, för det var endast då ni behagade dem som de erbjöd er kärlek och acceptans. Ni fick lära er att vanhedra och ringakta er själva för att ni inte skulle misshaga andra, vilkas kärlek och acceptans ni så desperat önskade få. Ni växte upp och fick uppleva separation och kraftlöshet! Alla som väljer att som människa uppleva illusionen, har naturligtvis valt att uppleva separation och för att det är så smärtsamt att göra det, så måste dessa upplevda känslor bli djupt begravda för att man ska kunna överleva sin barndom.

Nu leder uppvaknandeprocessen till att dessa djupt begravda känslor och emotioner bryter sig in i ert medvetande, för att ni ska kunna släppa taget om dem och förlåta dem som förorsakade dem. Det hjälper att påminna er själva om att människor som avsiktligt sårar andra, själva upplever en intensiv inre smärta, som de fortfarande måste kännas vid. När ni erkänner och känner det lidande som ligger gömt och begravet inom er, i stället för att gömma er från det eller ignorera det, så kan ni trösta ert inre barn som fortfarande känner denna smärta och ge healing till honom/henne, till er själva, och till alla överallt på planeten, som lider. Då kan ni verkligen förlåta dem som har sårat er, för er medkänsla strömmar fritt och rikligt genom er, när ni tröstar och helar ert inre barn.

Som ni alla vet, så är Kärleken er sanna natur, för ni är Ett med Gud, som ni aldrig har varit separerade från. Men som människor har ni känt ett intensivt behov att gömma denna natur, för det förefaller som om ni var inneslutna i en omgivning som inte ser den eller inte kan se den, en omgivning som ständigt erbjuder er olika hot och rädslor. Men genom att visa Kärlek genom att leva kärleksfullt, stärker ni er själva och ni stärker dem som ni samverkar med. Kärleken är kraftfull! Det finns inget som är mer kraftfullt, så var Er själva . . . alltid. Var Kärlek genom att leva kärleksfullt oberoende av vad som än dyker upp. Att göra det är er väg och ert uppdrag, fastän att älska knappast är något uppdrag, det är ett nöje.

Du är en människa på Jorden just nu för du valde att vara här nu. Du befinner dig i processen att väcka dig själv från den dröm som du verkar ha glömt, som handlar om vem du är och du hjälper också många, många andra att återupptäcka sig själva, till att minnas att de, liksom du, aldrig är ensamma, utan alltid är Ett med Källan. När du överhuvudtaget har modet att ta av dig din ego-mask och vara dig själv i andras sällskap, så upptäcker andra att också de faktiskt kan vara sig själva och på det sättet vecklar sig det kollektiva uppvaknandet ut sig.

När du dagligen går inombords, oberoende av vilket utövande, vilken religiös övertygelse eller livsfilosofi för att leva på Jorden du än väljer, så utvidgar du dig och intensifierar du Kärlekstsunamin som strålande och kraftfullt strömmar överallt runtom i världen. Alla är Ett med Källan och ändå finns det en oändlig mängd individuella energifält, inte alls separerade utan sammanflätade, vilka visar sig på oändliga men mycket olika kreativa harmoniska sätt, till allas glädje och förtjusning.

En del av förvirringen och rädslan som människor upplever uppstår för att de ser olikheter som hot och potentiella faror, som man måste undvika eller försvara sig mot, i stället för möjligheter till kreativa engagemang. De som har upprätthållit status quo, det etablerade systemet som förslavar majoriteten till förmån för en liten, självutnämnd elit, uppmuntrar denna rädsla för att kunna upprätthålla kontrollen över er.

Men Kärlekstsunamin löser upp rädslan, när en större och större del av mänskligheten väljer att involvera sig i Den och upplever vetskapen om att Den är Verklig. Rädslan, å andra sidan, är overklig, den är bara ett inbillat tillstånd med vilken illusionen, genom era egon, visar sig för att attrahera er uppmärksamhet och distrahera er från att minnas att ni för evigt är Ett med Gud. Det är därför av yttersta vikt att ni dagligen går inombords, för att påminna er själva om er sanna natur, och för att öppna era hjärtan för Kärleken som bor där och tålmodigt väntar på att få omfamna er när ni tillåter Den att göra det.

Ni är inkarnerad Kärlek, men ni har förlorat ert sikte på denna eviga sanning, på grund av den slöja eller mantel som ni kollektivt har valt att placera mellan er själva och Verkligheten. Denna slöja eller mantel är också illusorisk och för att helt och hållet skingra den är allt ni behöver göra att välja och att sedan ha för avsikt att lägga bort era ego-masker som ni själva tar på er och världen, för att kunna dölja er känsla av otillräcklighet eller till och med värdelöshet.

Ert värde är oändligt, ytterst bortom alla värden ni skulle kunna lägga på det, för Gud har redan värderat Er som varande ovärderliga. Det finns ingen annan möjlighet för Ni är Verkliga, för evigt Ett med er Skapare. Kom ut från era gömställen bakom de klena masker som ni har gjort och bli sedda som de gudomliga och underbara kärleksfulla varelser som ni i sanning är. Det är på det viset som ni bäst kan hjälpa mänskligheten att vakna upp, för de som ni samverkar med kommer att känna igen sig själva i er, när ni till dem återspeglar deras egen gudomliga perfektion.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Be Love by living lovingly regardless of what arises.

05/15/2016 by John Smallman

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...