Lord Ashtar och Änglarnas Höga Rike via Lynne Rondell,18 december 2020

 

Ett Underbart Budskap för Mänskligheten | Lord Ashtar och Änglarnas Höga Rike via Lynne Rondell

18 december 2020

Jag kommer tillbaka till er denna vackra onsdag med en annan kanalisering.

Den här kommer att vara från Lord Ashtar och den kommer också att komma från Änglarnas Höga Rike.

Han kallar den bara för ”ett budskap för mänskligheten”

Nu kör vi.

————————————

Hej älskade ni, det är jag Lord Ashtar tillsammans med Änglarnas hela Höga Rike som talar genom denna kanaliserare idag, med ett annat meddelande som jag tycker är i rätt tiden, och ett som jag tycker behöver komma fram till er alla.

Jag skulle vilja tala med er om vad som händer på er planet, annat än viruset och vaccinet och hela den mörka ordningen som rullar ut. Jag skulle vilja tala med er om andra saker som också pågår på er planet, och jag skulle vilja göra en video med detta meddelande, för att lyfta er alla.

För idag känner jag att ni alla där ute verkligen är i behov av att något bra händer, att ni alla där ute verkligen behöver ett vänligt ord, att alla ni där ute verkligen får ett lyft i sina energifält, något som kan vara bra att ni alla får veta, inte något av mörker som alltid träffar er.

För idag ser jag tillsammans med änglarnas rike en hel del sorgsenhet, vi ser många dystra ansikten, vi ser att många av er har ont och vi ser att många av er faktiskt inte kan förstå vad som händer, inte bara beträffande viruset och vaccinet, utan beträffande effekterna av det som faktiskt görs mot er, och denna påverkan kommer att kännas ett tag.

Jag skulle vilja berätta för er några bra saker som pågår på er planet, jag skulle vilja berätta om något stort som händer er just nu, jag skulle vilja prata om änglarnas rike några minuter och jag skulle vilja berätta lite om hur de blev så viktiga i den här resan med er uppstigning, och hur de verkligen höjer var och en av er varje dag.

För tillfället har ni inte bara två skyddsänglar, ni har alla mellan fem och nio skyddsänglar inom er, runt er, som jag menar har en specifik uppgift.

Så varje skyddsängel tar hand om olika saker för er alla och hjälper er på er resa. Dessa skyddsänglar är här för att ge er frid, dessa skyddsänglar är här för att se till att ni alla tar er igenom detta så snabbt och smärtfritt som möjligt, dessa skyddsänglar är här för att hjälpa er med er kommunikation med era guider och änglar, för att verkligen öppna upp den, och dessa skyddsänglar är här för att väcka den del av kollektivet som fortfarande inte vaknat.

Änglarnas rike har också ett annat syfte, för änglarnas rike innefattar inte bara dessa skyddsänglar och änglarna runt om er, det är inte bara de höga änglarna, ärkeänglarna, utan olika grupper av änglar, och det finns en hierarki som går upp mycket högt upp.

Dessa änglar är från den 6:e, 7:e, 8:e, 9:e, 10:e, 11:e och 12:e dimensionen, och de har alla olika kollektiva syften som de tillsammans använder för att få resultat, och de har alla den högsta vibrerande kärleken och ljuset. De har ren gudomlig medvetenhet och ljus, och varje enskild ängel känner kärlek till er, ovillkorlig kärlek.

Den här tiden på er planet är också en biblisk tid, då ni har 144 000 änglar i mänsklig form, med mänsklig kraft så att säga. Dessa 144 000 änglar representerar den gudomlighet som finns på er planet, de representerar ljuset som finns på er planet, de representerar ljuset som för er alla framåt i den fjärde och femte dimensionen på er resa, och de representerar det som verkligen händer på er planet.

Dessa 144 000 änglar kom ner för att hjälpa till att skifta planeten till en av ljus. Dessa 144 000 änglar gjorde det, de kallades, de höjde sina svärd tillsammans med alla ljusets barn. Ni har skiftat planeten till en av ljus. Från och med nu går ljuset framåt på er planet, varje minut, varje timme, varje dag, varje vecka. Det vinner, det blir som en snöbollseffekt.

Er planet blir nu dränkt i ljus. Mörkret har inte en chans att stanna kvar på denna planet. Det mörka styret har ingen chans att stanna kvar på denna planet, för de är inte av den högsta gudomligheten och ljuset. De som fortfarande är väldigt mörka, och som spelar ut dessa mörka spel, har inte heller en chans att stanna kvar på den här planeten.

För när deras tid är kommen och de passerar slöjan, så kommer de att gå någon annanstans, och er planet rullar vidare för att bli en av bara ljus. Det kommer inte att finnas något mörker på vägen, det kommer inte att finnas någon rädsla på vägen, det kommer det inte finnas någon sorg, skräck eller ångest på vägen.

Det kommer inte vara någon som skadar någon annan efter vägen, för i det nu-ögonblick när ni alla stiger upp, och uppstigningen äntligen är över, kommer ni att bli en ljusplanet, ni kommer att ha övergått från mörker, och alla har inte bara övergått till den femte dimensionen, utan till en planet som bara innehåller ljus.

Det kommer inte att finnas någon polaritet kvar på er planet, det kommer inte att finnas någon uppdelning av goda eller dåliga, vi eller ni, ni kommer alla att vara ett kollektiv, en kollektivt medveten mänsklighet. Ni kommer alla att fungera som ett gudomligt mänskligt medvetande av ljus, ni kommer att fungera som ert gudomliga själv och varelse, men önskningarna och hur ni navigerar som ett kollektiv, kommer att vara för allas bästa. Det kommer inte bara att vara för att själva vinna på det. Mycket kommer att förändras för det bästa, för att förbättra skapandet på denna planet och för en förbättring av mänskligheten, för det högsta goda för allt vill vi säga.

Så bara vet att även om tiderna är dåliga, vet ändå att även om det ni tar er igenom ser dyster ut, är svårt, är smärtsamt, så är ni alla mitt i resan. Ni måste gå igenom den, inte bara som människa utan som planet. Ni måste ta er igenom den, ni måste se det mörka som alltid funnits där, och ni kommer att skjuta det åt sidan.

Men vet i nästa stund att ni har höjt er till den femte dimensionen, vet då att ni är en planet av ljus. Det finns ingen resa tillbaka nedåt, mörkret kan inte hålla er kvar. Ni är alla barn av ljus. Ni är på väg till den femte dimensionen, till en underbar dimension, kan vi tillägga. En som kommer att bli spektakulär, en som ni kommer att känna lite lugn och kärlek i, och en som ni alla förtjänar att vara i.

Ni är alla barn av ljuset, ni förtjänar inte att ha det så här och ni förtjänar inte det mörker som finns runt omkring er heller.

Så jag, Lord Ashtar, tillsammans med änglarnas hela höga rike hoppas att detta meddelande kommer att få genklang hos er, ni vet vad ni gör och går igenom nu. Det är för kollektivets bästa att driva ut detta mörker, den mörka agendan kommer inte att vara för evigt. Det kommer många helt underbara tidslinjer, som är mycket högre.

De kommer verkligen att skifta kollektivet, så oroa er inte.

Vi skickar er sådan kärlek, vi skickar er våra välsignelser och vi skickar er ett sådant ljus.

——————————–

Tack Lord Ashtar, tack till änglarnas hela höga rike. Det meddelandet kändes helt underbart i mitt hjärta och det pirrade i hela hela kroppen, vilket innebär att de höga änglarna verkligen kom hit för det här. Vet bara att vi stiger upp, vi är ljusets barn.

Det finns mycket änglalik hjälp i mänsklig form här nere, och änglarnas hela höga rike finns tillsammans med så många råd av ljus, som ser att vi flyger rakt igenom detta.

Vi stiger upp och vi blir en planet av ljus och en av medkänsla, fred och rättvisa.

Jag ser fram emot att kanalisera många fler meddelanden till er alla.

Jag skickar er min kärlek, mitt ljus och mina välsignelser.

Källvideo: https://www.youtube.com/watch?v=KraN0buPf-8

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...