Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 december 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 december 2020

 

 

Jag är Judas och jag har kommit idag för att jag vill tala med er om några saker. Saker som ni kanske just nu behöver tänka på i de tider som nu är stundande på Jorden. Energierna på Jorden varierar väldig mycket och just nu är det låga energier som florerar över Jorden. Det kan göra det svårt för er att vara i balans, och hålla de högre energierna kvar i ert medvetande. Ni kan behöva strategier för att få tillbaka balansen inom er själva. Fundera lite över vad det är som får er att må bra. Hur ni kan återkoppla till friden och glädjen inom er. Vad det är som gör er lugna och harmoniska. Det kan t.ex. vara att lyssna på musik, ta en promenad i naturen, måla, rita, dansa, baka, ja, det kan vara vad som helst som får er att må bra. Huvudsaken är att ni använder er av dessa strategier när ni känner att det börja bli lite tungt inom er. Det är viktigt att i dessa dagar gå inom och finna det lugn och den frid som bär er framåt, samtidigt som ni också hjälper andra att bibehålla sitt lugn. Det är vad Jorden och mänskligheten behöver som mest just nu, för utifrån detta lugn och den acceptans som följer med det, inför allt som händer och står för dörren, kan mycket positiva saker ske. Det kan växa fram en enighet och en förståelse över att vi alla hör samman och att vi behöver hjälpa varandra nu. En solidaritet för livet som sådant, oberoende av var det livet befinner sig. Människor som börjar komma samman och se varandra för vad de verkligen är, de är varandras gelikar och deras händer möts i en större förståelse och kärlek än vad de tidigare har förstått eller upplevt.

Ur kaos och mörker kan ett stort ljus uppstå och det är medvetenhetens ljus. Det är det ljuset som nu mer och mer börjar framträda på Jorden. Det är det som nu orsakar det tumult och kaos som sker på Jorden, eftersom mörkret nu pressas upp till ytan, där det sedan kommer att lösas upp och ge mer plats för ljuset. För att ni inte ska dras med i det kaos och de låga energier som nu virvlar runt på Jorden, behöver ni ha strategier som återför er till lugnet och harmonin inom er. Försök se bortom kaoset och finn glädjen och kärleken i de små tingen som finns runt omkring er. Känn in vad som är bäst för er att göra just nu. Är det här bra för mig? Är det bra för andra? Är det bra för Jorden? Lyssna in ditt svar och handla därefter. Idag är det viktigt att stanna upp och ta sig tid till att känna in, vad som är bäst för mig att göra i just denna stund.

Det här är viktiga saker att tänka på idag. Ni behöver hålla uppe er energi för att inte falla i lidandets fälla. Det kan ni bara göra genom att behålla ert lugn, ha en acceptans inför allt som händer och göra saker som får er att må bra. För varje gång ett visst tungsinne uppenbarar sig inom er på grund av det som sker runt omkring er, försök att så snart som möjligt återkoppla till sådant som får er att må bra.

Det var det som jag ville förmedla till er idag. Det är viktigt att ni försöker bevara ljuset inom er. Det hjälper och bistå er i vilka omständigheter ni än befinner er i. Vi tror på er och stärker er strävan i att nå era mål. Ert viktigaste mål är just nu att upprätthålla ljuset inom er själva. Den tiden närmar sig då du upplever att det lyser helt av sig själv utan minsta ansträngning från din sida.

 

Låt nu ert ljus brinna och låt det lysa klart!

 

Stor kärlek

 

Judas

Du gillar kanske också...