Fader Absolut – Fjärde Dimensionens Rymd, 4 augusti 2021

 

Fader Absolut – Fjärde Dimensionens Rymd, 4 augusti 2021

 

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag går vi vidare till ett nytt ämne som är direkt kopplat till Övergången.

Och den här gången kommer vi att prata om ett specifikt energiskikt mellan den tredje och den Femte dimensionen.

Det kan grovt kallas den fjärde dimensionen men det är faktiskt inte sant, för det finns inget energirum i den fjärde dimensionen som sådan.

Och anledningen är följande.

Man kan säga att den fjärde dimensionen är en ”flytande” substans som syftar till att omvandla energier från den tredje dimensionen till högre vibrationer.

Man kommer in i detta utrymme när ens medvetande är redo att flytta till en annan existensnivå, men man kan inte behålla det i ständigt höga vibrationer.

Med andra ord, varje gång när du känner lugn och ro och harmoni i Själen ”flyter” du genom denna energikorridor till den femte dimensionens utrymme.

Och det hjälper dig att upprätthålla detta balanserade tillstånd.

Även om du under kraft av omständigheterna hoppar in i världens tredjedimensions energier, fungerar denna ”korridor” på andra sätt så att du kan minska dina vibrationer och gå smidigt till den tredje dimensionen utan några överspänningar.

Detta är anledningen till att det inte finns några civilisationer i den fjärde dimensionen som permanent existerar där.

De går bara dit ”på väg till..” under Övergångsperioden från en dimension till en annan.

Och för närvarande kommer många människor på er planet från tid till annan till rymdens fjärde dimension, vilket hjälper dem gradvis att anpassa sig till högre vibrationer.

Hur kan du kontrollera vilken dimension du befinner dig i just nu?

Den tredje dimensionen är välbekant för dig. Det är ditt vanliga tillstånd hittills.

Att vara i den Femte dimensionen är ett tillstånd av fullständig vila i ögonblicket ”här och nu”.

Medan den fjärde dimensionen kan kännas av dig när du ser lugnt på allt omkring dig – som en åskådare som tar allt för givet.

Det är en övergångsperiod från kritik och fördömande till fullständig acceptans och förståelse för gudomlig ändamålsenlighet av händelser som kan kallas ens vistelse i fjärde dimensionens utrymme.

Men tyvärr är ditt tillstånd inte stabilt ännu, eftersom inte bara din familj och vänner påverkar dig utan även yttre omständigheter, när du måste ta direkt kontakt med orättvisan och absurditeten i processerna runt dig.

Så snart du börjar bli känslomässigt engagerad i dem, befinner du dig i den tredje dimensionens värld igen.

Medan om du lyckas hålla dig OVANFÖR omständigheterna och inte engagerar dig i dem på något sätt, kan du nå till och med den Femte dimensionens rymd.

För närvarande är du mestadels någonstans mitt emellan och följaktligen i den fjärde dimensionens vibrationer.

Här stannar vi för idag.

Älskar dig oändligt,

 

Fader-Absolut talade till dig

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...