Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 augusti 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 5 augusti 2021

 

Energier kommer in från Andra Universum

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi får tillgång till nya sanningar om detta universum hela tiden, eftersom vårt universum fortsätter att expandera och förändras på grund av vår närvaro i det. Vi pratar om oss alla som bor i detta universum, och därför inkluderar vi er alla. Ni är förändringsskaparna där på Jorden, och den kedjereaktion som ni har på hela universum känns och upplevs av alla. Vi vet nu mer än någonsin hur viktigt det är att vara fokuserade på de erfarenheter som alla vill ha i sina och andras liv, eftersom vi fortsätter att se nya energier komma in i detta universum från andra universum för att stödja de val ni gör där på planeten Jorden.

Ni har ingen aning om hur mycket inflytande ni har, och vi skulle vilja ändra det med er hjälp och ert tillstånd naturligtvis. Vi vill att ni ska veta och känna hur mäktiga ni är, och därför vill vi hjälpa er att inse att genom att leva genom tiderna ni lever igenom och genom att vara lika polariserade som ni är, skapar ni mer än om ni var helt i fred just nu och med alla friska och blomstrande där på er planet. Kom ihåg det när ni börjar tappa hoppet eller känner att ni går tillbaka som ett mänskligt kollektiv.

Ni behöver den spänningen och den motstridigheten för att avslöja för er aspekterna av det mänskliga kollektiva medvetandet som fortfarande behöver helas och förlåtas. Ni måste alla inse att ni inte är i en strid eller ett krig, bara för att ni är oense om några viktiga frågor. Ni behöver vara oense med varandra, inte bara för att skapa och komma åt de energier som kommer in i detta universum långt ifrån, utan ni måste också uppleva ovillkorlig kärlek för att lära känna er själva mer fullständigt. Och om ni kan vara oense med någon och ha en mycket bestämd hållning till vad ni är oense om och ändå älska den personen, då vet ni att ni har uppnått något i ert liv, något som inte hade varit uppnått utan den oenigheten, den spänningen, den konflikten.

Ni växer exponentiellt där på Jorden vid denna tid, och vi växer alla i hela detta universum som ett resultat av det nuvarande mänskliga tillståndet. Vi vill tacka er för att ni finns där och är villiga att uthärda så mycket för universums expansion och främjandet av kännedomen om Källan. Det här är utmanande tider av förändring, och ni kommer att vara välgörare där på jorden, eftersom dessa energier som kommer in just nu är skräddarsydda för att åstadkomma de förändringar som ni alla vill se, förändringar som kommer att föra er närmare varandra, närmare full och öppen E.T. kontakt, och närmare slutförandet av er uppstigning till den femte dimensionen.

Leta efter det positiva bland allt ni upplever, för det kommer att vara vägen för er att stanna i tillräckligt hög vibration för att dra nytta av dessa nya energier som kommer in långt ifrån.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...