Fader Absolut – Känn er som Kamrater, 7 september 2021

 

Fader Absolut – Känn er som Kamrater, 7 september 2021

 

KÄNN ER SOM KAMRATER

 

7 September 2021

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Mitt budskap för idag kommer att gälla de senaste händelserna på jorden, och vi kommer att studera dem utifrån de praktiska åtgärder som ni bör vidta för att stoppa världsregeringens brott.

Jag vet att för många av er verkar det som att allt utvecklas väldigt långsamt och det efterlängtade Avslöjandet fortfarande väntar.

Faktum är att allt, tvärtom, sker snabbt eftersom Jordens befolkningsminskningsprogram som lanserades av skuggregeringen körs inte bara i ett “externt” läge utan också på kortast möjliga tid.

Som ett resultat kan människor inte hänga med – i den meningen att de inte kan svara tillräckligt snabbt på att deras rättigheter och friheter kränks.

Många människor kan helt enkelt inte acceptera det faktum att hela deras regeringspolitik inte syftar till deras räddning utan till deras utrotning – både fysiskt och moraliskt.

Massmordet på mänskligheten som äger rum över hela världen nu är verkligen svårt att inse, och den mycket kognitiva dissonans som vi redan har pratat om försämrar människors adekvata reaktion på den härskande toppens kriminella handlingar.

Som ni ser kan många miljoner protestaktioner runt om i världen inte lätta på trycket från myndigheter som hittills reagerat med strängare åtgärder mot vaccinationstvång som inte visar barmhärtighet ens mot barn.

Vad ska ni göra i en sådan situation, mina kära?

Situationen är verkligen kritisk eftersom varje försenad dag potentiellt tar bort miljontals människor som inte är skyldiga till något brott, för det pågående biologiska kriget skonar ingen.

För närvarande kan den enda frälsningen för er vara KONSOLIDERING på alla existensnivåer: familj, socialt, professionellt.

Nu är det bara GRUPPER av människor som förstår vad som faktiskt händer på jorden och får information från äkta källor, inte de korrupta medierna, som kan vända tidvattnet och göra att myndighetspersoner och deras hantlangare drar sig tillbaka.

Vad exakt bör ni göra för detta?

Framför allt bör du göra dig av med rädslan och tron på dig själv.

Som jag har sagt i mitt senaste meddelande är alla myndigheters instruktioner helt olagliga, därför är sanningen med er.

Nu är myndigheterna faktiskt rädda för er mer än vad ni är för dem.

Och sedan efter att ha förenat likasinnade människor runt er själva, ignorera enhälligt alla myndigheters instruktioner.

Det är det enda sättet att vända situationen – alla tillsammans, inte agera ensam!

Jag vet att ibland verkar det som att människor som har gett efter för systemet är för många men saken är att det händer bara för att de inte har mod att motsätta sig de höga och mäktiga ensamma.

Om ni börjar förenas i grupper som kommer att bli större för var dag, kommer moralen för var och en av er också att öka mångfaldigt.

Ni kommer att känna att ni är KAMRATER. Detta underbara gamla ord återspeglar Andens Enhet – en väns armbåge erbjuden i svåra omständigheter.

Och nu är det just det ögonblicket då det handlar om er överlevnad som art i den direkta meningen av ordet – era liv och er hälsa är i fara, liksom era barns.

Ett verkligt krig pågår, mina kära, och ni när ni har identifierat fienden – lurig, skadlig, cynisk, grym – är det hög tid att vidta aktiva åtgärder eftersom de mänskliga förlusterna är för många nu.

Det är nödvändigt att stoppa denna galna maskin för mänsklighetens förintelse så snart som möjligt, den som råkade sättas igång av inhumanerna vid rodret och agerar med hjälp av sina marionetter som leder regeringarna i nästan alla världens länder.

Och jag välsignar er för detta!

Älskar er oändligt,

 

Fader Absolut talade till er

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...