Fader Absolut – Olika Kollektiva medvetandets påverkan på klimatförändringar, 6 september 2021

 

Fader Absolut

6 september 2021

LIVET PÅ DEN NYA JORDEN (OLIKA KOLLEKTIVA MEDVETANDENS PÅVERKAN PÅ KLIMATFÖRÄNDRINGEN PÅ JORDEN

Hälsningar mina kära älskade barn!

Så, efter att ha tagit en titt på alla vridningar och vändningar i olika civilisationers kollektiva medvetandens interaktion och påverkan på de själar som tillhör dem, är det så småningom möjligt att tala om deras påverkan på klimatförändringen på Jorden, vilket är vad vi inledde denna konversation med.

Även om vi bara fokuserade på det mest signifikanta kollektiva medvetandet på er planet, hoppas jag att ni förstod tendensen i deras utveckling eller, motsatsen, återgång som resultat av deras ömsesidiga inflytande, liksom resultatet av den påverkan som de nya höga vibrationsenergierna har, som nu anländer till Jorden.

Precis som de kollektiva medvetandena hos olika civilisationer interagerar med varandra, så gör de det med hänseende till de kollektiva medvetandena hos naturelementen.

Men det är uttryckt på ett annat sätt.

Kollektivt mänskligt medvetande fyller vart och ett av dem med Kärlek och Tacksamhet eftersom en ren själ som befinner sig på landet och njuter av dess natur går samman vibrationsmässigt med dess element.

Man går bokstavligen vilse bland dem kännande Enhet med dem.

Ni kommer alla sannolikt ihåg de välsignade stunder i era liv då ni gick barfota på gräset eller havsstranden, när ni doppade er i dess milda vatten, när ni låg i sanden eller njöt av en svag bris en het sommardag.

Det tog andan ur er att betrakta de otroligt vackra Gudomliga landskapen och alltid föränderliga molnen uppe på himlen.

På det sättet gick ni samman med det femte elementet också – elementet av Kärlek som fyllde hela er varelse, men samtidigt delade ni er Kärlek med alla naturliga element också.

Det är så energiutbyte mellan kollektivt mänskligt medvetande och kollektivt medvetande hos naturelementen sker.

Och föreställ er viken påverkan som kan erhållas på naturelementen av kollektivt reptiloidskt medvetande, som inte kan älska, vara tacksamt, sympatiskt, känna eller se skönhet…

Med hänseende på naturen och därför på alla de naturliga elementen är deras attityd endast exploaterande: att ta utan att ge något tillbaka – varken fysiskt eller i termer av energi.

Det är deras barbariska behandling av er planet som orsakat svaret från alla dess element, vilket visar sig som naturliga kataklysmer över hela världen.

Detta är också interaktion av kollektivt medvetande, men med negativa förtecken.

Vad beträffar Orionerna så är de flesta av dem likgiltiga för naturens gåvor och skönhet, och naturen är för dem snarare ett objekt att studera än att beundra eller vara tacksam för.

Därför hänför sig deras kollektiva medvetandes påverkan på naturelementens kollektiva medvetande till det faktum att de tar dessas komponenter som forskningsmaterial för sina vetenskapliga undersökningar.

Deras kalla sinne och praktiska syn på livet hindrar dem från att känna all charm i denna Gudomliga skapelse, och att känna att varje naturelement är en levande varelse som äger sitt medvetande och sin Själ.

Detta kommer att realiseras till fullo av endast människan.

Det är därför det på den nya Jorden i den Femte dimensionen endast är möjligt för kollektivt mänskligt medvetande att samexistera med naturelementens kollektiva medvetande, som befinner sig på samma energivåg med dem.

Och nu, när Jordens Övergång till en ny existensnivå går in i sitt slutstadium, med hela tiden ökande vibrationer, avancerar också kollektivt mänskligt medvetande och naturelementens medvetande till en ny nivå tillsammans med henne.

Det är deras harmoniska och balanserade samexistens som kommer att leda till att klimatet på den Femte dimensionens Jord blir harmoniskt och balanserat.

Och det kommer att gå ganska fort – inom bara flera årtionden.

Här stannar vi för idag.

Älskar er oändligt,

Fader Absolut talade till er.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...