Fader Absolut – Livet På Nya Jorden; Inlärningsspel, 2 november, 2021

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag skulle jag vilja fortsätta tala om de barn som kommer att växa upp under denna svåra period av jordens övergång till en ny dimension.

Nu, vid föreningspunkten mellan två epoker, kommer det att pågå, inte bara inom människors medvetande, utan också hela utbildningssystemets, eftersom det gamla inte kommer att kunna existera på den nya jorden, medan det nya inte har bildats än.

Därför, för att rädda barnets psyke från inkonsekvens mellan skolans läroplan och verkliga händelser som kommer att börja utvecklas på din planet de kommande åren, bör föräldrar skapa förutsättningar för sina barn som hjälper dem att göra Övergången smidig och på ett harmoniskt sätt.

Och först och främst visar sig sådan inkonsekvens på energinivån.

Eftersom barn är mycket mer känsliga för vibrationsnyanser och inte kan förklara det för sig själva, reagerar de på vuxnas beteende på ett otillräckligt sätt eftersom de ser att deras ord och handlingar skiljer sig från vad de själva känner på den subtila nivån.

Med andra ord, om det finns energier av kärlek, frihet och enhet i luften, medan en lärare fortsätter att leva och agera i enlighet med tredje dimensionens världsprogram och lägger stor tonvikt på lydnad och kontroll, ett barn som motsätter sig detta i sitt hjärta uttrycker öppet sin protest genom aggression eller total ignorering av sin lärare.

I det här fallet möter alla problem: lärarna kan inte omorganisera sitt medvetande på ett nytt sätt på grund av sina låga vibrationer och barnen som har kommit till jorden har en ny vibrationspotential den här gången.

Nåväl min kära, vad kan du göra om du ser att ditt barn lider av bristande förståelse från sina lärares sida och vägrar gå i skolan?

Först och främst, för att inte fälla kritir på lärare, vilket bara kommer att göra ditt barns smärta värre, eftersom de kommer att se till att deras föräldrar också fördömer sina lärare.

Varför är det så viktigt?

För därigenom gör du helt enkelt klyftan mellan ditt barn och lärare större och uppmuntrar följaktligen till dualitet.

Det är bättre att du försöker förklara för ditt barn att lärare inte beter sig på det här sättet avsiktligt utan för att de själva är uppfostrade på det sättet och det är en levnadsstandard för dem.

Försök att kommunicera till ditt barn på ett tydligt och begripligt sätt universums lagar och, vilket är ännu bättre, förvandla det till ett roligt spel.

Barnets relationer med lärare kan bli en underbar ”simulator” och exempel på dessa lagars manifestation på fysisk nivå.

Om barnet lär sig att spåra resultatet av sitt arbete och ser hur deras lärares attityd till dem förändras beroende på hur de själva beter sig och vilken energi de själva skickar till lärarna, kommer det att bli vanligt för dem och de kommer att börja leva i i enlighet med universums lagar och kommer följaktligen smidigt att flytta till ett nytt tillstånd för den femte dimensionens människa.

I själva verket, min kära, är det inte så svårt att göra.

Men självklart ska du börja med dig själv och visa dina barn med ditt personliga exempel hur du kan arbeta med energier som förändrar din verklighet genom tankekraft och avsikt.

Så ni kommer att utvecklas och växa andligt med ert barn på väg till den nya Jorden och tillsammans övervinna vibrationsgapet som är oundvikligt i övergångsperioden mellan dimensioner.

Och era ömsesidiga ansträngningar kommer att ge underbara resultat eftersom de automatiskt kommer att uppmuntra er miljös andliga tillväxt också.

Om du förändrar dig själv kommer ditt barn att se hur allting runtomkring också förändras, eftersom detta är exakt grunden för den femte dimensionens människans existens.

Jag välsignar dig och älskar dig otroligt mycket!

Fader-Absolut talade till dig

Du gillar kanske också...