Fader Absolut – Livet På Nya Jorden; Medvetande och Människans Inre Tillstånd, 18 november, 2021

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag skulle jag vilja prata om sambandet mellan mänskligt medvetande och människans inre tillstånd – i vad de skiljer sig åt och vilka egenskaper hos dem som är lika.

Skillnaden är att medvetandet är en subtil materiell substans som omfattar ens världsbild och bestämmer ens andliga potential, medan inre tillstånd är ens världsuppfattning i alla dess manifestationer inklusive den fysiska.

Med andra ord, inre tillstånd är en kombination av tre komponenter: energi, fysisk och psykisk som indirekt korreleras med mänskligt medvetande.

Var och en av dem är kopplad till mänskligt medvetande men på sitt eget sätt – med några egenheter.

Och nu ska vi studera var och en av dem.

Vi börjar med den energiaspekt som ligger närmast medvetandet eftersom det är energinyansen av ens tankar och känslor som faktiskt definierar nivån på ens medvetande.

Ju högre nivå, desto mer uppmärksam är ens inställning till allt som händer i ens liv, vilket ökar ens vibrationer och följaktligen bringar ens inre tillstånd till harmoni.

Så, ren högvibrationsmedvetenhet gör direkt inflytande på den viktigaste – energi – komponenten i människans inre tillstånd.

Och, som ni vet, är det denna komponent som också påverkar ens fysiska och psykiska aspekter.

Det finns också en mer subtil men inte mindre viktig korrelation mellan medvetandet och den fysiska komponenten i människans inre tillstånd.

Den bygger på principen att kroppen som ett fysiskt medium för varje levande varelse besitter ett eget medvetande som är direkt kopplat till Skaparen.

Det är svårt för dig att uppfatta denna länk så långt eftersom den är bortom förståelsen av den tredje dimensionens världsmänniska, men det är denna länk som alla metoder för healing är baserade på i högdimensionella världar.

Varje organ i din kropp har en viss gudomlig kod och genom att ansluta till denna kod är det möjligt att regenerera, det vill säga föryngra, det.

Detta är exakt vad framtidens medicin kommer att baseras på när mänskligheten i slutändan kommer att flytta till den femte dimensionens värld.

När det gäller den psykiska komponenten av människans inre tillstånd, är den ganska nära förbunden med ens medvetande eftersom den är direkt beroende av de impulser av verklighetsuppfattning som genereras av den.

I det här fallet produceras inflytandet på människans psyke både ovanifrån och underifrån.

Den påverkas uppifrån av medvetenhet som har nått den eller den nivån av sin utveckling och underifrån av energin och den fysiska komponenten i ens inre tillstånd.

Helst borde alla ha en vibrationsfrekvens, men tyvärr, så länge du befinner dig i den tredje dimensionens värld, är det nästan omöjligt att uppnå på grund av de många interna och externa faktorer som påverkar dig hela tiden.

Och endast i den unipolära världen av den femte dimensionen kommer ditt chakrasystem – denna gudomliga ”stav” din fysiska kropp är gängad på – att nå en fullständig jämvikt, som ett resultat av vilket ditt medvetande och ditt inre tillstånd kommer att förbli i harmoni med varandra.

Här stannar vi för idag.

Älskar dig oändligt,

Fader-Absolut talade till dig

Du gillar kanske också...