Fader Absolut – Livet på Nya Jorden (Leva, Inte Överleva), 15 augusti 2021

Fader Absolut, 15 augusti 2021
 
Livet på Nya Jorden (Leva, Inte Överleva)
livet-på-nya-jorden-leva-inte-överleva. Hälsningar mina kära älskade barn!
Idag kommer vi att prata om varför många av er misslyckas med att vara i ”här och nu”-ögonblicket, vilket för närvarande är absolut nödvändigt. Den främsta anledningen är att ni alltid är inriktade på resultat i allting.
Vad betyder det?
Varje tanke, känsla eller handling förutsätter att ni får en önskvärd effekt. För tredje dimensionens värld är det ganska normalt och logiskt: det är beroende av att man måste överleva i den här världen.
Men högre dimensioner, med start i den fjärde, är baserade på ganska olika livsprioriteringar. Och det förklaras med det faktum att i dessa dimensioner LEVER man redan, man överlever inte.
Nu kommer vi att tala om skillnaden mellan dessa uppfattningar – ”att leva” och ”att överleva.” Vi kommer att börja med deras materiella aspekter och sedan gå vidare till energin.
ATT LEVA – innebär att njuta av livet och till fullo inse alla talanger ni är begåvade med, vilket bara är möjligt när ni är upptagna med er favorithobby och utför den på ett kreativt sätt och, följaktligen, blir helt absorberad av den. Det är denna ”uppslukning” som gör att ni kan vara i ”här och nu”-ögonblicket.
Men för att ÖVERLEVA och försörja er, är ni beredda att ta vilket arbete som helst, även det ni hatar mest av allt. Ni är tvungna att göra det av nöd. Och denna nöd är av artificiellt ursprung. Den har påtvingats er i århundraden av reptilerna.
De behövde inte fria, lyckliga, unika eller kreativa personligheter eftersom de kunde misslyckas med att kontrollera dem – deras Gudomliga ursprung hade blivit alltför väl manifesterat. För att göra människor till en anonym lydig flock, skapade de en enorm social uppdelning med elit och vanligt folk.
Som ni förstår, bland eliten räknades en liten grupp människor med pengar och makt, medan vanligt folk fick nöja sig med smulor som föll från den rike mannens bord, och som människor tvingades att slåss med varandra för att få.
Jag kommer inte att beskriva alla ”förtjänster” av det livet som är baserat på principen ”söndra och härska,” som det har talats om i många av mina meddelanden.
I det här fallet är vi intresserade av en annan aspekt av detta fenomen: varför någon som är upptagen med ett arbete den inte tycket om, inte kan leva ”här och nu” och följaktligen stiga till en högre dimension?
Det händer att när man gör något motvilligt – automatiskt – vandrar tankarna iväg. Man försöker åtminstone I TANKARNA fly från denna rutin, ens tråkiga syssla, den som man inte är intresserad av och som avvisas av ens Själ.
Och då tar ens tankar en tillbaka till minnen från ens förflutna eller svävar iväg in i framtiden – bara för att ta en långt från det nuet som man är trött på. Trots att det verkar ganska oskyldigt vid första ögonkastet, men när det gäller ENERGI, kastar det er långt tillbaka.
Nästa gång kommer vi att fokusera på några fler detaljer i frågan.
Älskar er oändligt
Fader-Absolut talade till er
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...