Villfarelsen om att Mänskligheten är Dödlig och Syndfull via Aita, november 2021

Villfarelsen om att Mänskligheten är Dödlig och Syndfull
Via Aita, november 2021
https://www.youtube.com/watch?v=NspPQ249xJc&list=PLLFqGP_CsiJM0ALbGpZmvAYPXAhRwBmNK&index=1
 Goddag på er våra Ljusarbetare på planeten Jorden denna november 2021. Vi är mycket glada över att få kontakt med er. Vi förstår vilken komplicerad tid det är som ni lever i.
I hela ert mänskliga liv har ni blivit programmerade. Programmerade att strunta i era egna behov och att vara underordnade dem omkring er.
Och nu när ni håller på att vakna upp till er gudomliga verklighet, känner många av er sig ensamma. Ni förstår att ni aldrig hörde hemma här, att ni aldrig kunde förstå hur det mänskliga paradigmet, det mänskliga tankesystemet fungerade.
Ni var av en högre frekvens. När era bröder och systrar var rädda och avundsjuka på varandra, var ni empatisk. Kärlek var er drivkraft.
Ni är sårade, eftersom ni frivilligt kom till Jorden och har er själ förskansad i en mänsklig kropp för att hjälpa de själar som hade fastnat i inkarnationens ekorrhjul.
Den negativa programmeringen de har mottagit försatte dem i en mycket låg vibration. De var vibrationellt, de lägsta av de lägsta i Universum och levde i fruktan. Och ändå är de också de högsta av de höga. För varje människa valde att ta sig an denna dödliga, utmanande, denna upp och nervända tredimensionella upplevelse.
Och därigenom förringade de sig själva. De satte en del av sina odödliga, magnifika själar i mänskliga kroppar som skulle låta dem uppleva ondska, som skulle låta dem bli sårade, att känna separation och splittring, den oenighet som inte finns i våra himmelska världar.
Hur underbart är inte detta att gudomliga varelser skulle komma till Jorden för att äta frukten av det godas och det ondas träd, att uppleva kontrasten genom att känna rädsla och fruktan. För de visste att denna kontrast skulle utvidga helheten av kunskapen och förståelsen för Universum.
Ja, det är vad människor verkligen är. De är gudomliga varelser, förskansade i mänskliga kroppar som tror att de är små och måste lyda auktoriteter, i tron att de är syndfulla och därmed fängslade i negativa, programmerade tankesystem. När deras tankar skapade deras verklighet blev de svaga i hälsan, fattiga på överflöd och relationer.
De förlorade kontakten med sin intuition, sin gudomliga förståelse och för sin inre gudomlighet. Så vad skulle göras? Planeten Jordens klassrum är utformat för att gå igenom cykler när Jorden på sin resa färdas genom Universum. Slutet på denna cykel var nära. Det var dags för det stora uppvaknandet!
Och så gick kallelsen ut i himlen. Jorden var i trubbel och behövde hjälp. Skulle ni vilja vara så snälla att frivilligt bli en människa och ta med ert stora ljus, er underbara utstrålning, för att lyfta den tredje dimensionens vibration och rädslofyllda jordiska paradigm?
Och så, ni underbara själar, anmälde ni er frivilligt för att komma hit. Kan ni föreställa er smärtan och den förnedringen ni har gått igenom? Åh, vad ni ansträngde er för att förstå. Er gudomliga själ visste vilka ni var, men ert mänskliga jag förstod inte. Ert mänskliga jag gjorde så ont. Ni kom från gudomlighet, från kärlek, till denna mänskliga sfär av separation, skuld och skam.
Ni trodde att alla omkring er var lika uppriktiga, kärleksfulla och ärliga som ni var. Inte då. De mådde bättre för de kunde förminska och kontroller er. Och allt det här var som det skulle vara, för ni kunde inte hjälpa mänskligheten utan att förstå hur smärtsamt den hade blivit programmerad och hur mycket rädsla den kände.
Och så föddes ni för att lida, för det var endast genom att lida av fasan och svåra upplevelser i den tredje dimensionens existens, som ni sedan kunde hjälpa dem ut från deras förankrade programmering.
Och mina kära, ni lider fortfarande. Många av er upplever fortfarande ångest och rädsla. Detta är nödvändigt för att ni ska kunna stiga upp.
Inget fel har någonsin hänt, eller händer nu. Ni har gått med på att bli programmerade för rädsla, skuld och skam av narcissisterna omkring er, men nu är ni inne i det stora uppvaknandet.
Det stora uppvaknandet är mänsklighetens uppvaknande till sin gudomlighet. Den stora uppenbarelsen är insikten om att mänskligheten har blivit lurad till att tro att den är en dödlig, syndfull varelse som förtjänar skuld och skam.
Apokalypsen är förfallet av mänsklighetens egna individuella negativt programmerade tankesystem, och sönderfallet av det korrupta världskontrollsystemet. Man kan inte förändra saker förrän man ser hur de behöver förändras, tills man ser var kärlek saknas i paradigmet. Tills man ser var ondskan har spridit sina tentakler.
Och det händer er nu. Det är därför ni fortfarande lider, eftersom ni släpper er programmering. Ni släpper era rädslor som har överöst er när ni har levt på Jorden. Allt är bra för det här är hur ni har planerat ert liv på planeten. Så, mina kära, bara andas, bara var, bara var de kärleksfulla, gudomliga själar som ni är. Ni är inte för känsliga som ni har fått höra. Er känslighet låter er känna empati för era medmänniskor.
Ni ser rädslan, skräcken och traumat som de har hamnat i. Förakta dem inte, älska dem för de är alla som ni, gudomliga själar i en mänsklig kropp som har en mänsklig upplevelse. Älska dem, inte för deras egoism, utan för de gudomliga själar de är. Älska det gudomliga inom dem – och gudomligheten inom er själva.
Tiden närmar sig med stormsteg då ni kan hjälpa till. För nu när ni har levt det mänskliga livet förstår ni deras inprogrammerade smärta och negativitet.
En fantastisk tid ligger framför er. Ert nuvarande lidande är bara det sista nödvändiga frisläppandet av sinneskontrollen – att släppa taget om lärorna om lidande, skuld och skam.
Ni valde att vara lärare och lärare måste vara utbildade för att förstå sin uppgift. Genom att vara här på Jorden, med er högt vibrerande heliga natur, höjer ni Jordens frekvens och hjälper mänskligheten att höja sig över den tredje dimensionen – rädslans frekvens.
Kärlek är er natur. Ni utstrålar vågor av kärlek omkring er. Bara var, bara andas! Ni kan känna er ensamma ett litet tag till. Och ändå vet ni att även detta kommer med säkerhet att passera. Älska ert jordiska liv. Njut varje ögonblick av att känna, av smak och av beröring. För själar älskar att komma till Jorden för just denna sensationsupplevelse som de inte kan uppleva i himlen. Detta jordeliv är bara en blink i er odödliga själsresa.
Var medvetna om att det bästa inte har inträffat än. Jo visst, det bästa kommer när mänskligheten och planeten har gjort sig av med rädslan och återgår till kärleken.
Aita har kanaliserat sitt Högre Jag – Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...