Fader Absolut – Livet På Nya Jorden; Objektiv Verklighet, 5 februari, 2022

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag går vi vidare till ett nytt ämne som ungefär kan kallas ”Objektiv verklighet”.

Den innehåller många aspekter på alla nivåer av tillvaron.

Och vi börjar med själva föreställningen om det.

Vad är då objektiv verklighet?

Det är vad som existerar bortom dina perceptionsramar och, följaktligen, är utom din kontroll.

Så nu ska vi försöka uppehålla oss vid det.

Du har upprepade gånger hört från mig och många av Ljuskrafternas representanter att du kan ”skapa din verklighet genom tankens kraft”.

Du har också fått massor av övningar för det.

Men i det här fallet antyds det att du skapar subjektiv verklighet – den som skapas av din fantasi och din själ strävar efter.

Så låt oss nu titta på vad som gör skillnaden mellan objektiv och subjektiv verklighet.

För närvarande, vid tröskeln till Uppstigning, har situationen på jorden blivit paradoxal, med den överväldigande majoriteten av befolkningen som inte ens har en minsta aning om denna händelse som är avgörande för er planet och mänskligheten i allmänhet.

Men Uppstigning är objektiv verklighet.

Och den består av många faktorer.

För det första är det en naturligt bestämd förändring av epoker – själva cykliciteten som finns i universum oavsett olika civilisationers önskemål.

För det andra innebär denna process förändringar av energikomponenten hos både planeten själv och alla dess invånares kollektiva medvetanden.

Som ni redan vet är er Jord rik på olika levande varelser som är förkroppsligade som människor, det är därför det i hennes energifält finns många kollektiva medvetanden.

För det tredje sker ökningen av jordens vibrationer oavsett människans vilja.

För det fjärde, på intet sätt kan alla få och ta in dessa nya vibrationer eftersom de endast är samstämmiga med uråldriga och rena själar som förkroppsligades på er planet exakt i syfte att leva genom just den unika upplevelsen av övergång till en hög täthet i sina fysiska kroppar med Jorden.

För det femte är konfrontationen mellan Ljuset och de Mörka Krafterna på Jorden en integrerad del av denna Övergång eftersom ”världens herrar”  av idag inte passar in i de nya energiprocesserna på er planet på grund av deras låga vibrationer.

Ytterligare en anledning till att de inte kan nå dem är att de inte har den gudomliga själen, och ljus som en ren mänsklig själ följer av intuition är ödesdigert för dessa varelser.

För det sjätte, alla de fem naturliga elementen på jorden justerar sig själva i enlighet med nya vibrationer, som åtföljs av deras rening och transformation.

På det fysiska planet visar det sig som naturkatastrofer.

Och för det sjunde, denna process involverar även din Galaktiska familj eftersom ni alla är nära förbundna med varandra.

Allt detta är objektiv verklighet som människan inte får eller kan förändra.

Men genom ditt medvetande kan du komma så nära det som möjligt så att det harmoniskt kombineras med din objektiva verklighet.

Och i nästa meddelande kommer vi att prata om det i detalj.

Älskar dig oändligt,

Fader-Absolut talade till dig

Du gillar kanske också...