Skaparna via Daniel Scranton, 9:e juni 2018

Skaparna via Daniel Scranton, 9:e juni 2018

Finn en trygg plats för att känna och bearbeta era känslor. Skaparna

”Vi kommer att ge er en övning som hjälper er att om-kalibrera er medvetenhet. Ni lever i en tid och verklighet där det finns platser där det är accepterat för er att vara känslosamma, men även platser där det är oacceptabelt för er att visa några som helst känslor överhuvudtaget. Detta är något begränsande för er. Det är som att ni förväntas följa regler om vad ni känner, hur ni känner det och när ni kan visa dessa känslor.

Vad vi föreslår att ni gör när ni befinner er på någon av dessa platser där det inte är accepterat av samhället att visa era känslor, eller ens uttrycka dem verbalt, är att ni tar er till en del av den plats där ni känner er mindre hämmade av andra, deras regler och sociala normer och till fullo uttrycker vad det är du känner. Det är helt nödvändigt och lämpligt för er att känna vad ni känner, oavsett om ni är på en begravning, ett viktigt möte eller står i kön i mataffären. Vad det än är, var ni än är så är det ett lämpligt ställe.

Om ni tycker att det är för svårt att känna det ni känner och att vara öppen och att uttrycka det, ta er då helt enkelt till en plats där ni känner er mindre hämmade, mer fria, mer benägna till att kunna släppa taget och var helt enkelt där ni är i ögonblicket. Om det är någon med er som förstår vad det är ni vill göra och är villig att bistå genom att lyssna, så är det väldigt bra det också. Vi vill att ni ger er själva tillstånd att ta time out från vad det nu är ni gör och från var, och låter känslorna flöda.

Om ni kväver känslorna vid de tillfällen då det känns olämpligt, kommer ni att upptäcka att det blir svårare att komma åt den känslan senare när ni är på en plats där ni känner er trygga. Så vi ber er att alltid ge er själva tillåtelse att känna det ni känner, att uttrycka det och att engagera er i det. Vi föreslår att ni tar er tiden ni behöver och tillåter er att bekvämt förflytta er till en plats där ni kan och har möjlighet att uttrycka era känslor oavsett var och med vem ni är med.”

Översättning: Emelie S

Du gillar kanske också...