Fader Absolut om ”Här och Nu”, 27 juli, 2021

 

Livet på Nya Jorden (Livet i ögonblicket som är ”Här och Nu”) av Fader Absolut

den 27 juli 2021

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag ska vi tala om hur ni kan lära er att leva i ögonblicket som är ”här och nu”, vilket är väsentligt under er övergångsperiod till ett nytt energitillstånd.

Som ni redan vet så förekommer det i den unipolära världen helt annorlunda tidsparametrar, vilka skiljer sig från den tredje-dimensionella världens linjära tid.

Och för att ert medvetande och era kroppar att anpassa sig till de nya förhållandena så borde ni lära er att stanna kvar i tillståndet av tidlöshet så ofta och så länge det är möjligt.

Detta är endast möjligt när ni via ert medvetande helt regelrätt befinner er i ögonblicket som är ”här och nu”.

Oftast sker det oavsiktligt i den tredje dimensionens värld – medan man frossar i sin favorit-aktivitet eller är djupt uppslukad av något.

Det förefaller som om timmarna flyger förbi likt minuter, men där man faktiskt råkar in i denna zon av tidlöshet.

Varför sker detta?

Framför allt för att man i sådana ögonblick inte tänker på något annat förutom den sak som man just nu är upptagen med. Man absorberas helt och hållet av sin aktivitet.

I tanken kommer man inte tillbaka, eller riktar sig framåt till framtiden, vilket skapar självaste det ”linjära” i den tredje dimensionens värld som sammankopplar det förflutna, nuet och framtiden.

Man är helt och hållet i nuet.

Och som regel är man i den stunden verkligt lycklig eftersom man rycks bort från rutiner, problem och bekymmer, minnen och planer för framtiden.

Ens Sinne är coolt och koncentrerat på endast en sak – vad man just nu håller på med.

Vid första anblicken kan det förefalla som om ett sådant tillstånd är lätt att nå, men i själva verket lyckas ett fåtal med detta, eftersom man alltsedan barndomen har vant sig vid att leva i virveln av tankar; att reflektera, begrunda, jämföra, fördöma, återkalla, drömma, ångra något eller planera för morgondagen…

Tillståndet av frihet från tankar uppnås för det mesta under meditationer eller sällsynta stunder då man fullständigt smälter samman med naturen.

Det är en storslagen förmåga att uppnå ett sådant tillstånd i det dagliga livet, men nu, mina kära, är det dags att uppnå det.

Varför är det så viktigt?

Först av allt, för att endast tillståndet av ”här och nu” förmedlar den Femte dimensionens vibrationer, vilket utan ansträngningar hjälper er – enkelt och fritt att ta er till den verklighet som är ny för er.

Det är exakt mänsklighetens Gudomliga komponent som gör en verkligt lycklig.

Det är en fullständig och villkorslös TILLIT till er själv, ert livsöde och Skaparen.

Det är AVSAKNADEN AV RÄDSLA eftersom rädsla härstammar från tankarna från det förflutna och framtiden, samt är baserad på ens egens eller någon annans upplevelse.

Det är SJÄLVFÖRVERKLIGANDE eftersom till och med en mindre aktivitet som ni huvudstupa ger er in i och glömmer bort allt annat runtomkring, utgör KREATIVITET.

Det är SJÄLVRESPEKT för i dessa stunder känner ni att ni är en verklig Skapare.

Var och en av er kommer sannolikt att minnas de stunder i ert liv när ni var lycklig precis som känslan av att vara stolt över resultaten av ert arbete som ni utförde med fullständig hängivelse och glädje.

Nu är det mycket viktigt att detta tillstånd inte ska bli sällsynta stunder, utan bli till er livsstil – basen för er existens.

I mina följande meddelanden ska jag berätta för er hur ni ska uppnå detta tillstånd medan ni fortfarande befinner er i den tredje-dimensionella världens verklighet.

Jag älskar er ändlöst.

Fader Absolut talade till er.

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...