Fader Absolut om Livet på den Nya Jorden – Biosfären, 21 juli, 2021

FADER ABSOLUT OM LIVET PÅ DEN NYA JORDEN (BIOSFÄREN AV DEN FEMDIMENSIONELLA JORDEN)

 

21 juli 2021

 

Hälsningar mina kära älskade barn!

För att avsluta frågan om människans och de nya elementens interaktion med den nya Jorden, skulle jag vilja berätta vad den Femdimensionella Jordens biosfär egentligen är.

Kort sagt är det ett energilager som skiljer planeten från rymden, och det innehåller alla element som är nödvändiga för ett bekvämt liv för de som lever på Jorden.

Trots det faktum att alla de högt utvecklade civilisationerna finns i den unipolära världen av kärlekens energi, finns det verkligen vissa skillnader mellan dem.

Det förklaras av det faktum att varje planets plats i galaxen är ”fixerad” i enlighet med dess särdrag och unika egenskaper.

Därigenom bevaras originaliteten på varje planet, vilket kompletterar och berikar livet på Galaxen i allmänhet.

När det gäller Jorden så är det en sällsynt skapelse inte bara i denna Galax utan också i hela Universum.

Vad är det som är så unikt med henne?

Framför allt finns det en exceptionell mångfald av flora och fauna.

Ingen annan planet kan skryta med ett så stort utbud av djur, växter, mineraler och rikedom under vatten.

Men i huvudsak är det att det finns ett stort antal raser och nationer på Jorden som förmedlar gener från många andra civilisationer, som korsar sig och skapar unika mänskliga hybrider.

Men, som ni redan vet, efter Orion- och Drakoreptilernas inblandning i detta stora experiment av utveckling på Jorden, påbörjades nedbrytningen av människan för total utrotning som Gudomlig varelse.

Därför, efter Jordens övergång till den femte dimensionen, kommer hennes biosfär att modifieras och förvandlas, så att inga varelser med låga vibrationer kommer att kunna tränga igenom skölden av hög vibration, vilken skiljer er planet från resten av rymden.

Detta kommer att garantera att planeten Jorden kommer att hamna utom räckhåll för världens invaderare med låga vibrationer, vilket brukade vara fallet, och biosfären kommer att bli dess tillförlitliga sköld.

Därför kan hon endast besökas av företrädare för de högt utvecklade civilisationerna vars vibrationer inte är lägre än de i den femte dimensionen.

När det gäller de människor som kommer att flytta till den Femte dimensionen tillsammans med Jorden, så kommer de också att bli en del av denna biosfär, eftersom deras vibrationer kommer att uppnå en fullständig resonans med henne, och följaktligen kommer att utgöra En Helhet, inte bara med den förnyade Jorden själv, utan också med hennes sköld.

Det kommer att göra det möjligt för dem att enkelt tränga igenom den, inte bara med sitt medvetande utan med sina kroppar, för att resa till andra världar och dimensioner – dessa varelser kommer att kunna nå dit vibrationellt.

Detsamma gäller representanter för andra civilisationer – de vars vibrationer som gör det möjligt att besöka er planet, genom att ta sig igenom Jordens skyddande sköld.

I och med Jordens Övergång till en annan existensnivå, så kommer hennes biosfär att förändras, vilket gör att hon kommer att förvärva de karaktäristiska energierna i den Femte dimensionen.

De kan också kallas Jordens subtila kroppar – den här gången mer sällsynta, vilka kommer att uppfylla alla parametrar som är nödvändiga för att hålla er planet på den höjd hon kommer att stiga till tack vare Övergången, och samtidigt bevara alla hennes unika egenskaper och originalitet.

Och allt detta kommer att ske samtidigt: Jordens vibrationer höjs, hennes biosfär och alla levande varelser, som kan existera under förhållandena i en ny högre dimension.

Älskar er oändligt,

Fader Absolut talade till er.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...