Fader Gud via Galaxygirl, 30 december 2017

Fader Gud via Galaxygirl, 30 december 2017

Meddelande från Fader Gud 30 december 2017

 

Fader Gud 17/12/30

Hej barn, det är Jag, Fader Gud. När ni tittar upp mot himlen och ser alla de blinkande ljusen, vet att det är alla de tillfällen jag tänkt på er. Precis som att antalet stjärnor är för många för det mänskliga sinnet att kunna uppfatta, så är det ändå helt riktigt för det djup av kärlek och den glädje som känns, när jag talar med er på hjärtnivå. Jag blir lycklig över att lyssna på era förväntningar och frågor, men när ni kan gå bortom det in i den del där jag finns, då jag kan uppleva livet tillsammans med er, har vi uppnått en djupare koppling. Det är trevligt att vara mer än Jultomte med önskelistorna, även om vi älskar Tomtelegenden och tankeformen, som är väldigt levande och bra i människornas hjärtan, och det ökar signifikant upphetsningen och vibrationerna runt Julhelgen.

Jag vill uppleva det ni upplever, se det ni ser, och tillåtas komma in i de djupaste smärtande delarna av er, som ni har byggt murar runt och stängt ert hjärta för, så att vi kan läka det tillsammans. Jag älskar er. Det finns många mänskliga fäder som kämpar med begreppet av öm manlighet. Lär av mig. Jag ska visa er. Sann manlighet är tuff medkänsla paketerad i en kraftfull händelserik kärlek. Det är så jag ser er, barn. Jag ser alla era delar och bitar, allt ert lärande med smärta och seger. Jag gråter när ni gråter. Jag skrattar med er. Jag är verkligen här för er i alla era former. Mitt djup av kärlek till er, går inte att beskriva i mänskliga termer och uttryck.

Turligt nog för alla oss så expanderar ni, snabbt, kan jag tillägga, för att kunna förstå mer av dessa tankar på själ och hjärtnivå. För när ni höjer vibrationerna så kommer allt detta att få en större mening, eftersom ni kommer att känna det. Ni kommer att känna det, eftersom er inre sanningsknapp varit dammig och begravd under dogmer och fabriceringar – av osanningar och förvanskade sanningar – och de kommer att avlägsnas och frätas bort då ni börjar förstå med ert hjärtsinne.

Vill ni inte be mig expandera det? Det är en av mina specialiteter. Vad tror ni det betyder om ni ber mig komma in i ert hjärta? Låt mig få komma in. Låt mig hjälpa, heala och hålla era händer, när vi tar dessa slutliga steg tillsammans i den lägre dimensionen. Jag är redo för stora saker för Gaia, är ni? Ja! Låt oss sedan nyttja denna energi av förväntan, hopp och glädje och skapa denna underbara nya värld tillsammans.

Jag är er Fader Gud. Jag älskar er oändligt. Snälla, prata med mig när som helst. Stora saker går fort framåt. Allt är, kommer att vara och kommer att fortsätta att vara, bra.

~ Galaxygirl

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...