Dikt via Per Beronius; Vaktombyte, 1 januari, 2018

Ämne: Vaktombyte
Meddelande:
Utan början, slut förutan
fortsätter rundgången, ett varv i taget.
Ett år fullbordat
i dessa dagars fullmånens sken.
Ett Solens varv
av ömsom vin, ömsom vatten.
Vad är väl, av det nya året
att förvänta.
Det beror på
hur vi alla och envar beter oss
mot våra systrar och bröder
och allt annat liv som
på Jorden är.
Vad vi medvetet
eller omedvetet väljer
kärlek eller rädsla, mörker eller ljus.
Det är vi alla
som med vår Gudomligt vilja fri
vårt livsöde väljer.
Varför välja mörker, när vi kan välja ljus
en obesvarad fråga.
Inte helt enkelt, att människa vara
det har vi nog alla fått erfara.
Men vi må minnas
det var vi alla och envar
som valde, att gång efter annan
till Jorden, vår Moder Gaia, återfödas.
Hon, som så generöst
ger oss allt vad vi behöver.
Vad mer att göra, här och just nu
när tornklockorna ringer, var än
vi oss befinner.
Än ur Hjärtats djup önska varandra
Ett Gott Nytt år 2018.
Och så kommer det att bli
vi blir det vi tänker, svårare än så
är det inte.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
_________________________________________
__________________________________________________
SPÅRLJUS är en helhet i tre band, alla med olika teman
JORDEN och MÄNNISKAN, följs av den avslutande  delen
EVIGHETEN, de eviga livsfrågorna är grundtemat i trilogin.
Varför väljer vi att leva fysiska liv på planeten Jorden, hur
förvaltar vi det arv som kommit oss till del på Moder Jord.
Varifrån kommer vi och vart är vi på väg, Människan befinner
sig just nu vid gränsen till en ny tidsålder i ett skede av snabb
omvandling till en högre nivå av medvetenhet, mycket kosmiskt
ljus når Jorden denna tid och mycket mörker skall förlösas
illusionens dimmor skall ej längre tillåtas skymma vår ledstjärna
den som visar oss vägen mot ljuset, Författaren har en
bakgrund som akademisk lärare och forskares inom området
fysikalisk kemi.
Människan en skärva i Kosmos, ett stoftkorn av Helig materia
i en oändlig rymd, Människan en skärva i Kosmos ur
stjärneljus född, ett stoftkorn utan begränsning i tid och rum.
Denna text, baksidestexten till boken
Spårljus Del 3, Evigheten utgiven 2005.
__________________________________________________

You may also like...