Fader Absolut – Historiskt Uppdrag i Ukraina, 2 mars 2022

 

 

Fader Absolut – Historiskt Uppdrag i Ukraina, 2 mars 2022

 

HISTORISKT UPPDRAG

2 mars 2022

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Mitt budskap i dag riktar sig till de av er som fortfarande inte kan stå ut med tanken på att en militär operation måste tillgripas för den ultimata segern för Ljusstyrkorna på Jorden.

Jag vet att en del av er har kognitiv dissonans eftersom ni under så många år har blivit kallade till enbart energiarbete och fredlig lösning av alla problem som ni möter i livet.

Men när det handlar om att rädda Jorden från utomjordiska inkräktare, och det är vad drakreptilerna som har styrt er planet i årtusenden är, måste ibland spelet spelas enligt deras regler.

Dessa varelser kan på grund av sitt ursprung inte förstå eller känna vad kärlek och sympati, gott och barmhärtighet, jämlikhet och broderskap är.

De erkänner bara pengar och makt och för dessas skull är de redo att begå alla brott.

Det är omöjligt att förhandla med dem eftersom det bara finns ett språk för dem, våldets, och allt annat betraktas som svaghet av dem.

Kom ihåg er historia: hur många krig och revolutioner de utlöste, hur många miljoner människoliv som förstördes.

De livnär sig på mänsklig energi av smärta och lidande.

All makt och pengar finns i dessa varelsers grepp.

Regeringar i nästan alla länder i världen leds av deras skyddslingar.

Alla vanliga medier är under deras kontroll, såväl som alla finansiella institutioner.

De grundade sig själva eller trängde in i alla internationella organisationer.

De övermannade vetenskapen, medicinen, hela läkemedelsindustrin.

De anger tonen inom utbildning och kulturliv.

Med ett ord, de kontrollerar hela världen.

Och situationen har blivit så förvärrad att de har bestämt sig för att ta total kontroll över människors hälsa, liv och medvetande.

De saker som de har lyckats göra bara på två år är beviset på att de avancerat mot sina mål med sjumilasteg.

Och om de inte stoppas just nu kommer konsekvenserna för människor att bli katastrofala.

Och det har visat sig omöjligt att göra det bara med fredliga medel, så kampen mot era förslavare har nått slutstadiet på den fysiska nivån nu.

Människor har visat sig vara oförberedda på detta, särskilt de för vilka komfort och bekvämligheter är högsta prioritet i deras liv.

Att lämna komfortzonen efter att ha lämnat det vanliga lugna livet bakom sig är verkligen inom djupet av få.

Lyckligtvis kan sådana människor fortfarande hittas på Jorden, och de är redo att ge sina liv för planetens befrielse och räddningen av andra människor.

Och detta är vad som pågår nu i konfliktområdet.

Och de av er som kan acceptera den här situationen inte i sinnet utan i hjärtat genom att lyssna på er intuition, inte till medias falska propaganda, förstår att det pågår en militär operation mot globalister på det territorium som de har förvandlat till sin egen privata domän, testområde, platsen för penningtvätt, med korruption som har antagit en aldrig tidigare skådad omfattning, såväl som människors fattigdom.

Vissa människor inser det snabbt, medan andra fortfarande är i okunskap, men det finns ingen annan utväg den här gången.

Mängden av den negativa energin i detta land har nått en kritisk punkt och dess regerings aktivitet – toppen av degradering, som hotade hela världen nu eftersom allt på jorden är sammankopplat både fysiskt och energimässigt.

Det var nödvändigt att förstöra denna källa till ondska, och detta stora uppdrag antogs av Ryssland.

Än så länge är det få som förstår att de räddar inte bara sig själva utan hela världen, men gradvis kommer den återupplivade delen av mänskligheten att kunna förstå och acceptera det med Kärlek och Tacksamhet.

Älskar er oändligt,

Fader-Absolut talade till er

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...