Fader/Moder Gud via Yael och Doug Powell, 5 oktober

Guds hand

Meddelande från Fader/Moder Gud
via Yael och Doug Powell

5 oktober, 2015

 

Kanaliserat budskap från Gud – Sanningen om utmaningar.

Älskade, låt Mig fylla dig med kärlek tills du är så full av ljus, så levande, att kärleken strålar genom varje barriär av hinder, varje begreppet som innefattar insidan och utsidan, varje tanke du någonsin har haft att vara separerad, av att vara i en kropp. Hjärtat vet att det inte är sant. Du är enbart och för alltid kärlek. Du är redan sammanförd med alltet och allt med livet som är verklig kärlek- intimt, helig och djup. Detta är hur du är tänkt att leva varje ögonblick av livet.

Om det finns saker som presenterar sig framför dig som utmaningar, saker att övervinna, erkänn dem då att de helt enkelt är energier som behöver bli älskad. Utvidga kärleken i ditt innersta väsen. Öppna ditt hjärta för att omfamna dessa saker. Ta dem och älskar dem väl. Har en intim relation med det som symboliserar din värld. Gör detta tills du har dansat så intimt, så djupt och så väl att varje del av din varelse har delat energin och omvandlat den till en helhet i livet och att vara kvar där ingenting någonsin kan separera den igen.

Kära, dessa saker i ditt liv som dyker upp hos dig som utmaningar vid denna tid är helt enkelt de delar av dig själv som kommit hem till dig för att bli älskad. De är idéer som separation, platser där du känner dig ensam, områden där du inte litar på Mitt stöd och Min kärlek. Du kanske känner dem som omständigheter i ditt liv. Men i sanning, de är bara en återspegling av tro i ditt hjärta att du har tagit på dig uppgiften i att vara människa.

Bli en omfamning av äkta kärlek. I ditt hjärta är all separation läkt. Varje plats där du har trott på mindre än Kärlek kan tas in och hem till sanningen. Och när du har blivit riktigt intim, när du har dykt djupt in i Enhet, när du har lyfts upp till Mig, ömt älska dess delar av dig själv, kommer du att upptäcka att hela ditt liv kommer att förändras för det blir en integrerad helhet och verkligheten av kärlek I Am som visas för dina ögon kommer direkt från hjärtat.

Så låt din vision vila bara på sanningen i detta liv, denna kontinuerliga helhet, detta uttryck för rörelse kallad Kärlek. Var medveten om att dessa saker inom dig som har trott sig vara separerade, bara ber om skydd av ditt hjärta, för att återvända till din kärlek. Precis som du återvänder till Mig.

Kom och hitta detta skydd i Min kärlek. Minns hur perfekt du vårdas. Släpp alla gamla trosuppfattningar om att det någonsin varit separerad från kärlek I Am. Du känner helheten byggas upp när du vilar i sanningen av Min kärlek, när du blir en del av ditt eget livs gemenskap. När du tar tillbaka vad som avvisats, kommer du att hitta en djupare och kraftfullare version, en sammanslagning som gör att du till fullo känner dig själv.

För så många av er har övergivenheter som ni har lämnat bakom er, delar av er kärlek som ni har förskjutit. Oavsett skälen till sinnet, min kära, har ditt hjärta den ändlösa förmågan att omfamna dem alla att hjälpa dig att återvända till helheten av Gud där du till hundra procent är dedikerad till livet i hjärtat och ingenting annat.

Så kom in till Min kärlek, på denna plats av gränslöst förtroende och använda hjärtat att se hela ditt liv nu. Tillåt dig själv att känna de platser som du har stänger ute. Och mest av allt, de platser där förtroendet är borta.

Kom tillbaka in till denna cirkel av kärlek tills du känner dig fullständigt stöttad i en oändlighet, tills du inser essensen av ditt djupaste Jag. Fram till det att kärlek som är så integrerad med er, är varje del av ditt energifält, ett djupt engagemang i gemenskap av kärlek där du är varje atom av din stora och gränslösa varelser. Det gör skapandet av kärlek till ett större hyllande av Gud. Miraklet i varje steg som du tar i hjärtat. Och mest av allt, leva ett liv i tillit som du har tillgång till hela livet.

Så vart du än vänder dig, stöds av Mig. Och överflödet av kärlek I Am är här för dig, häller ut rikedomar från Guds I AM så att du kan se i din världs sanning om ditt väsen. Att du är Mitt andliga guld. Att du är den som lyser och multiplicerar detta. Att du är det levande ordet, det kreativa element som talar till etrarna i universum, och varje elektron svarar och säger: ”Ja, Jag är, Jag kommer, Jag älskar och Jag förlänger”.

Kom till mig och se rakt igenom varje illusion som är mindre än perfektion. Och om den illusionen är innan dig, kan du nu vända dig till Mig och älskar det. Älska vad det är som visas i ditt liv som kan tyckas vara en utmaning, ett uttryck för brist. Ange en djup relation med den och låt ditt hjärta tala till Dig, till ditt ego, tills du når centrum av ditt hjärtas tro och kan vända sig till Mig i kapitulation, äntligen ta emot denna gåva av liv och vara villig att vara min Älskade expanderad.

För det är vad ditt hjärta kallar dig nu. Detta är det dags för stor kreativitet i kärlek. Det är upplösningen av egots barriärer, upplösning av dess varje försvar som den anser att det skyddar dig. Men med vilken också tjänar sin egen dagordning för att hålla egos identitet levande.

Hur känns det att gå varje steg i förtroende, att hälsa varje ögonblick i en kapitulation till kärlek? Hur är det att vara helt vaken till mirakel, undret att vara Guds hjärta? Mitt hjärta i aktion, som ömt älskar allt om världen sätter inför det. I närvaro av kärleken du är, så upplöses alla illusioner och ni lämnas stående i ljuset, i kärlekens kraft. Och i din närvaro tynar varje illusion bort, varje rädsla är borta och du är positionerade för att uppfylla ditt syfte på jorden nu.

Du är mitt i en stor sväng. Du släppa de gamla persona av egots drömmar och kräver sanningen om ditt hjärta nu. Det är denna uppmaning som sporrar dig till handling. Och i dessa svängar, i dessa mellanrum av ögonblick, ha ett öppet hjärta älska varje informationsproblem och hinder, varje gammal uppfattning, varje begränsad idé, tills du bokstavligen kan känna hur alla hinder inom dig lösas upp och du är det rena livet och kan känna extas av att vara Gud. Bara några ögonblick av detta varje dag kommer att låta er hålla kursen i era liv så att de utvecklas perfekt, som utmålandet av er Verkliga hjärta.

Det är dags att göra ditt andliga arbete, för att tala som Min förälskelse, att älska som Mitt hjärta, för att ge allt som är inom dig som kommer från att sann plats som är det rena ljuset, i rörelsen kärlek I AM, tills alla identiteter är borta och du är rena själva existensen. Parningen, sammanslagning, den spricker upp som mer, födelsen av mer kärlek i världen. Och från denna plats av lycklig helhet, av djupt förtroende, kommer symbolerna för överflödande liv som symboler för din värld.

Denna förändring sker snabbt, så låt ditt hjärta skänka tröst till ditt lilla sinne. Kom till den plats där allt börjar, där du är livets uppvaknande, tar in ljuset av skapelsen och ge den tillbaka som hjärtat av Kärlek I Am. Känn denna kraftfulla kontakt där allt är hologrammet som talar djupt som du och Älskad Helhet

Ge alltid, det som du önskar för. Låt kraften i ditt givande vara dina steg i tro. Omfamna, kära, vår gemenskap, för Jag är allt du behöver. Och från denna plats av djup medvetenhet, ditt liv framstår som symboler för vårt samtal som dansar ut i världen.

Du känner kreativitet fylla dig, styra dig mot att uppfylla syftet med ditt hjärta. Lyssna, ta in vad du hör och låt denna kärlek vara den som flyttar dig framåt.

Älskade, låt denna kreativitet uppstå. Sänd det ut i världen där andra hjärtan kan ansluta sig, kan känna igen denna födelse. Inte bara mer kärlek, men den kreativa kraften du är, ger sanningen om kärlek.

Med detta andetag, låt dig komma ihåg att du blir rörd av kärlek. Och det på detta ställe av Helhet, denna krets av delaktighet, återgår ditt hjärta, ditt liv till enhet av denna kärlek vi delar, åter till din medvetenhet om ditt väsen och din anslutning till i vardagens hela Guds I Am. Att i detta ögonblick, vill kärleken gör mer av sig själv och Du i din djupaste glädje att säga ja.

Meddelanden från Gud

Genom Yael och Doug Powell

Vid Circle of Light

www.circleoflight.net

Svensk översättning Lena Änglalilja Tedeblad www.st-germain.

Du gillar kanske också...