Fåglarna via Beatrice Madsen, 6 juni, 2018

Fåglarnas väsen via Beatrice Madsen 6/6 2018

Vi kommer till dig i flock och som en och en. Vi vill upplysa dig om ditt högre JAG och väsen och drilla att vi kan hjälpa dig. Vi har den högre blicken för att vi har det högre pespektivet.

När vi lyfter våra vingar och tar oss till skyarna ser vi era hårda strävanden, fram och tillbaka går ni, in och ut ur era hus och ni bär tunga bördor.

Lyssna på våra drillar och vi berättar att allt kommer att bli bra för vi har lättare att se det högre pespektivet. När det blir för tungt och kaotiskt på jorden kan vi bara lyfta våra vingar och beskåda med en distanserad blick, själva har vi fortsatt harmoni.

Ibland måste ni bära bördor men när du lånar ut ditt öra eller din blick fångar ett av våra vingslag, se att vi älskar dig i samma takt som vårt lilla hjärta slår och vi sjunger just för dig. Näktergalen har en särskilt utmejslad trall och kornknarren knakar på sitt mera jordiska vis. Skatan kan reta dig och till och med reta gallfeber på vissa, men han har sin uppgift.

Vi kommer i grupp för att vi vill visa på ett levande exempel hur ni kommer att få det i framtiden om ni har tålamod. Precis som vi klarar att leva sida vid sida i olika raser, färger och personligheter, så kommer ni så småningom att inse skönheten i olikheten, drill, drill.

Våra sånger hjälper till i uppstigningen. Vi lägger frekvenser och ljudband, ljudminnen längs med Moder Jords meridianer så att allt ska gå smidigare. Våra vingar snuddar vid din panna för en stund, så flyger vi vidare till närmsta träd för att sjunga för dig. Lyssna!

Du gillar kanske också...