Sananda via Genoveva Coyle, 5 juni, 2018

Sananda

via Genoveva Coyle

5 juni, 2018

Ställ er i linje med visdomen och vissheten i hjärtat och enbart utifrån den ståndpunkten borde ni försöka förstå vad som ytterligare behöver uppmärksammas, samt finna de lämpliga lösningarna.

Kanaliserat av Genoveva Coyle.

Hälsningar, kära hjärtan. Det är jag, Jesus Sananda, er broder, vän och ständige reskamrat tillsammans med er på denna resa som ni genomgår, denna resa av kärlek och utforskande eller bättre sagt, återupptäckten av de underbara Nya som Ni är.

”Och vad betyder detta, käre broder?” frågar ni mig. Det betyder att ni ständigt utvidgas och sträcker ut er, det betyder att ni växer och fortsätter anpassa er till den höga vibrationen och ber ert fysiska själv att med nåd förkroppsliga de olika frekvenserna i era multi-dimensionella själv, precis här och nu.

Det betyder att ni lär er att flöda utan avbrott och utan någon ansträngning mellan alla de underbara delarna i er själva, höga och låga och mittemellan. Det betyder att ni har tillit till ert hjärtas inre visshet att ta er varthelst där ni i varje ögonblick och i rätt gudomlig tajmning behöver vara.

Det betyder att ni inte gör självdömanden eller alltför länge kritiskt analyserar, närhelst mindre än behagliga händelser manifesteras i er dagliga verklighet. Utan snarare, att ni balanserar er själva och ställer er i linje med ert hjärtas visdom och vetande, samt blickar djupare in i situationer och in i själens ögon, för att få se den sanning som ligger bortom det som syns. Och enbart utifrån denna ståndpunkt borde ni försöka förstå vad som behöver ytterligare kärleksfull uppmärksamhet, samt igenom detta söka och finna de rätta lösningarna.

Genom att i varje ögonblick vara medvetna gällande var ni befinner er, var delar av era underbara själv kommer till er för att bli uppmärksammade, accepterade och kärleksfullt införlivade i ert hjärta. Detta är hur ni på bästa sätt närmar er ert bemäktigade Nya Ni.

Och ifall ni inte verkar vara helt säkra på varför och vilka som kommer till er, så bara älska dem i alla fall, för kärleken kommer aldrig att svika er, kärleken kommer aldrig att leda er vilse eller tynga ner er. Helt tvärtom, den kommer att öppna nya och underbara sätt för er, den kommer att hjälpa er att lära känna er och bli hela och fullständiga, på ett ögonblick.

Kära hjärtan, jag finns här tillsammans med er när ni känner er fantastiska och optimistiska, fulla av fart och kläm, med stor inspiration och upphetsning gällande ert liv och er framtid. Men jag finns här tillsammans med er, ännu närmare, när ni färdas djupare ner i era skuggor och känner er mindre lyckliga och glädjefyllda.

För jag vill att ni ska komma ihåg att detta bara är en del och en facett av ert själv, tillsammans med den som ni har valt att med ett syfte färdas vidare vid den här tiden av massiva jordiska förändringar, så att ni bättre ska kunna hjälpa mänskligheten och alla andra, med er kärlek och ert ljus. Underskatta inte den upplyftande kraften i er kärleksfulla närvaro genom att bara finnas på jorden vid denna tid.

Var medvetna om att ni är älskade och hyllade och uppskattade för ert mod och er själsstyrka.

By permission.

© 2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

Översättning: Aslög

You may also like...